Dagblad-advertenties en in BBS


Topics . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld brieven, die geweigerd worden door de redactie van een krant, alsnog in een openbaar medium te brengen. De inspanningen die men zich veelal getroost om een standpunt met een ingezonden brief in een krant geplaatst te krijgen, veroorzaakt bij menige briefschrijver frustraties. Vooral wanneer het een principieel onderwerp betreft met sociale en economische consequenties.

Er zijn tot nu toe drie gebieden in de journalistiek die men zorgvuldig mijdt, maar die met een Internetaansluiting toch in de openbaarheid te krijgen zijn. Die drie gebieden zijn de:

  • Grondpolitiek
  • Bevolkingspolitiek
  • Geldpolitiek
Vooral deze laatste is een heikel onderwerp, waaraan niemand zich in de journalistiek nog waagt. Het stellen van vragen over de structuur van ons geldstelsel en over het banksysteem, is in journalistiek opzicht nog niet vertoont. Ook in het parlement was dit onderwerp tot nu toe taboe, zoals de oud-fractievoorzitster van de PPR, Ria Beckers-De Bruijn, met een zucht moest toegeven. "De geldpolitiek is in het parlement onbespreekbaar". (citaat)

Ook de goeroe van de Nederlandse persvrijheid, NRC-redacteur Henk Hofland, stelde mij in een gesprek op de hoogte van de uitsluiting van de persvrijheid van deze drie onderwerpen. Hij zei letterlijk:

    "Er zijn drie onderwerpen uitgesloten van de persvrijheid. Dat zijn:
    de grondpolitiek, de bevolkingspolitiek en de geldpolitiek"
    (citaat)

Het is maar dat u het weet, zodat u er rekening mee kunt houden. Het feit dat u dit nu leest is dank zij het wonder van de telecommunicatie en internet mogelijk geworden. Iedere poging om een dergelijke ervaring aan de reguliere media aan te bieden is bij voorbaat zinloos. Het doet er niet toe of je de radio, de televisie of de dagbladen benadert met een dergelijk onderwerp. Overal slaat de deur dicht.

Betekent dat, dat Internet de finale oplossing biedt voor dit gemis aan meningsvrijheid? Nee zeker niet, omdat de openbare mening gevormd wordt door de traditionele media: de krant, de radio en met name de televisie. De invloed van de financiële wereld en van de politiek (in die volgorde) is werkelijk overweldigend. Daarom komt de SDN met een extra mogelijkheid om de democratie gestalte te geven. Referenda zijn via het internet en databanken veel gemakkelijker af te dwingen dan met een actie in de richting van het parlement.

Bij de Stichting Sociale Databank Nederland hebben we er iets op gevonden. Tegen 'n kleine vergoeding voor de kosten van een speurder- of mini-advertentie in de landelijke dagbladen, verwijzen wij naar uw standpunt, uw brief, uw mening, of naar uw oplossing voor maatschappelijke problemen.

De kosten van een dergelijke advertentie zijn al gauw 50 tot 100 gulden. Een gestage stroom van gebundelde vermeldingen in een krant is veel goedkoper. Omdat de briefschrijver daarnaast ook over een vrijwel onbeperkte plaatsingsruimte kan beschikken voor zijn mening, biedt de Stichting SDN u met een koppelpublicatie een mogelijkheid om in een zogenaamde SDN-advertentie, met een eventuele loskoppeling naar het INTERNET, voor weinig geld te kunnen publiceren. Voorbeelden zijn er in het bestand van SDN volop te vinden. Wanneer u eindelijk onbelemmerd wilt publiceren, raden wij u aan om ons uw standpunt te laten plaatsen in de SDN-databank

Het credo van de SDN is dan ook:

De pers, het geweten van de natie, ontbeert zelf een geweten;
maar krijgt via internet ongevraagd alsnog een geweten aangemeten.


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/sdn-adv.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen NL

Disclaimer