Omissie veroorzaakt 'tweede Securitel'


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie



van 27 juni 1998

  Van onze correspondent Geert-Jan Bogaerts

  BRUSSEL - Een fout op het Nederlandse ministerie van Financiën heeft tot gevolg dat de Europese Commissie een grootschalig onderzoek gaat uitvoeren naar de wijze waarop Nederlandse overheidsbedrijven zijn geprivatiseerd. Eurocommissaris Monti, die verantwoordelijk is voor de Europese markt, wil weten of de Nederlandse overheid bij de verkoop van haar deelnemingen in bedrijven volgens de Europese regels te werk is gegaan. De fout doet denken aan de Securitel-affaire, die een jaar geleden aan het licht kwam. Nederland had jarenlang verzuimd nieuwe wetten en regels aan te melden in Brussel. Daardoor misten die regels een wettelijke basis.

  Volgens een aantal betrokkenen lagen desinteresse en onwetendheid aan het verzuim ten grondslag. Meer dan een jaar geleden stuurde de Europese Commissie vragenlijsten naar de vijftien lidstaten. Monti wilde vooral weten of zij de EU-regels voor de Europese markt hebben nageleefd. Deze regels verbieden dat burgers en bedrijven uit het eigen land worden voorgetrokken vóór inwoners en Ondernemingen uit andere EU-landen.

  'Het schijnt dat die vragenlijst een jaar lang onopgemerkt is gebleven op het ministerie', zegt een woordvoerder van Financiën. 'Hij is zoek geraakt, en we zijn er in maart op geattendeerd door een medewerker van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel.' Daarna is het departement 'als een haas' aan het werk gegaan om de lijst in te vullen. 'Over twee weken is hij klaar', aldus de zegsman.

  Voor de Europese Commissie is dat echter te laat. Een woordvoerster van Monti zegt: 'Natuurlijk helpt het als we die antwoorden alsnog krijgen. Maar we hebben inmiddels besloten om het onderzoek door te zetten. Daaraan is niets te veranderen.' Alle andere EU-landen waren wel op tijd met het invullen van hun lijsten. Naast Nederland zullen drie andere lidstaten onder de loep worden gehouden: Duitsland, Finland en Frankrijk. Hun antwoorden hebben bij de Europese Commissie de verdenking doen postvatten dat deze landen de regels hebben overtreden bij de verkoop van staatsdeelnemingen. Zo zouden Duitse bedrijven en burgers voorrang hebben gekregen bij de verkoop van aandelen van Deutsche Telekom; bij de verkoop van de Franse verzekeraar GAN zouden buitenlandse ondernemingen zijn achtergesteld.

  Het onderzoek in Nederland richt zich niet op afzonderlijke privatiseringen, maar op het algemene beleid. Dat betekent dat de verkopen van alle grote staatsbelangen gedurende de afgelopen jaren nader worden bekeken op hun voorwaarden. Het onderzoek is volgens de woordvoerster puur het gevolg van het verzuim om de lijst tijdig terug te sturen.



  Commentaar:

  Betreft: Volkskrant-correspondent Geert-Jan Bogaerts in Brussel

  In de Volkskrant van zaterdag 27 juni 1998 zagen wij op de voorpagina het onderstaand bericht over een vermeende TWEEDE SECURITEL-AFFAIRE.

  Maar !! Die tweede affaire staat al enige tijd op internet bij de St. Sociale Databank Nederland met nog eens 400 wetten en regelingen die niet aangemeld zijn bij de Europese Commissie. De door u genoemde 'tweede' affaire blijkt feitelijk de 'derde' affaire te zijn wat betreft Securitel. U kunt de 'tweede' vinden op internet op site-adres:

  Het is tot nu toe niet gelukt, ondanks publicatie op het internet en het nadrukkelijk attenderen op deze omissies, publieke aandacht te krijgen. Merkwaardig, hoogst merkwaardig. Wij verzoeken u om commissaris Monti op de hoogte te brengen van de lijst zoals wij die op het internet hebben gezet. Uw bevindingen zullen wij aan het bestand toevoegen.

   Met vriendelijke groet,

   R.M. Brockhus, (webmaster Stichting Sociale Databank Nederland)
   ing. A.M.L. van Rooij (auteur)
   drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA (auteur)


  Huizen, 27 juni 1998.

  Securitel-II
  SDN-rubrieken
  Integriteit Rechterlijke Macht
  Lijst van instellingen die per fax op de hoogte zijn gesteld