Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Loftuitingen en complimenten voor EKC en SDN door Ed Steur (slachtoffer Bijlmerramp)

Ed Steur . . Bijlmerramp . . Klokkenluiders <===> SDN . . Doemvlucht . . Zaplog

Gisteren kreeg ik van Rob Brockhus de cd-rom van de Sociale Databank Nederland

E.I.M Steur
Silvoldestraat 51
1107TC Amsterdam Z.O (Tel. 020-6963617)

Amsterdam 26 april 2000

Geachte Heer de Rooij,

Gisteren kreeg ik van Rob Brockhus de definitieve cd-rom van de Sociale Databank Nederland (SDN) Hij ziet er schitterend uit en Rob verdient een groot compliment voor zijn inzet met al zijn werk, dat hij in vier jaar heeft verricht. Uw aandeel daarin komt erg goed tot uiting op de video op de cd-rom en al het werk dat u verricht hebt inzake wolmanzouten. Alle die correspondentie is een gigantisch werk geweest. Uw probleem volg ik ook al een behoorlijke tijd sinds ik in aanraking met de Sociale Databank was gekomen, nu al weer bijna 2 jaar.

Maar deze zaak gaat niet alleen u aan, maar alle Nederlanders. De meeste mensen beseffen dat niet, behalve als zij zelf ziek worden, dan is de boot aan. Mensen zijn eigenlijk merkwaardige wezens, en als een klokkenluider de klok luidt, schuift men dat het liefst zo ver mogelijk weg. Men wil het allemaal niet horen, zelfs als dat hun eigen gezondheid schaadt. Zo is het ook met uw buurman met zijn bedrijf, hij weet het wel dat het schadelijk is, maar wil dat niet zien omdat het hem geld oplevert. Dat zelfs mensen in uw omgeving u lieten vallen als een baksteen omdat de wet aan de kant van uw buurman staat, kan natuurlijk niet, maar zij deden het wel, ondanks het feit dat hun eigen gezondheid op het spel staat.

Zo zit dus de hele maatschappij in elkaar. Het spreekwoord de een zijn brood en de ander zijn dood, vindt je terug in veel beroepen. Door die houding van bedrijven en producenten worden mensen op langere termijn ziek en worden vergiftigd. De mensen die dat overkomt weten dat niet en overlijden meestal door dit soort zaken. Vergis u niet, artsen zijn precies hetzelfde en zijn niet geïnteresseerd totdat het mes op hun keel wordt gezet. Ik zelf ben als hulpverlener bij de Bijlmerramp betrokken en vindt u ook brieven van mijn hand op de cd-rom. Ook ik ben ziek geworden door giftige stoffen en iedereen houdt de boot af, artsen en de Inspectie Volksgezondheid, de overheid en het RIVM incluis. Door onze inzet als Werkgroep Vliegramp Bijlmermeer en vele anderen is de parlementaire enquête ingesteld. Ik neem aan dat u dat wel gevolgd hebt.

Ook daar is precies hetzelfde gebeurd als u is overkomen in al die jaren. De boot afhouden is dan eerst het devies, bedreigingen volgen en dan is het erg moeilijk om dan door te gaan en te bewijzen dat zij fout zitten. Het moeten toegeven dat zij fout zitten is moeilijk, omdat zij weten dat het hun dan geld kost. Ik vond dat ik deze brief moest schrijven om u een compliment te geven dat u door bent gegaan net als wij dat hebben gedaan. Dat uw familie en uw gezin er onder hebben geleden weet ik maar al te goed en ook zij verdienen een compliment omdat ook zij achter u hebben gestaan in die moeilijke tijden.

Ik waardeer het in het bijzonder dat u dit heeft gedaan en het resultaat is er dan ook naar. De cd-rom die nu klaar is en wordt verspreid aan bestuurlijk Nederland is nog niet eerder vertoond en zal veel stof doen opwaaien. Dat hebben wij met ons allen gedaan en kunnen zij dit niet meer negeren. Een ding is wel zeker, de mens zal niet zomaar veranderen en gaan luisteren naar wat anderen zeggen. De klokkenluiders blijven helaas hard nodig in ons kikkerlandje. Ik wens u veel sterkte in de toekomst met uw familie en besluit ik met een zin. Gefeliciteerd, u heeft het uitstekend gedaan. Met mijn vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Ed Steur