Dollarcrisis, hypotheekcrisis, bankencrisis is daar wat tegen te doen?
Euroblunder . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Derde Wereldlanden kunnen economische malaise voor rijke schuldenlanden voorkomen

Is de monetaire en dollar crisis te vermijden of niet ??

Het scenario voor een oplossing

China, Japan en Taiwan kunnen een wereldrecessie en handelsoorlog voorkomen door hun overschotten van dollars aan te wenden voor het delgen van alle schulden van de Derde Wereld, en daar bovenop honderden miljarden dollars te investeren in de Derde Wereld voor het opbouwen van de infrastructuur; maar ook in de VS. Verder is het slim dat zowel China als Japan enkele grote banken in de VS overnemen om de credietcrisis te voorkomen. Doen ze dat niet, dan smelt met het dalen van de dollar hun gespaard vermogen vanzelf weg. Dus wat is verstandig handelen? Wel gaan torens van prestige omvallen in de zo almachtige VS ...!!

China, Japan en Taiwan en andere landen met grote dollaroverschotten kunnen ook besluiten om hun https://www.youtube.com/watch?v=4PIrrcRkbVY&list=PLF8F5D44C630383FA oninbare dollartegoeden te verbranden, of de schuld van de VS grotendeels kwijtschelden om daarmee hun export naar de VS op peil te houden en nieuwe afzetmarkten te creëren in de ontwikkelingslanden zelf. Doen ze dat niet, dan blijft de toekomst mondiaal zorgwekkend en is een economische oorlog die in een militaire oorlog kan uitmonden moeilijk te voorkomen. De handelsboycot van de Verenigde Staten tegen Japan leidde in de Tweede Werldoorlog tenslotte tot de aanval op Pearl Harbour.

Het rijke Oosten, China, Japan en Taiwan nemen het initiatief en zenden de Verenigde Staten van Amerika een CREDITNOTA voor bewezen diensten (verzin maar een reden). Bovendien komen we dan niet voor verrassingen te staan wanneer de dollarluchtbel uit elkaar spat en de Chinezen, Japanners en Taiwanezen niets meer voor hun dollarreserves kunnen kopen op de wereldmarkt, omdat niemand bij de vermoedelijke val van de dollar nog dollars wil aannemen. U denkt waarschijnlijk met een brede grijns op het gezicht dat de auteur volkomen geschift is, want de rijke overschotlanden zullen toch niet zomaar honderden miljarden dollars van hun "zuurverdiende centjes" wegschenken aan die overconsumerende Amerikanen ??!! Er komen dan onmiddellijk twee wezenlijke vragen naar voren.

 • Hebben zij dat geld wel werkelijk verdiend ??
 • Wanneer die dollarluchtbel niets waard blijkt te zijn, wat geven ze dan weg ??

De antwoorden zijn redelijk eenvoudig.

 • Ja, ze hebben het geld echt verdiend met het produceren van producten met noeste mondiaal onderbetaalde arbeid. Zij hebben daarvoor groengekleurde dollarpapiertjes aangenomen als betaling, die uiteindelijk toch niet veel echte waarde blijken te hebben. De VS wil wel exporteren, maar liefst alleen dollarbiljetten en geen industriële producten waarvan je welvarend kunt leven, want dollars hebben zij zelf al meer dan genoeg. De FED pompt tegenwoordig miljarden ongedekt geld in de markt om de hypotheekcrisis te bezweren, wat uiteindelijk toch niet kan lukken, omdat dat geld toch weer terug moet naar de centrale bank van de VS om in de versnipperaar en verbrandingsoven te belanden.

 • Wanneer de donorlanden met dollaroverschoten met een groots politiek gebaar de lege dop teruggeven, dan blijkt hun eigenbelang uitstekend gediend te zijn. Want geld is in feite iets geheel anders dan de meeste mensen en politici wel denken. Het is een machtsinstrument dat goed werkt wanneer er een nipte, net voldoende schaarste van is over de hele breedte van de economie; en niet alleen in bepaalde delen daarvan, zoals die nu zo klemt bij de armen in Nederland. De banken die allerelei trucs hebben verzonnen om steeds weer meer krediet te kunnen verkopen aan mensen, bedrijven en landen waarvan tevoren te voorzien was dat die niet zouden kunnen terugbetalen, zitten nu op de blaren. Maar ook u met uw belastingaanslag door afschrijving van de winst met fiscale verrekening. Alles hangt aan elkaar in de economie.


