Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!


Lijst Smolders Tilburg . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Tilburg, 15 juli 2003

"De waan van de dag door Hans Smolders"

Aan alle redacties e.a.

Het is een schande hoe de bestuurders van Multinationals (rovers), de Politieke Elite, Bestuurders van de publieke sector ( GAK, gezondheidszorg, openbaar vervoer, nutsbedrijven, etc.), de burgers (belastingbetalers) in dit land op een zeer arrogante manier voor de gek houden, en daarbij met een zeer grote minachting zich onaantastbaar wanen. En daarom hoop ik dat U het als Uw taak ziet, om dit toch nog meer onder de aandacht te brengen, want ik denk dat de mensen in dit land daar recht op hebben.

Als ik nu gisteren weer eens zie dat Paul Rosenmöller, Hans Dijkstal, en Hans de Boer gaan helpen om allochtonen vrouwen te helpen te integreren, wat op zich een goede zaak is, zeg ik meteen dat de eerste twee daar al minimaal 12 jaar de tijd voor hebben gehad met miljarden euro's en dat Hans de Boer nu hij voor zichzelf begint vette rekeningen mag gaan sturen voor bewezen politieke diensten, welke zeker niet ten goede kwamen van het MKB. Als ondernemer zou je ook niet met deze politici willen werken. Dus let de komende jaren maar op Hans de Boer zijn declaraties. Het zijn juist deze mensen die onder leiding van Wim Kok die arme allochtonen in de oude wijken vd grote steden gedonderd hebben met een uitkering, en er vervolgens decennia lang niet meer naar omgekeken hebben. Dat noem ik de tweedeling creëren die ze Pim Fortuyn in zijn schoenen wilden schuiven. Walgelijk!!

Ik ben zeer verbaasd dat de prestaties van Wim Kok van de afgelopen 12 jaar nog nooit eens een keer eerlijk en openlijk, maar toch kritisch door de media onder de loep zijn genomen. Met de 10-tallen miljarden belastingmeevallers die te besteden waren tijdens 2-kabinetten Kok is de gehele publieke sector een groot drama geworden, en zullen we hiervan de komende jaren nog ernstigere gevolgen van gaan ondervinden dan nu al het geval is.

Hoe is het mogelijk dat de ene na de andere fraude toch boven water komt terwijl een van de weinige talenten waarover Wim Kok beschikte, het onder het grote tapijt vegen van fraudes of problemen zijn. Maar het tapijt was zo bol komen te staan dat er wel iets onderuit moest komen. Sebrenica na zovele jaren en met vele leugens, Bouwfraude staat bol van de leugens en gaat om zeer veel belastinggeld. ESF-fraude, Betuwelijndrama, HBO-fraude, etc.etc. En er is zeer veel wat we nog niet weten en daarom was Pim ook een hele grote bedreiging.

Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat de vakbondsman en socialist er mee wegkomt dat hij na even snel voor de verkiezingen op een laffe manier het kabinet laat vallen en vervolgens als commissaris van de ene na de andere multinational kruipt, waar de bestuurders en commissarissen deze bedrijven aan het leegroven zijn, terwijl deze bedrijven op de rand van de afgrond staan.

Toen dit gebeurde is voor mij de gehele puzzel op zijn plaats gekomen. Als Pim Fortuyn niet was opgekomen was Ad Melkert Minister President geworden en was het plan van Wim Kok geslaagd om van achter de schermen via de gekloonde Ad Melkert toch zijn gehele macht uit te blijven oefenen voor:

 1. De belangrijkste Multinationals
 2. Het Koninklijk huis
 3. Brussel

Onze vakbondsman was blind van macht geworden en dacht met de gekloonde Ad Melkert (KROONPRINS) weg te komen, voor dat ik nog een schakel vergeet noem ik die nu maar even en dat is Dick Benschop die nu door the Godfather Kok bij Shell binnen is gehaald waar hij anders nooit op eigen kracht was binnen gekomen. Zo werkt dat bij de maffia ook als het fout gaat dan zorg je goed voor de mensen die te veel weten zodat ze niet uit de school klappen, dit geld ook voor Ad Melkert bij de wereldbank. Het bewijs hiervoor is Rob van Gijzel die als enigste binnen de PvdA-fractie de bouwfraude naar buiten bracht en door de Nederlandse Ali-Chemikali Ad Melkert werd geëlimineerd.

