Stichting Sociale Databank Nederland en de Schade-aansprakelijkstelling voor de
grondeigenaren van in 1969 gesloten stortplaatsen binnen de provincie Limburg
Gesloten vuilstortplaatsen in Nederland . . . . . . SDN homepage