Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt met oogkleppen op !!

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedentn Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Machtsmisbruik en manipulatie bij proviciale verkiezingen in Limburg
Mr.drs. Ronald vd Beek eist onderzoek integriteit van burgemeester Leers van Maastricht

Leider Partij voor de Jongeren in hongerstaking

Hij heeft grote plannen om kinderleed in Nederland aan te pakken maar werd zelf opgepakt en behandeld als een 'grote crimineel.' Er zijn door het OM verschillende vormfouten gemaakt en de zaak is buitenproportioneel opgeblazen. De regel dat iedereen onschuldig is totdat zijn schuld is bewezen geldt blijkbaar niet voor 'publieke figuren'. Het OM en de media hebben zijn reputatie en die van zijn Partij verkwanseld. Hij is blij dat nu eindelijk de kans te krijgen op wederhoor.

Uit het regeeraccoord blijkt weer eens pijnlijk dat de rechten van onze kinderen niet voldoende worden gewaarborgd. Partij voor de Jongeren-voorzitter Ronald van der Beek (45) is daarom in hongerstaking gegaan. Hij wil onze minister van Gezin en Kind, de heer Rouvoet, uitnodigen voor een constructief gesprek waarbij hij wil dat de kinderen de allerhoogste prioriteit krijgen. Nu krijgen onze dieren dit recht.

Hoelang eet u al niet?
Dit is de 23ste dag van mijn hongerstaking, ik ben begonnen in de politiecel. Ik had namelijk een peildatum nodig en nu kan niemand zijn twijfel uitspreken over deze datum.
Daar heeft u zes dagen gezeten, waarom bent u opgepakt?
Ik ben niet opgepakt. Ik heb mij gemeld voor een verhoor. Omdat justitie mij ervan verdenkt te hebben gefraudeerd met ondersteuningsverklaringen voor mijn politieke partij bij de Provinciale Statenverkiezingen. Eerst kwamen ze een inval doen in mijn huis op een zondagochtend, terwijl mijn oude moedertje van 86 en kindjes ook thuis waren.

De arrogantie en de brutaliteit waarmee de huiszoeking gepaard is gegaan en de wijze waarop persoonlijke spullen, die ik tot op heden nog niet heb teruggekregen, in beslag zijn genomen hebben bij mijn familie diepe wonden geslagen. Toen ik me tijdens het verhoor beriep op mijn zwijgrecht dreigden ze mijn moeder van 86 eens flink aan de tand te voelen. Dit terwijl ik mijn moeder niet had verteld dat ik voor verhoor was uitgenodigd. Ik wilde haar niet verontrusten.

Ze hebben mijn moeder, zware hartpatiente en diabetus, ondervraagd, haar irrelevante vragen gesteld en geïntimideerd. Familieleden zijn op hun werk lastiggevallen door het OM. 30 dagen na de inval kreeg ik een algemeen contactverbod en gooiden me in de cel. Iedereen kan op elk moment een verdachte zijn. Als dit de regels zijn die gelden voor een verdachte dan wordt het hoogtijd dat er eens Kamervragen worden gesteld over wijze waarop door het OM aan waarheidsbevinding wordt gedaan. Genoeg werk voor de Ombudsman en Amnesty International.

Wat wil u met de politieke partij?
Ik kom als enige partij op voor de rechten van het kind want die worden in Nederland geschonden. Er vinden hier verschrikkelijke misstanden - kindermoord, mishandeling, verwaarlozing, misbruik, familiedrama´s, echtscheiding- plaats onder onze neus maar niemand doet er iets aan. Als deze kinderen nu niet worden geholpen zitten we straks met ontspoorde groepen jongeren.

Wat voor misstanden bedoelt u?
Elke week sterft er een kind door mishandeling of wordt gewoonweg vermoord. Alleen al in de maand december 2006 zijn er 3 kinderen vermoord. 50.000 kinderen worden jaarlijks misbruikt, mishandeld of verwaarloosd. Meer dan 625.000 echtscheidingskinderen mogen hun vader of moeder niet zien omdat het famileirecht faalt. Een onbenoemd aantal pasgeboren babies worden in de bos of op de vuilnis achtergelaten en nimmer teruggevonden. We geven liever geld aan tanks en vliegtuigen dan aan het welzijn van onze kinderen. Wij sturen onze soldaten naar Afganistan onder het mom van humanitaire missies. Onze overheid vergeet ons wel even te vertellen dat er een olie-pipeline loopt die moet worden beschermd. Er dit terwijl onze echte vijanden binnen onze landsgrenzen vrij spel hebben. Dit zegt genoeg over de maatschappij waarin we leven. Maar niemand wil luisteren.

Waarom niet?
Omdat er veel wordt verdiend aan kinderleed en het niet interessant is, een kind kan niet stemmen hè? Daarbij komt pedofilie en incest tot in de hoogste kringen voor. Dus die deksel moet op die beerput blijven terwijl het een groot gevaar is voor onze kinderen en maatschappij. We hebben in Nederland 1,5 miljoen incest en pedofilie slachtoffers.

