De angst om een lucratieve baan te verliezen met een Burufsverbot a la Willem Oltmans, laat de meeste journalisten zwijgen

De echte oplossing voor het dure probleem van de files ?

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Paul Witteman blundert in Buitenhof opnieuw. Hij vraagt niet WAAROM...!!!
Directeur Tissen van Divosa ziet arbeidsdwang nog steeds als een panacee
Op 8 februari 2005 ontdekte ik dat de NCRV mijn bijdrage aan het discussieforum STAND.NL had geblokkeerd bij het onderwerp DE MEDIA ZIJN BETROUWBAAR. Dit nadat de moderator (censor) de onderstaande bijdrage binnen vijf minuten twee keer had verwijderd, zonder enige uitleg te geven. Kritiek op de media zelf blijkt taboe bij de media, hoewel dit volstrekt in strijd is met de in de Grondwet vastlegde vrijheid van meningsuiting. Het attenderen op selectieve berichtgeving door de media over asociaal beleid van de overheid op een openbaar discussieforum wordt niet zonder meer toegestaan en soms gecensureerd. In dit geval bij en door de NCRV.

Hieruit valt de conclusie te trekken dat Hilversum een verlengstuk is van de politiek in Den Haag. Brood en spelen doen net als in de tijd van de oude Romeinen, nog steeds opgeld. Pseudo-democratie met pseudo-persvrijheid en een pseudo open discussieforums mangelen onze bevolking. Al was het maar dat de uitbreiding van Europa ons door de strot is geduwd, de euro ons een gierende prijsinflatie heeft bezorgd en de geplande verpauperingspolitiek naar een Midden-Europees (non) welvaartsniveau wordt gemanipuleerd en buiten concrete kritiek gehouden.

Staatssecretaris Wijn van FinanciŽn liet er afgelopen dinsdag na zijn bezoek aan de Verenigde Staten geen twijfel over bestaan dat het welzijn van de Nederlandse bevolking hem geen ene moer interesseerde, maar dat alleen de belangen van de Amerikaanse investeerders prioriteit hadden om investeringen in productiebedrijven naar Nederland te lokken. Dit ten koste van investeringen in andere landen. Puur egoÔsme zonder rekening te willen houden met de belangen van de West-Europese bevolking als geheel.

Het ontstaan van gaarkeukens voor de miljoenen armen in de EU liet hem Siberisch. Wijn laat het creŽren van werkgelegenheid over aan buitenlandse kapitalisten die zelf niet voldoen aan de normen van het Verdrag van Maastricht, terwijl wij in Europa die buitenlandse investeerders helemaal niet nodig hebben. Het financieren van volwaardig betaalde arbeid kunnen we helemaal zelf, daar hebben we buitenlands kapitaal echt niet voor nodig. Nog even en S.s. Wijn zit te wachten op het investeringskapitaal van de marsmannetje, want onze eigen banken en overheid lijken het niet te kunnen.

De toevloed van Poolse werknemers is ook helder verklaarbaar, zoals te zien is op PremTime, een waar juweel van onderzoeksjournalistiek. Maar onderwerpen zoals hier beschreven zijn juist in de media ver te zoeken op kleine uitzonderingen na, zoals die in PremTime, maar ook in Rondom Tien van de NCRV worden aangekaard.

Het hieronder staande bij STAND.NL verwijderde bericht is een pure aanslag op de democratie en het welzijn van de Nederlandse bevolking.

DE MEDIA ZIJN PER DEFINITIE ONBETROUWBAAR !!

U (een discussiant) hebt het helemaal bij het intelligente en rechte eind. De media zijn per definitie onbetrouwbaar !!

Ik heb het onderstaande bericht drie uur voor de uitzending van Buitenhof over Poolse arbeiders in Nederland naar de redactie gezonden. De cruciale vraag bleef achterwege: Namelijk WAAROM die Polen zo keihard willen werken, dit in tegenstelling tot de Nederlandse werklozen.

Het antwoord daarop staat hieronder. Opnieuw is er stemmingmakerij tegen de mensen op het allerlaagste minimum. De verpauperingspolitiek van Den Haag wordt door de media voluit over de bevolking uitgestort. En ja, juist via de media die andere geluiden en mengingen zorgvuldig buiten de openbare discussie laten.

