Het zal je kind maar zijn!
Zwartboek Kinderbescherming . . . Jeugdzorg Conferentie . . . SDN

Sharon is bang voor papa

Na het kort geding hebben wij continu bij de raad aangedrongen op een omgangsregeling, maar moeder weigerde haar medewerking te verlenen. Dit onder het mom van "moet een tijdje rust hebben". Dit zou eerst een week of twee zijn maar moeder maakte de "rustperiode" steeds maar langer. Uiteindelijk heeft de raad toch proefbezoekjes kunnen afdwingen. Sharon mocht kiezen hoe en waar de bezoekjes zouden plaatsvinden. Het eerste contact zou met Oma zijn en onder begeleiding van de raadsmedewerker Roberto Matomores. Oma (bijtpoes) ging met Sharon en Matomores naar het toenmalige nint (nu metropolis) te amsterdam.

Al na vijf minuten zei Matomores tegen Oma, "Ik weet niet wat ik hier doe, ik kan wel zien dat u en Sharon veel van elkaar houden en dikke maatjes zijn". Daarna ging hij zijn eigen gang en oma en Sharon hadden een fijne dag wat later ook bevestigd werd door Sharon aan Matomoros.

Het tweede proefbezoek was met mij papa. ( Moet u zich voorstellen een proef bezoekje met je dochter die je bijna elf jaar hebt opgevoed en verzorgd). Sharon had dit keer gekozen om naar Artis te gaan. Ook Matomoros was hier weer van de partij. Het patroon herhaalde zich want ook tegen mij zei Matomores, "wat doe ik hier eigenlijk ik kan wel zien dat u dikke maatjes bent en veel van elkaar houdt". "Gaat u maar lekker van elkaar genieten we komen elkaar straks wel weer tegen".

Deze gehele dag is op videotape vastgelegd. Ook oma was bij dit bezoekje want dat vond Sharon leuk. Later hebben er telefoongesprekken tussen mij en Matomores plaatsgevonden en ook tussen oma en Matomores, waarin de gebeurtenissen nog eens besproken werden. Matomoros was vol lof over de bezoekjes en stelde dat hij er volgende keer niet meer bij hoefde te zijn. (Ook deze gesprekken hebben we op tape en er zijn binnenkort fragmenten hier te beluisteren)

Wij voorspelden in deze gespekken al dat moeder de volgende keer dwars zou gaan liggen, maar Matomoros geloofde dit niet. Hoe waar deze voorspelling is geweest blijkt nu vele jaren later wel! Maar Matomores kon toch nog een bezoekje afdwingen bij moeder en wel een dagje bij oma thuis. Moeder stelde echter wel haar voorwaarden aan dit bezoek, want papa mocht niet aanwezig zijn, en ja hoor, de raad accepteerde deze voorwaarden ook nog. Nou ja, ik papa moest kiezen of ik weigerde te voldoen aan moeders voorwaarden en het bezoek ging niet door of ik legde mij er bij neer. Dit laatste heb ik gedaan.

Het bezoekje aan oma is volledig vastgelegd op video zonder dat Sharon het wist. Een uur of zes in totaal, waarop je kunt zien dat Sharon zich als een vis in het water voelde bij oma! En dit kon ook niet anders want het was Sharon haar lievelings oma waar ze voorheen meerdere malen per week kwam en als het aan Sharon had gelegen nog wel vaker. Daarna moest er een vaste tijdelijke omgangsregeling vast gesteld worden volgens de raad. Maar....zoals wij al voorspelden ging moeder dwarsliggen. Sharon moest eerst weer rust hebben en die periode werd langer en langer en langer en langer.....

Toen het op het punt stond toch te moeten gaan gebeuren, was het niet alleen meer de rust die Sharon volgen moeder moest hebben maar nu was Sharon ook weer bang zijn voor papa

En de raad trapte hier uiteraard weer in ook in ook! dit ondanks dat ze zelf geconstateerd hadden en zelf gezegd hadden dat we allemaal dikke maatjes waren en van elkaar hielden! Een geval van selectief geheugenverlies lijkt mij. Maar nee hoor, moeder had het weer voor elkaar en niets ging er meer door. In deze periode drongen wij aan bij de raad dat er een onderzoek moest komen of en waarom Sharon niet meer zou willen en hoe dit dan veroorzaakt was. Dit werd echter geweigerd door de raad. Wij hebben toen een klacht ingediend bij de unitmanager van de raad Haarlem, de heer Mud. De klacht ging onder meer over het tonen pornografie en het bewust Sharon indoctrineren door moeder om papa niet meer te willen zien!

De klacht werd ingediend door mij en mijn moeder (oma). We waren ook beiden uitgenodigd bij de heer Mud. Maar wat gebeurd er op de dag van de afspraak, Oma mocht niet mee naar binnen voor het gesprek met Mud.. Tijdens dit (opgenomen) gesprek waarin Matomoros tegenover Mud bevestigde dat moeder Sharon pornofilms had laten zien, sprak Mud dus de in het vorige deel historische woorden, Als ik merk dat een kind op niet adequate leeftijd met sexuele dingen geconfronteert wordt, dan hebben ze een slechte aan mij.

Ook werd in dit gesprek afgesproken dat de omgangsregeling er moest gaan komen en dat er niemand van de raad meer bij hoefde te zijn. Er zouden anders maatregelen tegen moeder genomen worden! Nou niet dus! Niet vergeten moet worden dat ik vader, nog steeds het gezag had en ook niet geschorst was of enige andere maatregel waardoor ik geen zeggenschap meer zou hebben.

De dag van het bezoekje aan oma gebeurde er nog iets zeer beangstigend. Oma moest Sharon ophalen en direct toen Sharon in de auto stapte zei ze de volgende woorden, "Oma, R. (vriend partner moeder) kriebelt mij altijd op van die rare plaatsen". Bij doorvragen van oma wilde Sharon echter niets meer vertellen! Al willen wij niemand beschuldigen zijn de woorden van Sharon wel de moeite waard om te onderzoeken lijkt ons. Maar nee, de raad vond dit niet nodig en deed wederom niets! Ook de politie de heren v.d. Maas en jaket (jeugd en zeden politie Zaanstreek waterland) bij wie wij melding maakten van dit incident, deden niets.

In eerste instantie beloofden ze een zogenaamd studio onderzoek, maar dit is nooit uitgevoerd. En de raad deed het af met de woorden, "Niets aan de hand we hebben het aan R. gevraagd"

Naar deel 5: Sharon blijkt helemaal niet bang

papa oma

Lees alles over misstanden en verkoop van illusies bij de Kinderbescherming en sector Jeugd en Familierecht:

HET ZWARTBOEK OVER DE KINDERBSCHERMING, door John Hop