Kans op versnipperen van geïmpregneerd hout


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


  van 25 april 1998


Van Rooij's niet aflatende stroom bezwaarschriften

  DEN HAAG - De kans is groot dat de Raad van State volgende week zeven vergunningen voor mobiele houtshredders van zeven Brabantse recyclingbedrijven gaat schorsen, Dat bleek deze week tijdens de zitting van een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag.

  De procedure was aangespannen door A. van Rooij uit Sint Oedenrode, die een kruistocht voert tegen geïmpregneerd hout. Volgens Van Rooij, die zegt op te treden namens het Ecologische Kennis Centrum (EKC), worden de gevaren van geïmpregneerd hout voor de volksgezondheid zwaar onderschat. in het zogeheten gewolmaniseerde hout zitten onder andere kankerverwekkende arseen- en chroomverbindingen, die vrijkomen als het hout bij sloopwerkzaamheden als afval wordt verwerkt.

   Onaanvaardbaar

  Van Rooij zei het onaanvaardbaar te vinden dat het geïmpregneerd houtafval in de houtshredders wordt versnipperd. Daar komt stof bij vrij en het arseen en het chroom komen in het milieu terecht. "Het zijn stoffen die kankerverwekkend zijn en ook tot geboorteafwijkingen kunnen leiden. De zogeheten chroom IV-verbindingen zijn nog veel gevaarlijker dan asbest, omdat zelfs de kleinste hoeveelheden door de huid worden opgenomen". aldus Van Rooij. die hoopt dat de Raad van State het versnipperen met mobiele shredders van het gevaarlijke hout gaat verbieden.

  Staatsraad J. Hulshof zette tijdens de zitting enige kritische kanttekeningen bij de door GS verleende vergunningen, maar hij had de meeste vragen gereserveerd voor woordvoerder R. Willems van het recyclingbedrijf Van Boekel Zeeland bv. Zo wilde de staatsraad weten hoeveel afvalhout in de shredders verdwijnt en hoe Willems tegenover het door Van Rooij geconstateerde gevaar stond. De woordvoerder zei dat hij wel bezorgd was na het betoog van Van Rooij en hoopte dat er onderzoek naar de gevaren van het geïmpregneerd hout komt.

  Willems erkende dat zijn bedrijf intussen op eigen initiatief een 'natte stoffilter' op de shredder heeft gemonteerd omdat er door bet houtstof niet meer te werken viel. Toch benadrukte Willems dat het wel meeviel met de hoeveelheid bouw- en sloophout dat in de shredders verdwijnt. "Wij gebruiken de mobiele shredders voor 95 procent voor groen, onbewerkt snoei- en kaphout. Het meeste bouw- en sloophout gaat naar vaste shredders van de afvalbedrijven", aldus Willems.

  Daarop vroeg de staatsraad verbaasd aan de GS-woordvoerders waarom zij het versnipperen van geïmpregneerd hout niet gewoon verboden hadden. "Als het om zo'n kleine hoeveelheid gaat, is dat nauwelijks van belang voor de rentabiliteit van de shredders", aldus de staatsraad. Mocht de Raad van State de zeven vergunning schorsen dan kunnen volgens de GS-woordvoerder de mobiele shredders voorlopig niet meer gebruikt worden. Van Rooij zei dat hij zijn pijlen nu ook op de vaste shredders gaat richten.

  De Raad van State doet volgende week uitspraak.


  Homepage milieu-onderwerpen
  Homepage Integriteit Rechterlijke Macht
  Artikel van Harrie Verrijt in het Eindhovens Dagblad
  Open brief aan Harrie Verrijt, redactielid van het Eindhovens Dagblad
  Ook Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
  Toezegging van de Raad van State van het proces-verbaal inzake houtshredders
  Gerechtshof te 's-hertogenbosch zegt proces-verbaal toe aan ing. A. van Rooij
  Proces-verbaal van de zitting voor de Raad van State inzake houtshredders
  Gerechtshof te 's-hertogenbosch zegt proces-verbaal toe aan ing. A. van Rooij
  Arrest van het Europees Hof Zesde Kamer in Luxemburg inzake milieuverontreiniging