Het scenario ziet er ongeveer zo uit:

 1. De schuld van de Derde Wereld vervalt tegen de CREDITNOTA van de staten met dollaroverschotten.

 2. De rijke overschotlanden nemen de afbetalingsverplichtingen van de VS deels en van de Derde Werels geheel over (crisis bezworen)

 3. De schuldovername wordt bij de staatsschuld in elk donorland bijgeschreven met een tegenboeking bij de Wereldbank.

 4. Door het wegvallen van betalingen voor aflossing en rente stijgt de koopkracht van de Derde Wereld en de VS direct met vele tienduizenden miljarden per jaar.

 5. Circa 60% van deze nieuwe koopkracht komt weer terecht in de donorstaten, waardoor de werkgelegenheid in die donorlanden ontstaat voor tientallen miljoenen mensen.

 6. Bij elke baan voor de export ontstaan lokaal nog eens twee andere indirecte arbeidsplaatsen voor de toelevering en de dienstverlening enz., enz.

 7. De totale werkgelegenheid groeit in de rijke donorlanden met zeker vijfhonderd miljoen arbeidsplaatsen.

 8. De meeropbrengsten uit belastingen en het wegvallen van sociale uitkeringen leveren de donorlanden per jaar honderden miljarden op; zodat de kwijtgescholden schuld van de Derde Wereld en de schuldhulp aan de VS binnen vijf jaar is afbetaald.

 9. Door productiviteitsstijging voor de binnenlandse markten en de groei daarvan, stijgen de belastingopbrengsten nog eens met minstens 10% extra, zodat bij 'n gematigde loonstijging ook de staatsschuld snel kan verminderen.

 10. De voedseloverschotten uit het Westen vinden dan snel hun weg naar de Derde Wereld waardoor niet elke dag 40.000 kinderen behoeven te sterven van de honger.

 11. De boeren in de Derde wereld en ook in het rijke Westen behoeven dan niet meer geplaagd te worden met superheffingen en te lage opbrengsten voor hun producten. De handelsbeperkingen kunnen daarmee goeddeels worden weggenomen.

Conclusie:

U ziet nu dat het geven van deze "CREDITNOTA" aan de Derde Wereld en INVESTERING in de Derde Wereld met besparingsoverschotten en de schuldsanering van de VS de gehele wereld geen windeieren zal leggen. Dat is een ontzettend groot geluk voor de hongerenden in de Derde Wereld, maar ook voor de werklozen in onze "beschaafde" industriestaten. Want zonder het eigenbelang en/of de angst gebeurt er meestal niets. De internationale gemeenschap zal dan over het strikte eigenbelang van naties als van enkele partijen moeten heenstappen, omdat de wetten van de economie niet strikt zijn. De valuta- en inkomensverhoudingen verstoren een gezonde economische wereldorde te zeer om duurzaamheid en wereldvrede te bereiken.

De wijsgeer Confucius zei ooit: "Om geld te kunnen verdienen moet men het eerst weggeven". Dit laat duidelijk zien, dat wij het geld nog steeds niet begrepen hebben. Diegene, die kan zeggen wat geld "werkelijk" is kan de Derde Wereldoorlog mogelijk voorkomen. In ieder geval verdient deze een voordracht voor de Nobelprijzen voor economie en de vrede.

  Weer vijf jaar later op 16 juni 2000

Ellen Verheul schrijft in de Volkskrant een artikel dat een op een staat tot het artikel dat ik in 1986 schreef. Alleen komen de voordelen voor Nederland in het artikel van Verheul niet zo sterk naar voren. Zie haar bijdrage uit de volkskrant van 16 juni 2000: Armste landen verdienen kwijting van alle schulden

Stichting Videotex Ondernemingen Circuit (VOC) heeft tot doel: het bevorderen van nationale en internationale kennisoverdracht m.b.t. de economische en monetaire structuren. K.v.K. S-193411, Rabobank Huizen rekening NL93 RABO 0339.9134.44