De Groenen herrijzen als een Fenix uit de as (Radiospot)


Kiesraad . . . Advies . . . De Groenen . . . SDN . . . . EuroStaete

De Groenen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010
Introductie standpunten van De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden
Vraag aan Kiesraad over deelname van De Groenen aan de verkiezingen
Rooise ondernemers georganiseerden een lijsttrekkersdebat in De Beurs

De Groenen
DE GROENEN - Heusden

Dit is mijn verhaal.

Sinds 2004 zit ik in een onteigeningsprocedure van mijn huis. Doordat de burgemeester mijn brieven niet beantwoordde ben ik naar de Ombudsman gestapt. De Ombudsman heeft mij erop gewezen dat de gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers die gemachtigd zijn beslissingen voor het volk te nemen. Als burgers niet tevreden zijn over de volksvertegenwoordigers dan kunnen zij zelf in de gemeente raad gaan.

Dus als ik wethouder wordt heb ik dit te danken aan de houding van de burgemeester. Door het beleid van B&W en de gemeenteraad ben ik gemotiveerd geworden om zelf stappen te ondernemen.

De regering van CDA, PvsA en Christen Unie willen via het ministerie van Binnenlandse Zaken alle gemeenten 20% korten op de financiering vanuit het gemeentefonds. Voor de de gemeente Heusden betekent dat 150 euro per inwoner = 43.104 x 150 = 6.465.600 euro. Voor elke gemeente ligt dat bedrag anders en is uit te rekenen Zie: alle gemeenten.

Ons standpunt t.a.v. de korting op het gemeentefonds vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is duidelijk. Want wij zijn tegen de verhoging van de lasten van de burger die al uitgeknepen is. Vooral omdat het bezuinigen vanuit Den Haag helemaal niet nodig is wanneer wij anders gaan kijken naar het karakter van de staatsschuld. Het laten krimpen van de economie en het creŽren van werkloosheid met bezuinigen is het paard achter de wagen spannen. Wij zijn daar tegen. Het verhogen van de OZB is bij ons niet aan de orde.

Wij hoeven die staatsschuld helemaal niet af te lossen en is dat zelfs vanwege de pensioenen zeer ongewenst; het is alleen maar een getal. Niemand vraagt daarom en de deurwaarder is nog nooit op het Binnenhof geweest met een exploot. Staatsschuld is namelijk van een heel andere dimensie dan particuliere schuld. Want kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt? Nee? Dan is de staatsschuld ook geen probleem voor onze kinderen. Dat geldt ook voor de onzinnige plannen van de regering om de studiebeurs te privatiseren nog verder te privatiseren naar een leenstelsel zoals dat in Amerika geregeld is. Om je kinderen te laten studeren moet je straks krom liggen om de kosten te betalen.

Onze staatsschuld in op dit moment 65% van het BBP, die van BelgiŽ is 105%, van Frankrijk 86%, van ItaliŽ 130%, van de VS 98% procent, die van Japan 218% en die van Griekenland 115%. Waar praten wij dan over als het beste jongetje van de klas? Wat ook niet verteld wordt is, hoeveel bezit wij met de staatssteun hebben gekregen, die moet namelijk er vanaf worden getrokken. Daarover hoor je nooit wat, alleen maar over het oplopen van de staatsschuld met investeringen. Investeringene in wat? En wie heeft er al een belastingaanslag gekregen om die opgelopen staatsschuld te financieren? Niemand...!! Dus moeten we vragen gaan stellen over waar al die miljarden dan vandaag zijn gekomen.

Laten wij Den Haag een stevig signaal afgeven door te stemmen op een partij die kan aantonen dat het korten op het gemeentefond helemaal niet nodig is. Bezoek onze website en lees daar waarom. www.sdnl.nl/ronald-van-uden.htm en www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Kies uw echte volksvertegenwoordiger in onze stad: Bianca van Dijk, Ronald van Uden en Henk Fitters.

Met vriendelijke groet,

Ing. Ronald van Uden

P.s. Dat neemt niet weg dat ik voor de bewoners alles zal doen wat rechtvaardig is. Want machtsmisbruik is echt onacceptabel.

Ik ben samen met anderen kandidaat voor de gemeenteraad.


Drie video's achter de opgaande zonnen (klik maar aan)

De poster van De Groenen in de gemeente Sint-Oedenrode