Hoe komt het dat u zich kinderleed zo aantrekt?
Een kind is gevoeliger dan de gevoeligste viool en we moeten er alles aan doen om de kinderen te beschermen tegen de excessen van de maatschappij. Het falen van de staat om onze kinderen te beschermen is mijn roeping geworden. Het kind is ons grootste goed, er mag niet zo nonchalant mee omgesprongen worden. Het kind is onzer aller toekomst.

U heeft al 23dagen niet gegeten, hoelang gaat u dit volhouden?
Dat ligt aan de bereidwilligheid van onze Minister van Gezin en kind. Ik kán het 42 dagen volhouden.

En als er op dag 42 nog niets is gebeurd?
Ik doet dit niet voor mijzelf. Als iemand een hongerstaking begint en al zo lang als ik volhoudt geeft toch aan dat er heel veel misgaat met onze kinderen. Het zou getuigen van disrespect voor alle kinderen als ik voor die tijd niets zou horen van onze Minister voor Jeugd en Gezin.

mr. R.J.E.J. van der Beek (voorzitter PvdJ)
Tel.: 06-29105545

PERSBERICHT

Fractieleider van de Partij voor de Jongeren heeft de Commissaris der Koningin van Limburg verzocht een onderzoek in te stellen naar de integriteit van burgemeester G. Leers inzake zijn functie als voorzitter van het hoofdstembureau Kieskring Maastricht tijdens de 2e Kamerverkiezingen in 2006 en de provinciale statenverkiezingen in 2007

Eerder deze week deed de fractieleider van Partij voor de Jongeren al aangifte tegen burgemeester G. Leers van Maastricht vanwege een ambtsmisdrijf. Leers laat opzettelijk na uitvoering te geven aan de wet terwijl dit hem krachtens deze wel uitdrukkelijk is opgedragen. Dit ambtsmisdrijf is een ondermijning van onze democratie en rechtsstaat. De fractieleider heeft het OM gevraagd strafvervolging tegen Leers in te stellen.

Leers, voorzitter van het hoofdstembureau is tijdens verkiezingen verantwoordelijk voor de kandidatenstellingsproceduren in zijn kiesdistrict. Het afleggen van ondersteuningsverklaringenen is een belangrijk onderdeel hiervan. De ondertekening van ondersteuningsverklaringen dient ten overstaan van een ambtenaar van de gemeente te geschieden. Deze eis is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ingevoerd ter bestrijding van fraude met ondersteuningsverklaringen. (De redacteur van de SSDN was slachtoffer van die fraude red.) Alleen personen die als kiezer zijn geregistreerd in de kieskring waar de lijst wordt ingeleverd, kunnen een ondersteuningsverklaring voor die lijst afleggen. Dit wordt gecontroleerd door de ambtenaar van de gemeente aan de hand van de GBA.

Vervolgens beslist de voorzitter van het hoofdstembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ik beschik over meerdere documenten, zowel van de 2e Kamerverkiezingen in 2006 alsook van de provinciale statenverkiezingen in 2007, waaruit blijkt dat van de voorgeschreven procedure inzake het afleggen van ondersteuningsverklaringen op een groteske wijze is afgeweken. M.a.w. hoe kan een kandidatenlijst op rechtmatigheid worden getoetst nu de voorzitter er niet of onvoldoende op toe heeft gezien dat de aangewezen leden van zijn hoofdstembureau strikt de kandidatenstellingsprocedure zouden naleven? De grove nalatigheid van de voorzitter c.q. zijn leden om de Kieswet te respecteren kan geleid hebben tot situaties waarin politieke partijen zich op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot ons staatsbestel. Erger nog, de voorzitter en/of zijn leden die te kwader trouwen wensen te handelen kunnen desgewenst elke verkiezingsuitslag manipuleren. Bestuurder staan niet meer "boven alle partijen" en elke verkiezing kan het toneel worden van fraude, bedrog en corruptie.

I.c. lapt Leers de kandidatenstellingsprocedure aan zijn laars en laat hierdoor opzettelijk na uitvoering te geven aan de Kieswet terwijl het hem krachtens deze wet wel uitdrukkelijk is opgedragen. Dit ambtsmisdrijf ondermijnt onze democratie en rechtststaat. Deze houding mag niet getolereerd worden. Reden waarom ik gouverneur van Limburg, de heer Frissen verzocht heb een commissie in te stellen die de handelwijze van Leers zal toesten aan alle kernbegrippen uit de gedragscode. Die begrippen zijn dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Indien nodig ben ik uiteraard bereid e.e.a. mondeling toelichten.

mr.drs. Ronald van der Beek
fractieleider PvdJ
Tel.: 06-29105545