Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Een juridisch en politiek schandaal van de hoogste orde om machtsmisbruik en corruptie af te dekken

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Aangifte van strafbare feiten tegen overheidsinstellingen als het UWV


From: ruudrietveldvertelt@hotmail.com
To: sdn@planet.nl; ruudrietveldvertelt@hotmail.com
Subject: FW: Spoed - Spoed Brief uitsluitend voor Mr. J. Recourt, en gaarne morgenochtend vroeg met spoed door zenden !
Date: Tue, 15 Nov 2011 00:50:52 +0100

 

Aan Mr. J. Recourt,

Tweedekamer lid voor de PVDA met in handen subject Veiligheid Justitie
Inzake : zware misdrijven door diverse Nederlandse Overheidsinstellingen

 

Geachte Mr. J. Recourt,

Bij deze als eerste mijn dank voor u ontvangst op 9 November en u zeer correct werkende medewerkster, maar nu het volgende ondergetekende vertrekt dit weekend naar China voor o.a. wederom een gesprek met de achterkleinzoon van de welbekende Mahatma Ghandi.

Ik ga daar naartoe om vandaar uit te trachten mijn vrouw - partner en moeder van mijn zoon - te zien en voor een vakantie naar Nederland te laten vliegen. Maar Rietveld werd in juni op (onverklaarbare wijze, of juist verklaarbaar ) tegen gehouden op de luchthaven van Jakarta, ondanks een perfect en geldig visum in zijn handen. Sterker nog de ticket om mij terug te sturen lag om 22.33 uur al klaar op luchthaven van Jakarta, terwijl Rietveld in 2009 geen enkele mogelijkheid werd geboden om een ticket te verkrijgen om uit gevangenschap vrij te komen bij de Immigratiedienst op IndonesiŽ hoewel zij mij wegens mijn vrouw en 3 maanden oude zoon toen al 9 maanden illegaal op Bali had laten verblijven.

Sterker nog men maakte voor mij een papier klaar dat ik gratis naar Jakarta kon vliegen voor het in orde maken van mijn visum, of in ieder geval een klein geld bedrag per maand om het visum te kunnen verlengen. Alles bleef uit, ondanks mijn vijf bezoeken aan de ambassade in Jakarta aan ir. L. Klijnsma, zowel als aan M. Kwee en ene Supit. Dit alles zwaar ondersteund door Buitenlandse Zaken in Den Haag waaronder drs. de Boer, die al overgeplaatst is, M. Assenbroek eveneens, met nu nog de misdadigster Tessa Martens die ten koste van o.a. de door haar vervalste medische gegevens samen met het UWV en  de advocatenboeven en deurwaarders in opdracht van Buitenlandse Zaken dit hebben gedaan om Rietveld zijn graf in te krijgen op Bali.

Dat deed men door mij 4 maanden lang nul euro aan inkomen te verschaffen en vanaf augustus 2008 als resultaat ook geen medicatie kunnen kopen wat bijna tot mijn dood leidde in het International Wing Hospital te Denpasar. Een levensreddende operatie was nodig omdat ik vol met bloedstolsels zat wegens de ontnomen medicatie voor trombose en Parkinson. Dat was het eerste aanslag op mijn leven. De tweede was dat mijn vrouw negen maanden in haar zwangerschap geen enkele arts kon bezoeken en Anton Rietveld die nog ongeboren was op 10 April 2009 samen met zijn moeder zou zijn overleden als niet per direct een operatie had plaatsgevonden om Anton geboren te laten worden. Dit werd betaald door mijn toen 16-jarige dochter en haar moeder in Nederland.

Een maand later werd ik opgesloten in een uitzetcentrum omdat ik nog steeds nul euro had en dus geen visum. Kort samengevat werd er door een zorgzame Nederlander die woonachtig op Bali is direct al na een week gevangenschap een ingebrekestelling naar Den Haag gestuurd; zowel als naar de ambassade in Jakarta. Dit met mededeling om per direct Rietveld te voorzien van medicatie en geld voor een ticket en voor een advocaat. Alles bleef uit en kreeg ik 5 maanden geen enkele medicatie hoewel men daarover wel de wetenschap had sinds 2008. Na vijf maanden detentie niets kwam er eindelijk een onbekende medicatie aan; en ik probeerde een heel klein stukje uit op de daar rondlopende kat, deze kat was binnen een half uur dood ! Ik heb de medicatie weten mee te smokkelen en te laten onderzoeken door een neuroloog en cardioloog in Nederland en deze medicatie was inderdaad voor mij dodelijk geweest.

