De maatregelen die het kabinet neemt omdat het niet betaalbaar is in de toekomst met de vergrijzing klopt in geen geval

Mijn vertrouwen in de medische wereld voor altijd beschadigd

Ed Steur . . Bijlmerramp . . Klokkenluiders <===> SDN . . Doemvlucht . . Ed Steur

Privatisering leidt onherroepelijk tot misbruik van macht en gemeenschapsgeld

E.I.M Steur
Silvoldestraat 51
1107 TC Amsterdam Z.O (Tel. 020-6963617)
E-mail: E.I.M.Steur@12move.nl

Amsterdam, 14 Maart 200 _ _


    Privatiseren en het wanbeheer van directeuren

Ik maak mij grote zorgen voor de toekomst als ik naar de ontwikkelingen kijk van de nutsbedrijven en gemeentelijke instellingen die ons allemaal in Nederland aangaan. Wij zijn daarvan afhankelijk, zoals van stroom, water, vervoer en gezondheidszorg. Veel van deze ontwikkelingen hebben de burger niet in de gaten en ook door de zorgen die het normale leven met zich meebrengt, of dat men het onder de pet houdt en dan blijkt later dat er met stille trom geprivatiseerd is.

Privatiseringen die met stille trom plaatsvonden van gemeentelijke ziekenhuizen, zoals nu weer het Slotervaart ziekenhuis, laten duidelijk zien dat men dit soort instellingen niet kàn privatiseren. Het Slotervaart ziekenhuis is pas drie jaar geleden geprivatiseerd. Directeuren die een financieel wanbeleid voeren en even de zakken vullen, om daarna te vertrekken. Een interimmanager neemt het roer dan over als het schip al bijna gezonken is. Minister Borst begint dan meteen te roepen dat het Slotervaart ziekenhuis dicht moet en dat er hoogstens een polikliniek overblijft.

Als het Slotervaart ziekenhuis moet sluiten gaat dat de gemeenschap vele miljoenen kosten vanwege de ex-ambtenaren die daar nu nog werken, want die hebben recht op wachtgeld, vanuit de oude situatie toen zij nog ambtenaar waren en het ziekenhuis nog onder het beheer van de gemeente stond. Dit soort instellingen zijn hard nodig voor de gezondheid van de bevolking, maar minister Borst ziet haar kans schoon om toch weer een ziekenhuis de nek om te draaien. Dit heb ik al eerder gezien met de Klokkenberg in Breda enige jaren geleden. Ook daar heeft met wanbeheer van de directie tot sluiting van het ziekenhuis geleid. Artsen die daar 30 jaar met hun werk wat hadden opgebouwd, werden aan de kant gezet. Het ziekenhuis bestond uit een fantastisch mooi oud klooster. Het moest worden gesloopt om projectontwikkelaars in het bosrijke gebied hun gang te laten gaan en vele miljoenen in de wacht te slepen. Is de minister wel goed bezig? Ik denk het niet.

Ditzelfde zie ik nu gebeuren bij de spoorwegen, negatieve gevolgen zoals stakingen blijven dan ook niet uit. Het rondje om de kerk is daar een mooi voorbeeld van hoe zeer het mis gaat met het besturen van zo een groot bedrijf. De overheid vond het nodig om te privatiseren, want immers geld stinkt niet. Dit korte-termijn denken gaat de Nederlandse bevolking nog veel geld en misère kosten. Minister Netelenbos kan in deze situatie niet veel met de verzelfstandiging van de spoorwegen. Als men zo door gaat worden de Nederlandse nutbedrijven aan de geldwolven verkocht en ziet het er voor Nederland het er in de toekomst slecht uit.

Energie zoals gas en stroom hebben wij allemaal hard nodig, daar gebeurt ook al precies hetzelfde. Wat Nuon flikt, die met ons teveel betaalde geld in een voetbalclub investeert, kan al helemaal niet. De energiebedrijven die groene stroom promoten alsof de stroom milieuvriendelijk is opgewekt, klopt ook al niet erg. De dag dat wij door de verschillende geprivatiseerde energiebedrijven zonder stroom zitten komen met rasse schreden nader. Ook daar gaan klappen vallen doordat directeuren het allemaal niet zo nauw nemen en hun zakken zitten te vullen.

Openbaar vervoerbedrijven die op het punt staan te worden geprivatiseerd, zoals het GVB, zie ik met lede ogen gebeuren. De huidige directeur vertrekt vermoedelijk voor de privatisering bij het GVB. Hij ziet de bui al hangen. Mij niet gezien, denkt hij. Zonde van het salaris van vier ton per jaar plus alle extra voorzieningen. Die ellende wil hij niet mee maken. Met het waterbeheer is nu nog niet veel aan de hand, maar gaat de overheid dit nu ook nog verkopen?

Rampen zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Zaltbommel, de vuurwerkramp in Enschede, de ramp in Volendam, de ramp in Drachten en nu weer de MKZ-crisis, alsmede enige jaren geleden de varkenspest, laten de verkokering van de overheid duidelijk zien. Boeren die nu met Pasen in de diepste ellende zitten, is ook zo'n voorbeeld. Nu komt er dan een actie op de televisie om geld in te zamelen voor de boeren. De burger moeten de boeren nu dus redden. Dat de boeren gered moeten worden is evenwel een taak van de overheid; en niet van de burger.

Het kabinet is vindingrijk en verkopen nu ook al lucht. Frequenties voor veel geld verkopen om een zender in de lucht te kunnen zetten is ook al niet om over naar huis te schrijven. Dat had een machtigingsbeleid moeten blijven, maar helaas is het weer het oude liedje, geld stinkt niet met of zonder virus.

Dit zijn nu dus de wrangen vruchten van twee perioden Paars Kabinet Beleid.

Ik hoop dat het gezond verstand zal zegevieren en men tot inkeer komt en men ziet dat dit zo niet door kan.


    Met vriendelijke groet,

    Ed Steur