Ruud Rietveld deed aangifte tegen voorzitter en advocaat-generaal van Hof Arnhem wegens rechterlijke zwendel


IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Aangifte van strafbare feiten tegen overheidsinstellingen als het UWV

Op donderdag 14 juli 2011 zal ondergetekende aangifte gaan doen bij de politie in Castricum

Nieuwe aangiften van Rietveld tegen enkele overheidsinstanties op 14 juli wegens bewijsbare strafbare feiten die zijn gepleegd door o.a. het UWV. Ondergetekende, Ir. R.A.A. Rietveld, zal op die datum aan de buitengewoon opsporingsambtenaren vragen om een duidelijk antwoord te geven t.a.v. wat en wie op dit moment gearresteerd is of zal worden, en voor welke strafbare feiten; zoals valsheid in geschrift, boze opzet, misbruik van bevoegdheden, schending van de ambtseed en knevelarij. Dit nog los van vastgestelde incompetentie en zelfs boze opzet met een vonnis van rechter mr. W.J.J.  Beurskens (gechanteerd?) en de president van de rechtbank Maastricht, mr. R.C.A.M. Philippart, ter afscherming van de criminele activiteiten van twee advocaten: mr. I.P. Sigmond en mr. G.A.M.F. Spera.

Gezien de laksheid van Justitie om echte, zware criminaliteit te vervolgen, dit in tegenstelling tot de onbegrijpelijk zware inzet van de marechaussee op Schiphol om op instigatie van de Officier van Justitie te Utrecht, Ir. R.A.A. Rietveld bij zijn aankomst uit Hongkong te arresteren wegens een vermiste kaasschaaf van 2,50 euro uit een huurpand. Ook de acht keer steeds weer terugkerende bedreiging van het OM en de politie om te gijzelen voor een al acht keer betaalde bekeuring, geeft aan dat deze zaak stinkt tot in de hel. Zelfs de affaire Willem Oltmans verbleekt hierbij, omdat niet alleen het ministerie van Buitenlandse Zaken zich schuldig maakt aan overheidscriminaliteit, maar ook de ambtelijke top op de ambassade in Jakarta en het UWV in Den Haag.

Zij allen zijn schuldig aan schending van de mensenrechten, schuldig aan een bewuste poging tot doodslag door het met boze opzet onthouden van levensreddende medicatie op Bali vanwege mijn Parkinson en acute trombose; en het bewijsbaar opzettelijk blokkeren van de verlenging van het visum waarvoor zelfs de Indonesische regering nog hulp geboden heeft. Deze politieke zwendel heeft tot doel het dossier van ondergetekende dat bestaat uit tweeŽntwintig meter archief over o.a. fiscale zwendel van banken, advocaten, rechters, politici en het grootkapitaal in de recreatie-industrie te laten verdwijnen, en wel met de persoon die daarvan kennis heeft.

Aangezien de slakkengang van Justitie aantoonbaar aangeeft dat men in paniek zit en alles doet om de zaak te traineren en in de doofpot te krijgen zal ik, Ir. R.A.A. Rietveld, een eerste publicatie doen over de bancaire fraude van en met relaties bij de Rabobank te Utrecht. Men zal dan maar hardhandig moeten leren om zaken netjes en naar tevredenheid te regelen. Dat kan en gaat niet op een koopje zoals bij Willem Oltmans.

Censuur

Overigens ben ik zeer, zeer verbolgen over het feite dat de parlementaire pers geen vragen mag stellen over de affaire Rietveld aan de minister-president, zoals aangeduid op de voorpagina van de Sociale Databank Nederland. Laat heel journalistiek Nederland en het parlement zich dit soort censuur aanleunen?

Zie de ledenlijst van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hiernaast Julius Vischjager van de parlementaire pers en burgemeester Eberhardt van der Laan op de begrafenis van journaliste Pamela Hemelrijk.

Ir. R.A.A. Rietveld