Doelstelling St. Sociale Databank Nederland

SDN-info . . . . . SDN Homepage <=====> Klokkenluiders . . . . . Sponsors SDN

Doelstelling:

Alle mensen hebben het recht op een gelijk aandeel in alle natuurgaven. Wie voor persoonlijke doeleinden beschikt over een natuurgave, bijvoorbeeld grond, dient daarom het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap.

Vanaf 28 maart 1996 heeft de Stichting Sociale Databank Nederland toegang gezocht en verkregen tot het wereldwijde Internet. Het bestuur van de stichting heeft daarmee een van haar doelstellingen bereikt, om diverse standpunten, meningen en theorieën, die mede gebaseerd zijn op een georgistische levensvisie - dat de Aarde met haar bodemschatten, waarvan de grond de drager van alle leven is, principieel aan de gehele mensheid toebehoren - breder in de openbaarheid te kunnen brengen.

Stichting Grondvest, een van de initiatiefnemers van het SDN-project, geeft periodiek 'n kleine brochure uit met artikelen die een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappijopbouw voorstaan.

De medewerkers van de Stichting SDN, van Stichting Grondvest, van de Sociale Omroep Nederland vieren het heuglijke feit dat een van de belangrijkste doelstellingen bereikt is. Namelijk het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm. Een ieder die zich hierin kan vinden nodigen wij uit daaraan mee te werken.

Namens de Stichting Sociale Databank Nederland,

R.M. Brockhus

Kamer van Koophandel Arnhem: S-41052377
Voor donaties Postgiro/ING: PNL57 INGB 0000 7084 52 (de P is voor Postbankrekening)
Redactie en kantoor: Westkade 227, 1273 RJ Huizen - Telefoon: 035-5244141

Tel.: (31) 06-17125374


Vindt u onze inspanningen de moeite waard, en wilt u de activiteiten meefinancieren?