Onjuiste uitspraken van rechtbank-president mr. H.F.M. Hofhuis op TV-8 in N-Brabant

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

President mr. H.F.M. Hofhuis stelt dat zijn rechtbank niet malafide en partijdig is

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               AANTEKENEN
     
't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 22 november
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386  Betreft: Uitspraken van president mr. H.F.M. Hofhuis op TV-8


   Aan: Stichting Sociale Databank Nederland,
   t.a.v. R. Brockhus,
   E-mailadres:sdn@planet.nl.
   Westkade 227,
   1273 RJ Huizen.

  Geachte heer Brockhus,

In de nieuwsuitzendingen van 22 november 1997 om 19.00 uur en 20.00 uur op de Brabantse televisie TV-8 heeft president mr. H.F.M. Hofhuis tegenover het Brabantse publiek kenbaar gemaakt dat op geen enkele manier is waargemaakt dat zijn rechtbank malafide en partijdig is. Ook heeft hij kenbaar gemaakt dat hij geen reden heeft om enige twijfel te hebben aan de betrouwbaarheid, objectiviteit en zorgvuldigheid van de rechtspraak bij zijn rechtbank.

Middels deze brief wil ik de Stichting Sociale Databank Nederland kenbaar maken dat president mr. H.F.M. Hofhuis hierover het Brabantse publiek onjuist heeft voorgelicht. Ik heb president mr. H.F.M. Hofhuis namelijk middels tientallen brieven persoonlijk op de hoogte gebracht van het feit dat zijn rechtbank inzake milieugeschillen malafide, partijdig, niet objectief, onzorgvuldig en belangenverstrengeld is.

Als voorbeeld laat ik U toekomen mijn aangetekende brief van 10 augustus 1997 aan president mr. H.F.M. Hofhuis persoonlijk. Uit die inhoud kunt U opmaken dat in een milieugeschil tegen burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode inzake het houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. er zich o.a. de volgende belangenverstrengelingen hebben afgespeeld.

 • mr. J.H.W.M. Op de Coul behartigt als advocaat bij het advocatenkantoor "Prinsen van der Putt Advocaten & Notarissen" te Eindhoven de belangen van burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode bij hun rechtszaken in Den Bosch.

Hij is bij diezelfde rechtbank tevens plaatsvervangend rechter. Dit is hoogst frappant.

 • Mr. J.F.R.M. Willems behartigt als advocaat bij advocatenkantoor "Bogaerts en Groenen advocaten" te Boxtel de belangen van het houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. bij hun rechtszaken in Den Bosch.
 • Mr. J.J.C.M. Groenen van hetzelfde advocatenkantoor "Bogaerts en Groenen advocaten" is plaatsvervangend rechter bij dezelfde rechtbank. Ook dit is hoogst frappant.

De coördinerende Vice-presidenten mr. P.H.C.M. Schoemaker en mr. M.F.A.M. Povel hebben zich in diverse uitspraken persoonlijk en in voorbereidingen van uitspraken van andere fungerende Presidenten zich hierdoor zodanig laten beïnvloeden dat er zeer nadrukkelijk sprake is van een malafide en belangenverstrengelde rechtbank. Het is hierbij goed te weten dat het houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. wordt gebruikt als dekmantelbedrijf om via het door hem geproduceerde product "gewolmaniseerd hout" jaarlijks zo'n 7.000 kg. arseenzuur en 15.000 kg. chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te brengen. Dit alles met als doel het levensgevaarlijke chemisch afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) met grote winsten diffuus te verspreiden.

Het betreft hier een belangenverstrengeling van een bestuurlijke en economische elite op grond van het feit ter verrijking van enkele personen onze kinderen daardoor erfelijk worden vergiftigd en worden ziek gemaakt met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen die zullen leiden tot een sterk verhoogde kans op kanker, onvruchtbaarheid en lichamelijke afwijkingen.

Een afschrift van deze brief laat ik per fax 013-5424402 toekomen aan de Brabantse televisie TV-8. U kunt hierover persoonlijk contact opnemen met TV-8 onder tel. 013 - 5841485. Ik vertrouw erop U hiermee van dienst te zijn.


Met vriendelijke groet,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige

Bijlagen:

Mijn aangetekende brief van 10 augustus 1997 aan president H.F.M. Hofhuis persoonlijk, van de rechtbank te 's-Hertogenbosch (7 pagina's).