Solidair '93 met informatie over de nABW en de Wet-Boeten

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

SOLIDAIR '93

Partij voor de Rechten van de Mens
Eerlijk Delen van Scholing en Vorming, Werk, Inkomen en macht
Respecteren van Iedereen, ongeacht Geloof, Positie,
Geslacht, Leeftijd, Huidskleur of Weerbaarheid
Verantwoorde Afweging van Sociale, Ecologische en Economische Belangen
Bescherming van het Leefmilieu


  Badhuislaan 24,
  1561 EB Krommenie,                         21 november 1996

Dames en Heren,

Bijgaand zend ik U kopie van enkele documenten betreffende de Wet-Boeten.

 • Schakel van BVG (bijlage 1); Inmiddels is de wet voor de bedrijfsverenigingen van kracht sedert 1 augustus 1996. Voor de gemeentelijke bijstand wordt de wet ingaande 1 januari 1997 van kracht.

 • Citaat uit een brief over de Schakel (bijlage 2); Scribent vraagt zich af of de Tweede-Kamerleden het beleid van Nederland ten aanzien van rechtspositie, sociale zekerheid, rechtsbescherming van werkenden en niet-werkenden getoetst hadden aan het verdrag van Maastricht 1992. Dit verdrag heeft behoudens een financiële component ook een sociale dimensie, en daar heeft Nederland ook JA tegen gezegd. De kamerleden van bepaalde partijen hebben dit verzuimd. Het Verdrag van Maastricht staat niet toe buiten de onafhankelijke rechter om zo een sanctie boetewet te maken. Derhalve kunnen wij onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer verzoeken te bewerkstelligen dat de Tweede kamer haar verzuim goedmaakt door de strijdigheid met de internationale verdragen en protocollen te erkennen.

 • Brief d.d. 12 april 1996 van de FNV (bijlage 5a/5b) aan de Eerste Kamer der Staten Generaal; betreft de wet Boeten voor de bedrijfsverenigingen.

 • Circulaire intern van een Gemeente in Noord-Holland (bijlage 3); betreft uitvoeringsvoorbericht Wet-Boeten in de gemeente.

Laat het duidelijk zijn dat deze wet het sluitstuk is op de jaren gevoerde hetze tegen onze achterban, met verdeel en heerstactieken, sociale terreurdaden en subsidiesturing, dit alles gericht tegen het belang van onze achterban, de zachte (z.g. improductieve) sector. De regering laat in dit opzicht al een puinhoop van door ontbrekend vakmanschap en sociaal gevoel genomen maatregelen en halve daden achter. Deze wet spant echter de kroon in minachting van gesloten contracten, nationaal en internationaal, asociaal beleid en overkill. Het is ons bekend dat vele gemeenten in ons land in de maag zitten met de invoering van de wet per 1 januari 1997.

Deze week hebben de directeuren van de Sociale Diensten van de tien grote gemeenten in Divosa-verband overleg gepleegd met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgesproken is de overkill-elementen voorlopig zoveel mogelijk buiten werking te houden met daardoor te verwachten problemen.

In de gemeenteraden kunnen we wijzen op de onrechtmatigheid, het verdrag van Maastricht e.d. en zo de sfeer creëren waarin we de wet zoveel mogelijk buiten werking kunnen laten blijven. Of het mogelijk is de wet af te wijzen betwijfelen we, we hebben geen vertegenwoordiger in het parlement, we zullen het dus moeten hebben van publiciteit vanuit de gemeenteraden.

We zenden deze brief met bijlagen aan onze gemeenteraadsleden, met het verzoek een kopie aan eventuele deelraadsleden te verstrekken. ook leden die ons vertegenwoordigen in gemeenten waar we geen raadsleden hebben sturen we deze brief met het verzoek zo hard mogelijk op de trom te slaan, de zaak in commissies en raden aan de orde te stellen en eventueel in kleine bijeenkomsten te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Han Caron (voorzitter) (Zie inleiding)

  Bijlagen .......

Hoofdbestuur, J. v/d Scheur, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Breda, Broek O/L, Capelle, Coevorden, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Dronten, Eindhoven, Emmen, Exloërmond, Gouda, Groningen, Haarlem, Halsteren, Heemskerk, Hellevoetsluis, Hengelo, Hoek v/H, Hoofddorp, Hoogeveen, Huizen, Kampen, Krimpen a/d Y, Leiden, Maassluis, Maastricht, Nieuwe Schans, Nijmegen, Petten, Purmerend, Rijswijk, Rotterdam, Schellingwoude, Schiedam, Schoorl, Stadskanaal, Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Vleuten, Wierden, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zevenaar, Zevenhuizen, Zuid-Scharwoude.