Wanneer de Poolse werkers net zoveel aan effectieve en besteedbare koopkracht zouden ontvangen voor hun arbeid als de Nederlandse werkzoekenden, dan zou er geen Pool meer in heel Nederland te vinden zijn. Of andersom gesteld, wanneer de Nederlandse werklozen net zoveel aan effectief besteedbare koopkracht zouden kunnen verdienen als de Poolse werkers (die spoorslags met hun verdiende centjes weer naar Polen vertrekken), dan zou de werkloosheid hier met tientallen procenten dalen. Ofwel, wanneer zij vier tot vijf keer het netto minimumloon zouden kunnen verdienen met het plukken van asperges bijvoorbeeld, dan gingen zelfs de WAO'ers op krukken nog de aspergevelden op.

Zij zouden dan ook, net als graaiende commissarissen van de Koningin, schnabbelende BN'ers, bijverdienende magistraten en hoogleraren de deurwaarder van hun huis kunnen weghouden. Maar het is nu zelfs zo, dat de genaturaliseerde Turkse gastarbeiders verdrongen worden door de Polen, zoals in PremTime op te zien was. Dat was wel een goede en onthullende uitzending van de media waarop ik zo vreselijk veel kritiek heb. Een zwaluw maakt nog geen zomer.

Verwijs maar eens naar relevante websites, zoals bij de SDN op www.kamerzetel.nl Al het andere geleuter over het arbeidsethos is pure misleiding waaraan de media zich heftig schuldig maken, ondanks deze manke uitzending als mosterd na de maaltijd, want het is allemaal oude koek.

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

  Zie ook de brief aan CDA-kamerlid van Bochove

Amsterdam, 9 februari 2005

Fractie CDA.

Geachte heer van Bochove, ( B.vBochove@tweedekamer.nl )

Tienduizenden burgers en huurders hebben gereageerd tegen de huurliberalisatie en is het in het verkeerde keelgat geschoten dat minister Dekker de huren wil liberaliseren. Na al deze protesten heeft het CDA eindelijk begin januari eieren voor het geld gekozen en hebben het CDA en D66 de minister gedwongen haar plannen te verzachten. Het resultaat daarvan valt mij bitter tegen en had ik meer verstand van deze minister verwacht. Kennelijk is zij nogal Oost-Indisch doof.

De huurliberalisatieplannen van minister Dekker zijn zeker nog niet van tafel. De minister heeft na alle commotie een plafond toegezegd en dreigt nu het CDA alle bezwaren te laten varen. Mag ik u zeggen dat ik van het gedraai van het CDA helemaal niets snap? Als het CDA wil dat straks in Nederland grote onrust ontstaat door de huurliberalisatie die kost wat kost toch wordt doorgezet, dan moet u vooral minister Dekker haar plan laten uitvoeren. Maar ik vrees dat met deze dramatische plannen dan de vlam in de pan slaat. Mensen vrezen huisuitzettingen en huren die onbetaalbaar worden. Wat wil deze minister bereiken met dit onzinnig beleid? Wil zij gettovorming en huisuitzettingen? De rijken nog rijker maken en de armen in de goot? Zij hoeft zich geen zorgen te maken, omdat zij geld genoeg heeft met een pracht van een villa. Wat gaat er van Nederland worden als dit allemaal doorgang vindt? Hoe zal het buitenland aankijken tegen het welvarende Nederland die zijn armste burgers straks laat creperen? Hoe zal men het CDA dan beoordelen?

