Begin van een overzicht van de activiteiten van de Rabobank in
Heerhugowaard en van notariskantoor Actus van notaris Salman

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

H.P.W. Swartilé brengt het Interregionaal Fraudeteam
op de hoogte van zwendelpraktijken en uitwinning door
de Rabobank van Autobedrijf van de Sande in Terneuzen

Hier komen nog een aantal prachtdocumenten richting Tulp - burgemeester Bijl - officieren Justitie, zowel de bevestiging van Tulp betreffende haar aangifte tegen Croes, en de wetenschap van J.A.J. Peeters via griffier Krenning, danwel de bevestiging van Tulp, wie zij zoal heeft benaderd. We gaan nu schieten met scherp, vooral op Justitie die rechters hebben laten afmaken, en drie jaar lang afgeschermd voor de aanvallen van Rietveld op de corruptie in het rechtssysteem.

Indien nodig ga ik nog even meer op burgemeester Bijl zowel op Emmens-Knol, burgemeester van Castricum zitten. Zij is twee weken geleden afgetreden, en heeft F.A. Bangma hoofd publiciteitszaken zwijgplicht opgelegd. Dit met de reden dat Rietveld een document boven water heeft van hem naar advocaat A.P. Maes. Nooit hebben zij verwacht dat ik deze verklaring boven water zou krijgen. Maes bedreigt Bangma als hij op zijn valse GBA-stukken zou terugkomen.

Wat heb ik hen in de hoek, muurvast zitten de twee hoofden van politie, samen met burgemeester Bijl, want zij zijn goed voor twee onrechtmatige gijzelingen; evenals Emmens-Knol, want de laatste poging was zeven weken terug voor een verkeersbon en is voor de zevende maal misbruikt voor het gijzelen van Rietveld. Dat is knevelarij 'pur sang'. Zij wilde niets weten van de kennisgeving dat haar ambtenaren corrupt zijn.

Daar komt E. Boele van het CJIB, een officier van Justitie, nog eens bovenop. Dat wordt de stap naar het Gerechtshof Leeuwarden, omdat de advocaat-generaal de bewijsstukken van mij tegen E. Boelen heeft ingegraven in de bunker aldaar. Maar Rietveld heeft deze er weer uit! Ook deze worden openbaar indien men niet gaat schikken of het echte tuig de cel in gaat!

Tulp en diverse officieren van Justitie gaan nu buigen. Drie paketten zijn vandaag weg tot aan Opstelten aan toe. Met moeite kregen wij het samen (Hans) op tijd de deur uit. Wederom een berenklus, vandaar nu nog zo laat deze aanval, morgen gaarne even de juiste link van het prachtige geheel, en de lijst met adressen. Men zal spijt krijgen van punt art 3 : 3000 BW (HEEFT MEN OVERIGENS AL )

Een recreatiepark waar het goed toeven is