Schuld Nederlandse gezinnen voor het eerst hoger dan nationaal inkomen

Staatsschuld . . Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Wat is het verschil tussen particuliere en (inter)nationale schuld ??

Schuld Nederlandse gezinnen voor het eerst hoger dan nationaal inkomen

In 2003 is de gezamenlijke schuld van de Nederlandse huishoudens, hypotheekschuld plus overige schulden, voor het eerst boven het BBP uitgekomen. De vermogens van de Nederlanders blijven wel enorm.

Totale schuld
De totale schuld van de huishoudens nam in 2003 met 45 miljard euro toe tot 490 miljard euro. Verreweg het grootste gedeelte van deze toename (40 miljard euro) komt voor rekening van de uitstaande hypotheekschuld die opliep tot 407 miljard euro. De hypotheekschuld is de laatste tien jaar met gemiddeld 12,5 procent per jaar gestegen.

Schuld groeit sneller dan BBP
De totale schuld van huishoudens is de afgelopen tien jaar veel sneller gegroeid dan het BBP. In 2003 is de totale schuld van de huishoudens zelfs voor het eerst groter dan het BBP. Het Bruto Nationaal Product, het bedrag dat we met z’n allen verdienen, bedroeg in 2003 in totaal 454,3 miljard euro.

Enorme vermogens van de Nederlanders
Het totale financiële vermogen van de gezinnen is vorig jaar met 78 miljard euro opgelopen naar 1163 miljard euro. De waarde van de pensioenen was op 31 december precies 661 miljoen euro. De Nederlandse huizen zijn volgens het CBS naar schatting tussen de 700 en 800 miljard euro waard.

De gemiddelde Nederlander (uitgaande van 16 miljoen mensen) bezit 72.689 euro aan financieel vermogen en tussen de 43.750 en 50.000 euro aan stenen bezit.


Lees ook op cbs.nl het complete rapport:
Nationale Rekeningen 2003

Het Parool, 08-01-2005

Schulden lopen snel op

Van onze redactie economie

AMSTERDAM - Veel Nederlandse huishoudens maken (meer) schulden. Zij zien geen bezuinigingsmogelijkheden meer. Rekeningen blijven daardoor ook vaker liggen. Dit blijkt uit de eindejaarsenquête van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat vooral mensen met lage inkomens risicovol financieel gedrag vertonen door meer te lenen en meer rekeningen niet of te laat te betalen. Het verschil tussen rijk en arm is in 2004 verder toegenomen, vindt het Nibud.

Volgens het Nibud is bij veel huishoudens de rek eruit. In 2002 en 2003 zei 45 procent van de huishoudens te hebben bezuinigd. Vorig jaar was dat 35 procent, vooral omdat eenvoudigweg minder te bezuinigen viel, meent het Nibud. Als toch werd bezuinigd, gebeurde dat meestal op kleding, dagelijkse boodschappen, abonnementen en vakanties.

55 procent van de ondervraagden vond dat hun financiële situatie vorig jaar was verslechterd. Mensen met een inkomen beneden modaal (ongeveer dertigduizend euro bruto per jaar) waren er naar eigen zeggen vaker op achteruitgegaan. De terugblik is wel iets minder negatief dan die van eind 2003, toen tweederde van de ondervraagden zei minder te besteden te hebben dan een jaar eerder. Daarbij komt dat de vooruitzichten voor dit jaar iets optimistischer zijn dan de verwachtingen voor 2004 waren. Toch denkt 38 procent van de ondervraagden er dit jaar op achteruit te gaan, omdat zij vrezen dat hun inkomen onvoldoende zal stijgen om de prijsstijgingen te compenseren.

Het Nibud maakt zich zorgen over de financiële situatie van huishoudens met lagere inkomens, vooral ook omdat 41 procent van deze huishoudens verklaarde er vorig jaar op achteruit te zijn gegaan. Van de huishoudens met hogere inkomens was dat slechts 22 procent. Huishoudens met lage inkomens sloten bijna twee keer zo veel leningen als huishoudens met hogere inkomens. Het Nibud zegt het nog nooit zo druk te hebben gehad als vorig jaar. Het aantal verzoeken om advies verdubbelde ten opzichte van 2003. En dat waren er al twee keer zo veel als in 2002. Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland kan moeilijk rondkomen.

Het Nibud maakt zich vooral ook zorgen over een geheel nieuwe generatie schuldenaars. Een grote groep jongeren (van zestien tot 23 jaar) heeft nu al financiële problemen. Ze wonen vaak nog thuis en hebben ook al een inkomen, maar kunnen niet met geld omgaan.