Als kamerlid van de PvdA ben je gewoon stemvee voor de Elite en weet je te weinig van de machtsspelletjes die hen zouden kunnen schaden. Maar waarom heeft Wim Kok dan een groot aanzien in het buitenland, nou als je de grote leiders uit de wereld alsmaar naar hun mond praat en niet voor de belangen van je eigen land (belastingbetaler) opkomt en zodoende miljarden euro's (belastinggeld) verkwanselt per jaar in ruil voor erbij te mogen horen, zullen deze sluwe wereldleiders hun Wim wel openlijk een veer in zijn reet willen steken zolang als hij maar de belangen van deze sluwe wereldleiders steunt met belastinggeld van zijn oude vakbondsleden ( de Nederlandse burger dus).

Toen Pim Fortuyn opkwam en haarfijn de diagnose stelde over wat 2 kabinetten Kok in dit land hadden aangericht (de Puinhopen van Paars), raakte Wim Kok in paniek en zag zijn kaarthuis al in elkaar storten, in het zicht van de finish. Wim Kok heeft toen een achterbakse haatcampagne tegen Pim Fortuyn gestart door zijn kaarthuisnetwerk van de elite, zowel nationaal als internationaal in te schakelen. Zo kon het dus gebeuren dat Pim Fortuyn wereldwijd binnen enkele weken werd afgeschilderd als een idioot en een gevaarlijk racist en werd zelfs de tweede wereldoorlog erbij gesleept,daarmee vergeleken valt de opmerking van Berlusconi geheel in het niet, en zouden nog vele Elite excuses moeten maken aan de nabestaande van Pim Fortuyn.

Als Pim Fortuyn 6 Mei niet was vermoord, stond 7 Mei alweer een Elite met een hakbijl klaar. Want uit het kaarthuis-netwerk van Wim K. zou op 7 Mei TONY BLAIR in Rotterdam op een PvdA-bijeenkomst komen, samen met vriend Wim K. en Kampbeul Ad M. zo vlak voor de verkiezingen van 15 Mei. En dan nog zeggen dat er geen haatcampagne gevoerd is onder leiding van Wim K. ?? Tony Blair de man die samen met George Bush over Oorlog of Vrede in de wereld gaat!!!! Als die 1 week voor de verkiezingen naar een ons landje komt dan gaat het ergens over!!!!! En dit was al maanden aan de gang en zou doorgaan totdat Pim was uitgeschakeld, ware het niet door Volkert dan was er wel een andere gek geactiveerd, op een andere datum!

Pim heeft dikwijls aangegeven dat het zo gevaarlijk is als de invloedrijkste Politici iemand afschilderen als ; racist, of als zou Pim mensen met kanker laten stikken, een haatzaaier, de zwakkere in de samenleving het slachtoffer zouden worden van Pim, of een vergelijk trekken met de 2e wereld oorlog, etc,etc, Pim heeft expliciet op tv emotioneel gesmeekt aan Wim K. om te stoppen met die haatcampagne want U bent de Minister-President van alle Nederlanders dus ook van mij.

Toen dat niet hielp heeft hij bij Robert Jenssen puur uit angst gezegd dat als er een aanslag op mij word gepleegd kun je niet zeggen dat je er niet verantwoordelijk voor bent, want je hebt wel het klimaat ervoor geschapen. Ik ben ervan overtuigt dat als die haatcampagne niet was gevoerd Volkert van der Graaf niet geactiveerd was geweest, en ook als er beveiliging op 6 Mei was geweest had hij niet toegeslagen.

Het is toch van de gekke dat toen de commissie vd Haak mij ondervroeg dat ze niet wilde ingaan op het zogenaamd demoniseren, terwijl dat de grootste bedreiging was voor Pim Fortuyn en hij dat bij leven ook zelf aangaf. Dus gewoon weer een doofpotcommissie waar het 3e paarse kabinet met nog veel boter op hun hoofd al tot 3x toe het debat over deze doofpotcommissie heeft uitgesteld. Ik maak me over dat debat trouwens verder geen illusie.