Koopwoningen die voor veel mensen nu al onbetaalbaar zijn, omdat men de woningmarkt de laatste jaren zo heeft opgetild en de huren al navenant zijn gestegen. Minister Dekker heeft nu een keer moeten slikken, maar ze heeft er geen barst van geleerd. De minister wil met woningbouwverenigingen iets afspreken om ze straks de vrije hand geven als ze maar genoeg woningen bijbouwen. Dat bouwen kan de overheid zelf ook, daarvoor hebben we echt geen beleggers nodig; alleen maar politieke wil. Ook woningcorporaties zijn onbetrouwbaar gebleken. Tien jaar geleden mochten zij de huren drastisch verhogen en gingen de prijzen van koopwoningen meteen omhoog. Onderwijl bouwden zij niet in Nederland, maar gingen in een goedkoop ex-Oostblokland vakantiewoningen bouwen van onze huurverhogingen, en dat om straks dikke winsten te gaan incasseren. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Hoe belazer ik de burger. De burger is wakker en ik hoop dat het CDA zijn verstand gebruikt en meneer Verhagen dit beleid van deze minister blokkeert.

Wat deze minister nu van plan is zal dramatische gevolgen hebben, zoals hogere huurprijzen, toenemend tekort aan goedkope woningen die er nu al niet meer zijn en toenemende segregatie in de steden en massale huisuitzettingen. Het CDA heeft aangegeven op te komen voor de huurders. Nu moet het CDA bewijzen dat zij de rug recht houdt, of dat het weer blijft bij de mooie woorden van meneer Verhagen. Minister Dekker denkt misschien het CDA overtuigd te hebben door een huurplafond in te stellen, maar dit plafond ligt zo hoog dat huurders nog steeds getroffen blijven worden. Ik laat mij niet sussen door de gematigde woorden van de regeringspartijen en ik blijf zeer alert en volg de ontwikkelingen op de voet. De huurliberalisatie moet onverbiddelijk volledig van tafel, want dit onzinnig beleid van deze minister leidt tot grote onrust in de samenleving. Ik hoop van harte dat het CDA haar woord en de rug recht houdt en het niet zover zal laten komen.

U kunt de gedigitaliseerde uitzending op AT5 tussen Felix Rottenberg en Maria van Veen van de woonbond bekijken bij de Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl/huurverlaging.htm Oorlog tegen de armen.

Met vriendelijke groeten,

E. S.

Koopkrachtsituatie van iemand in de WAO vanaf 1984
================================================================
WAO inkomen in 1984 was 578 euro in de maand     €  578
Af voor woonbelastingen incl. kijkgeld        €   4 -
Bijdrage ziekenfonds                 €   0
De huur was in 1984 (incl. water)          €  172 -
Vastrechten                      €   9 -
                          ---------------
Subtotaal voor vrij koopkracht            €  394

Huurquote in 1984 was dus 29,6 %

Te betalen vastrechten telefoon, gas elektra en water in 1984
Tel. 5,50 Gas 2,16 Elektra 1,75 Water 0,0   ca. €   9
Koopkrachtsituatie van iemand in de WAO per 2005
================================================================
WAO inkomen in 2005 was in euro in de maand      € 1010
Af voor woonbelastingen minus kijkgeld        €  30 -
Bijdrage ziekenfonds                 €  50
Energiebelastingen                  €  266 
De huur is in 2005                  €  330 
Vastrechten                        32
                         ---------------
Subtotaal voor vrij koopkracht            €  302

Huurquote is nu in 2005 dus 32,67 %

Te betalen vastrechten telefoon, gas elektra en water in 2005
Tel. 15,26 Gas 5,08 Water 3,80 Elektra 3,67 =  € 32,31 p/m 

De woonlastenquote was in 1984 29,6 %. en in 2005 32,67 %. Maar de andere lastenverschuivingen via o.a. privatiseringen tasten de koopkracht van de armen sterk aan. Los van de nominale afname van de vrije koopkracht zijn de prijzen in de winkel sinds 1984 met meer dan 100 procent gestegen, wat betekent dat de koopkracht voor het volume aan artikelen meer dan gehalveerd is. De faillissementen, executoriale verkopen via de deurwaarder, huisuitzettingen en de scherpe toename van schulden zijn rechtstreeks toe te schrijven aan het asociale beleid van het kabinet van Zalm/Balkenende. Men wil de gaarkeukens weer terug met Amerikaanse wantoestanden. Want de fobie over staatsschuld fnuikt.

Wil u nog meer verpaupering en uitbreiding met lagelonenlanden ?? Stem dan CDA, VVD of D66