de Raad van Discipline bestond uit 6 personen; te weten: mr. P.H. van Ginkel als voorzitter
en de mrs. W.L. Harenberg, E.M.M. van de Loo, W.M. Poelmann, E.J. Verster als raadsleden


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

Een tipje van de sluier over de geheimen van de vastgoedwereld

Aangifte tegen:

Hoge Raad de Nederlanden in casu drs M. Verhagen e.a.

Mevr. Martens werkzaam Buitenlandse Zaken te Den Haag

Dhr. ir. L. Klijnsma Buitenlandse Zaken ( vroeger Ambassade te Jakarta )

Drs. C. Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen

Drs A. Emmens-Knol, oud-burgemeester van Castricum

Drs. J. Linthorst, voormalig lid Raad van Bestuur van het landelijk UWV

Dhr. J. Hovestad, manager bij het UWV werkzaam te Alkmaar

Mr. R.C.A.M. Philippart, president van de rechtbank te Maastricht

Mr. L. Koster president van de rechtbank te Alkmaar

Mr. J.A.J. Peeters, vice-president van de rechtbank te Amsterdam

Mr. Th. van der Meer, vice-president van de rechtbank te Amsterdam

Mr. P.H.B. Littooy, fungerende vice-president bij de rechtbank te Alkmaar

Mr. W.J.J. Beurskens, rechter werkzaam bij de rechtbank te Maastricht

Mr. E. Boelen Officier Justitie werkzaam bij CJIB te Leeuwarden

Mr. Hoekman, voormalig Officier van Justitie in Assen

Mr. L. Castelijns, werkzaam als advocaat, tevens Deken in het arrondissement Alkmaar

Mr. M. van Gaalen, werkzaam als advocaat, Coumans & van Gaalen Advocaten, Amsterdam

mr. C.H.J. Wijers, deurwaarder werkzaam te Haarlem

mr. A.J. Scherpenzeel, deurwaarder werkzaam te Amersfoort

mr. J. Hubers, deurwaarder werkzaam te Amersfoort

mr. drs. H.J.M. van der Manden, deurwaarder werkzaam te Amersfoort

mr. F.J.M. van der Meer, deurwaarder werkzaam te Alkmaar

mr. J.G. Philipsen, deurwaarder werkzaam te Alkmaar

mr. M. Oosterhof, deurwaarder te Drachten

mr. F. Baldinger, deurwaarder te Alkmaar

dhr. A. Klamer, directeur Huis van bewaring te Zwolle 2005

dhr. R. Kievitsbosch,directeur Huis van bewaring

Dhr. A.W.A. Bergervoet, grootaandeelhouder van o.a. Topparken Recreatie

Separate brief aan de nieuwe burgemeester van Castricum dhr. T. Mans

Een beerput vol met stinkende verrassingen