De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Overzicht van de SECTOREN

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Sector Politiek: Onderwerpen die relevant zijn voor politieke besluitvorming of nalatigheid
Sector AOW: Is de AOW wel betaalbaar in de toekomst?
Sector Armoede: Geeft een scale van omstandigheden over de armoede in Nederland
Sector Banken: De Banken zijn zonder aansturing hoofdverantwoordelijk voor de crisis
Sector Boeken: Een boekenplank met aanbevolen publicaties
Sector Democratie: Hoe verbeteren wij de democratische inbreng van de burger?
Sector Economie: De globale en nationale economie zijn een kringloop van procductie en consumptie
Sector Ecologisch Kennis centrum: Het EKC waarschuwt voor vergiftiging van het milieu met gevaarlijk afval
Sector EuroStaete: Deze soevereine ministaat nodigt mensen van goede wil uit om zich aan te sluiten
Sector Financieel: Over geld, vermogen en kapitaal bestaat heel veel onwetendheid
Sector Geld: De munt is voor u en de economen een volstrekt onbekend product
Sector Juristerij: Het grootste onrecht vindt plaats waar waarheidsvinding zou moeten prevaleren
Sector Justitie: De ongecontroleerd macht van het OM maakt jaarlijks duizenden slachtoffers
Sector Media: De vrijheid van meningsuiting en pers wordt al te vaak gecensureerd
Sector Milieu: Onze leefwereld kan de extreme druk van de mensheid niet dragen zonder aanpassing
Sector Werkgelegenheid: Welk doel heeft de werkgelegenheid sociaal, economisch en politiek?
Sector Rietveld: De aanval op de corruptie binnen het rechtsbedrijf met art. 160 en 162 Sv.
Sector Jeugdzorg: De macht van de jeugdhulpverlening conflicteert al te vaak met de mensenrechten
Sector Wetgeving: Het parlement loopt vaak achter de feiten aan zonder sanering van de wetgeving