Jaap Schimmel: De sociale en demografische tijdbom

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Nederland qua grondgebied als qua demografisch bezettingspatroon

    Huizen, 29.8.1997.

Nederland is een klein land. Nederland is evenzeer een land dat tjok- en tjokvol is. Hierop valt niets af te dingen. Hoe dichtbevolkt wij zijn, moge de volgende vergelijking verduidelijken: "In een grote stad als Barcelona wonen 7-1/2 miljoen inwoners op een klein oppervlak binnen een zeer groot Iberisch schiereiland. Zetten wij dit cijfer af tegen Nederland, dan zien wij dat er 15 miljoen mensen wonen in een gebied Groningen - Maastricht ad 300 km, en dan heb je de Duits-Belgische grenzen al te pakken".

Ons grootste probleem is NIET Schiphol, is NIET de geluidshinder, is NIET het Groene Hart, of een HSL-lijn, of een Betuwelijn, maar het diep doordringende besef dat wij aan de GRENZEN van onze ruimte zitten, zowel qua grondgebied als qua demografisch bezettingspatroon. Veel, heel veel problemen komen daar vandaan en geven brandstof aan de Milieubeweging, Milieudefensie, zonder dat diezelfde groepen met échte oplossingen komen.

Open grenzen, open democratieën, welvaart geconcentreerd op 1 vaste plek in Europa (EEG) nodigt anderen uit hier neer te strijken, en doen dat dan ook in groten getale. Het zou daarom alleen al goed zijn, indien er bij de komende Kabinetsformatie een Ministerie voor Migratie- en Emigratiezaken zou komen, die Nederlanders attent maakt op vestigingsmogelijkheden elders, werkenden en niet-werkenden met inkomensgaranties, teneinde dit land achter zich te kunnen laten en elders in alle rust en RUIMTE!!! normaal verder te mogen leven.

Immers er is binnen de EEG thans een vrij verkeer van personen, diensten en goederen aanwezig! Dit betekent dan ook tevens dat wij aan al die oudere, ervaren werknemers die thans overal in de leeftijdsgroepen van 48 jaar en ouder, 55 jaar en ouder worden uitgestoten volledige inkomensgaranties bij vertrek, met regeling voor de AOW, moeten gaan verstrekken, anders dan het thans doelloos, zinloos, perspectiefloos met veel kennis en ervaring rondlopen in een OVERVOLLE Arbeidsmarkt die alleen aan jongeren, ter wille van de generatiewisselingen nog betaalde arbeid bieden wil.

Ook die ouderen die door manipulaties in het Bijstandscircuit zijn terechtgekomen, dienen met behoud van hun inkomen en AOW-rechten de vrije ruimte te krijgen elders te verblijven, op dezelfde wijze als dit met 65+ers het geval is. Overbevolking, te ver doorgevoerde automatisering en moordende regelgeving (bureaucratieën), met een absolute minimale vertegenwoordiging in de 2e Kamer (150 tegen 15 miljoen mensen) zorgen ervoor dat er steeds meer onoplosbare problemen op ons afkomen.

Als wij dan ook nog eens de achterstand in wetgeving die hier en daar al zo'n 5 jaar bedraagt in ogenschouw nemen, dan kan het weliswaar zijn dat er iedere 4 jaar een andere regeringsploeg aantreedt, maar dat er geen échte wezenlijke bestuurlijke doorbraken meer te maken zijn. Misschien is dit wel de reden dat Kamerleden altijd zo blij zijn dat het zomerreces aangebroken is, zij kunnen dan likkebaardend aan hun satéstokjes happen, omdat lekker eten kennelijk nog het enige leuke aan het politieke "bedrijf" is.

    SCHIMMEL PUBLICATIONS LTD.,
    Hoefblad 4,
    1273 AD Huizen.