Ik hoop dat U als journalisten de moed zult hebben om aan dit soort volksverlakkerij een halt toe te roepen. Groetjes en tot ziens Hans Smolders de zogenaamde chauffeur, maar eigenlijk was ik een bezorgde burger zoals Pim dat ook was.

*Hans Smolders: "Als je er zelf inzit, zie je pas echt hoe erg de hardwerkende eerlijke mensen door Den Haag belazerd worden"

Waalwijk februari 2001

Illusie !, Illusie !, Illusie !

Toen ik nog jong en onbedorven was had ik op basis van mijn opvoeding en rooms katholieke achtergrond grote illusies. Geleerd werd, nee het werd er ingestampt dat liegen een groot onrecht en zeer verfoeilijk was.

Nu volwassen geworden en getekend en beïnvloed door je opvoeding en eigen ervaringen zijn vele van mijn illusies gebroken en in scherven opgeslagen in mijn eigen en persoonlijke CVE (Centrale Verwerkings Eenheid. Ik kijk in de gebroken spiegels van mijn eigen illusies en zie de grillige vormen van de verpaupering van de normen en waarden, de onoprechtheden, de onwil om het werkelijk goed te doen, het protectionisme en de uitbuiting. Deze CVE zijn mijn gedachten die blijven dwalen over deze teloor gegane illusies.

De illusie dat de advocaten gebonden door de advocaten wet en de door hen afgelegde eed eerlijk en betrouwbaar zijn!

De illusie dat de gedragsregels voor de advocatuur bedoelt zijn om de gewone burger te beschermen!

De illusie dat er regels en wetgeving zijn voor degene waar deze wetgeving voor is bedoeld, de gewone Nederlandse Burger!

De illusie dat deze regels en wetgeving worden gebruikt voor en ten behoeve van deze gewone burgers!

De illusie dat de onderzoekinstellingen zoals, ombudsmannen, tuchtcolleges, Hoven en Raden van Discipline, Parlementaire enquêtes, etc.etc. zijn bedoeld voor handhaving van het gevoel voor rechtvaardigheid en voor de gewone burgers!

De illusie dat Paleizen van Justitie en Hoven van Recht er voor gewone burgers zijn!

De illusie dat recht op een rechtvaardige manier te verwerven is en niet alleen door veel geld gekocht kan worden, omdat advocaten ook in de zeer rechtvaardige zaken afhaken als de teller weer op nul staat en zelfs aan hun relatie/klant dan schrijven hoe jammer het is dat er geen recht gehaald kan worden in de zeker te winnen rechtvaardige zaak! Vele tienduizenden guldens verder verdwijnt je zaak dan op een slaaprol om na verloop van tijd in het niets op te lossen! Wederom een overwinning van de geldelijke macht!

De illusie dat je goed verzekerd bent bij een rechtsbijstand verzekeraar, totdat je een zaak begint tegen de grootste aandeelhouder van deze verzekeraar! Je wordt gewoon uit de verzekering gegooid!

De illusie dat er rechtvaardig gekeken wordt naar de klachten van de gewone burger!

De illusie dat er nog onafhankelijke universiteiten zijn en onafhankelijke hoogleraren, welke niet verbonden zijn aan Verzekeraars en Banken en geen commissaris zijn en geen plaatsvervanger rechter zijn! Als ze er wel zijn dan is dit een oase van een illusie!

De illusie dat de 10 machtigste vrouwen van Nederland niet alleen verbonden zijn met Verzekeraars en Banken!

De illusie dat het gedoogbeleid er is voor de gewone burgers! Het gedoogbeleid is verworden tot een kankergezwel in onze cultuur van vergaderen, afschermen, ontkennen van verantwoording, bevoordeling van enkelingen en het toespelen van zwarte pieten.

De illusie dat er wat geleerd is van vorige rampen. Bijlmer?Enschede?Watersnood Rivieren en nu weer Volendam?

De illusie dat het Nederlands opgeheven vingertje aan de gehele wereld ons vrijwaart van alle rampen!

De illusie dat een grote ramp zich nooit gaat voltrekken in Nederland! Veel te dure huizen gefinancierd door veel te hoge hypotheken. Of krijgen we 1978 terug. De waarde van het huis was dramatisch gedaald en de executiewaarde met zeker 40% tot 50%. De Verzekeraar, Bank of andere financiële instelling verlangde bijstorting om hun risico te beperken. Vele gewone burgers zijn toen hun huis kwijt geraakt door de door de Bank en Verzekeraar gedwongen openbare verkopen. Deze gewone (gewonde) burger is blijven zitten met zijn eigen illusie van grote financiële en geestelijke beschadigingen!

