Tarieven voor advertenties bij SDN


SDN bulletin board . . . . . SDN Homepage

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52 Plaatsing van een vermelding in de landelijk dagbladen van:

  • De Volkskrant, Parool en Trouw (Perscombinatie)
  • De Telegraaf
  • Algemeen Dagblad
  • NRC-Handelsblad

Voor een enkele vermelding van uw naam en van het onderwerp: € 150 Uw bericht wordt dan tevens opgenomen in de Sociale Databank Nederland. Een extra vermelding op het Internet kost € 25

Voor regionale kranten wordt hetzelfde tarief gehanteerd, eventueel met een opslag vanwege het feit dat u misschien als enige in een plaatselijke krant vermeld wilt worden. Het lijkt dan verstandiger naast de landelijke vermelding in de grote dagbladen, zelf een kleine advertentie te plaatsen met een verwijzing naar uw publicatie in de Sociale Databank Nederland. De Internetvermelding kan daarbij een bijzonder versterkend aspect zijn. De termijn dat uw bericht in de databank wordt opgenomen is voorlopig nog begrensd tot een half jaar. Nadien ontvangt u een voorstel om verlenging te overwegen.

De kosten van plaatsing dienen vooraf te geschieden; hetgeen met elektronisch bankieren tijdloos kan. Juist het vermijden van kostbare administratieve handelingen, maakt het mogelijk om u goedkoop te kunnen bedienen. De statuten van de stichting SDN schrijven het bevorderen van kennisoverdracht en van democratisch en humaan handelen zonder winstoogmerk voor.

    Veel succes.

    Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52