Een tien met een griffel voor de RVU-reportage over privatisering


Europese Grondwet . . . . . SDN Homepage . . . . Klokkenluiders

Huizen, 8 april 1999

Aan de RVU,

Redactie en bestuur,

Gisteren, 7 april 1999 zond u een schitterende reportage uit over de ontprivatisering van de nutsbedrijven in de VS. Een groot compliment daarvoor en een tien met een griffel. Met name de voorspelling en waarschuwing van de bestuurders aldaar voor de sociale ellende die in Europa zal ontstaan, wanneer zonder open controle de privatisering nog verder oprukt, trof mij zeer.

Ik weet zeker dat, behalve ikzelf, duizenden mensen vele jaren protesteren tegen de vercommercialisering van de levensvoorwaarden van de Nederlandse en Europese bevolking. Ik maak de 'media' het ultieme verwijt als eerste verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van de privatisering van het 'bloed van de samenleving', omdat zij zowel bij de privatisering van energie, openbaar vervoer, als bij andere grote onderwerpen als gezondheidszorg en onderwijs de argumenten van mensen die iets anders naar voren te brengen hadden, stelselmatig hebben gefrustreerd.

Ik stel de media verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de sociale ontwrichting en voor een deel van de verpaupering van de steden en de toename van de criminaliteit als direct gevolg daarvan. Zij, de media, hebben overwegend - niet allemaal natuurlijk - het rechtsliberale marktdenken in de tijdgeest ingebed, zodat als gevolg daarvan de politici de economische kolder in maatregelen konden omzetten die alleen het grootkapitaal en de winsten van ondernemingen ten goede kwamen en komen. (AEgon en de beurs). Zij, de media, bepalen met hun selectie de onderwerpen waarover de burger mag nadenken. Zij, de media, brengen in verkiezingstijd kritiekloos de propaganda en beloften naar voren zonder de politici af te rekenen op dat wat zij hebben gedaan of nagelaten. Pers en politiek blijken twee (vuile) handen op een buik. Want wat in het parlement gebeurt is niets minder dan een schaamteloze operette.

Het lichtpuntje van uw RVU-uitzending doet aan mijn kritiek niets af, maar ik ben er wel heel gelukkig mee. Ik pleit ervoor om de aanval op de media zelf te openen - uiteraard via diezelfde media, want er is behalve het internet helaas geen andere weg om dat te doen - zodat de verantwoordelijkheid duidelijk wordt. Het recht van weerwoord zal zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd en de controle van de bevolking op de bedrijfsvoering van nutsbedrijven, en maatschappelijk cruciale organisaties als kranten en omroepen, zal naar het in uw uitzending getoonde niveau moeten worden gebracht. In het parlement zal elk Kamerlid zodanig moeten worden uitgerust zodat deze de grondwettelijke vertegenwoordiging individueel ook waar kan maken en ambtenaren die de boel belazeren via een eerlijke procedure eruit kunnen laten donderen. De partijstructuur zal, zoals de grondwet stelt, doorbroken moeten worden.

Nogmaals, een groot compliment voor uw reportage.

Rob Brockhus, (webmaster van de Sociale Databank Nederland)
Westkade 227,
1273 RJ Huizen
Telefoon: 035-5244141

E-mail: sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/rvu-hoop.htm