De illusie dat de hypotheek aftrek gehandhaafd blijft!

De illusie dat verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk ingevuld worden!

De illusie dat er een eerlijk en oprecht politiek apparaat is voor alle burgers, of zoals mevrouw Netelenbos het verwoorde bij B&W aan mevrouw Sonja Barend, de burger heeft recht op een betrouwbare overheid!

De illusie dat het nog ooit goed komt in de Zorg en de wachtlijsten verdwijnen! In 1985/1986 waren de kosten van de zorg ongeveer de helft van de huidige kosten. Er waren nagenoeg geen wachtlijsten en de bevolking is sindsdien zeker niet verdubbeld.

De illusie dat politiek werkelijk in de eerste en tweede kamer bedreven wordt!

Zo zijn er nog vele duizenden illusies!!!

Toch nog een licht in de illusie duisternis. Voor het eerst is er een man Mr. Oosting, na een verschrikkelijke ramp, die spot met illusies en in gewoon Nederlands zegt dat de gehele politiek, regelgeving, protectionisme en gedoogbeleid een samenleving heeft laten ontstaan, die door de betreffende verantwoordelijke instanties, overheden en personen als een illusie van de hand moet worden gedaan. Hij vonnist met een vernietigend oordeel over de illusies van: uit de wind houden, onder de pet houden, afschuiven van verantwoording en geschoktheid van de politiek.

Laten we deze man zijn illusie geven, laat deze man zijn eigen illusie houden, laten alle dag en weekbladen deze man steunen, omdat deze man voor zijn eigen rechtvaardigheidsgevoel datgene schrijft en zegt wat al vele gewone burgers als rechtvaardig beschouwen. Laten we er voor zorgen dat deze man als een Groot Man wordt behandeld en niet als een klokkenluider wordt verketterd. Laat mijn eigen laatste illusie zijn dat deze man standvastig blijft en laat deze man alle ridderordes krijgen die er te krijgen zijn. Niet omdat hij zoveel jaren zonder initiatief op dezelfde stoel is blijven zitten of een onbesproken ambtenaar geweest is.

Laten wij als gewone burgers van dit land de heer Oosting onze steun betuigen en hem een hart onder de riem steken. Hij verdient onze achting. Mochten er lezers van deze illusies zijn, die hun eigen illusies op deze website willen plaatsen dan kunnen zij dit doen. Klik op: klik hier voor details. Hartelijk dank voor een bezoek aan mijn website en droom uw eigen illusies want zonder illusies is ook dit geschrift een illusie.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel Sr.Alle video's over Hans Smolders op een rij. Achter elke foto een andere
Radio-uitzendingen met Hans Smolders. Achter elke foto een andere

  Hans Smolders voor Radio Brabant over logo Tilburg
  Hans Smolders met een interview op de radio
  Hans Smolders over de laatste minuten van Pim Fortuyn op de radio bij Ruud de Wild
  Hans Smolders op de koffie bij Robert Jensen
  Hans Smolders gaat in 2006 meedoen met verkiezingen in Tilburg
  Hans Smolders met een overzicht van de gebeurtenissen in 2002
  Hans Smolders maakt de kachel aan met het rapport van de Commissie van der Haak


  Aflossen van de staatsschuld is oliedom; de pensioenen gaan dan er aan
  Hans Smolders heeft het helemaal gehad met de Haagse politiek
  Intriganten en Ambtenaren die naar macht rieken maakten LPF kapot
  De waan van de dag door Hans Smolders
  Hans Smolders: 'Pim is zeer begaan met de mensen'
  Wim Kok, Klaas de Vries, Ad Melkert verantwoordelijk voor niet-beveiliging van Fortuyn
  Hans Smolders terug in de politiek ??
  Hans Smolders uit zijn felle kritiek op de zittende regenten en hun volgelingen
  Verbod van de "loco"-burgermeester van Tilburg om het logo van Tilburg te gebruiken
  Hans Smolders over het veiligheidsdebat in Tilburg op januari 2004