In november kwamen Klijnsma en Kwee mij bezoeken en men zag uiteraard dat het mij zeer slecht af ging. Wederom liet men mij met tussenpozen en grapjes ( of beter gezegd degoutante praktijken ) zitten tot januari 2010. Deze flagrante werkwijze werd door ene Assenbroek ten uitvoer gebracht, en ene heer v.d. Ven die een ticket wilde betalen werd op het spoor gezet dat Rietveld een misdadiger zou zijn. Hij trok zijn aanbod in, en mijn advocaat speelde ook nog een sinistere rol in deze samenspanning van overheidscriminelen. Elke mail, elke SMS, elk telefoongesprek en elke foto is in mijn bezit op mijn Motorola mobiel tot aan medicatie in zakje van het ziekenhuis dat ik u vorige week heb laten zien.  Op 17 januari 2010 had Immigratiedienst ir. L. Klijnsma zo zwaar onder druk gezet, dat er per direct een ticket via de KLM kwam aanrollen. Ik hoef u niet aan te geven wie deze heeft betaald !
 
Stap verder, Rietveld moest naar Hospitaal om de hoek, en daar werden ( door betaling of iets ander smerigs ) 5 stukken opgemaakt dat ik
niets zou mankeren, en mocht vliegen. Kort samen gevat, dat was de zoveelste poging tot doodslag met voor bedachte rade omdat ik opnieuw vol zat met trombosestolsel en vliegen mijn dood hadden kunnen betekenen. Dit was voor de zoveelste maal en ook de bedoeling. Op 19 januari 2010 kwam ik op Schiphol aan en lag nog geen week later op hartbewaking van MCA te Alkmaar met hartinfarct, met  nu een ernstig blijvend hartletsel. De operatie in het OLVG te Amsterdam is door ondergetekende steeds moeten doorschuiven zoals door GGD te Alkmaar zeer scherp is aangegeven met "Meneer Rietveld u moet strijden, u wordt gedwongen te laten zien wat het UWV, Buitenlandse Zaken, advocaten en deurwaarders samen hebben uitgespookt. Nu, een Mieremet of J.D. Paarelberg zouden nog in de leer kunnen gaan bij het door mij hiervoor vermelde geboefte.

Daarvoor was een reden: Rietveld moest met zijn dossier de grond in, omdat hij een dossier heeft waar top van de integere FIOD-ECD en EuroJust ten tijde van jaren samenwerking tegen de vastgoed- recreatie- en bankenbende al aangaven: "Oh, wat wij niet hebben heeft Ruud Rietveld wel !". Later is door nog steeds een zeer goede vriend van mij een mail verstuurd met daar o.a. in vermeld: "Ruud je hebt genoeg gedaan voor Nederland, laat de maffiabende de bende voor een ander zijn, stop nu het nog kan" Ik ben toen niet gestopt en zal dit nu ook niet doen. Sterker nog, ik breid mijn activiteiten met zeer veel effectiviteit uit, met alle gegevens die Rietveld over eenieder nodig heeft en binnen paar uur in zijn bezit heeft. Ondergetekende heeft jaren tussen gemeentelijke top, de belastingdienst, PDZ en integere FIOD van topzaken voorzien en de nodige onbrekende fiscale informatie.

Sterker nog, ene mr. Vaandrager gaf in opdracht van het Ministerie van FinanciŽn aan op een prachtdocument met een blauwe Balk: "Wij hebben nooit bij de FIOD ene Rietveld gezien, gesproken dan wel mee samengewerkt". Ik heb nota bene de belastingpassen in mijn bezit als in de belasting bunker o.a. te Alkmaar door Rietveld complete dossiers samengesteld en getekend moesten worden, en bij elke betekening heeft de pas een voorzien nummer. Van Rietveld wint de wel zeer corrupte belastingdienst van Rietveld nooit. De klap die de belastingdienst te Alkmaar aan Rietveld in december aan Rietveld denkt te geven zal door Rietveld worden beantwoord om na jaren oppassen documenten en de gehele rot bende tot aan het belastingkantoor van Lelystad randmeren tot aan de rechtbank te Arnhem aan toe zal publiceren. De misdadigers waar het miljoenenonderzoek voor was opgestart lopen nog steeds vrij rond, omdat ik in 2004 al aangaf: Je moet het nu te barsten slopen, anders lukt het niet meer".

Later gaf men mij ook gelijk, en gaf men aan inderdaad in achtertuinen terecht te zijn komen wat ik in het beginstadium al had aangegeven. Erger nog, het miljoenenkostende onderzoek werd geblokkeerd door de ministers die H. Wijffels de handen boven het hoofd moesten houden. Zie een klein
percentage van wat ik bij de Sociale Databan Nederland ( www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-27.htm ) op mijn website heb staan. Over Wouter Bos, Balkenende, Rouvoet, Donner en Remkes, zij kregen op dag van formatie van het tweede kabinet Balkenende allen van mij een ordner van ongeveer 5 cm dik gevuld met bagger, en alles ging toch gewoon door !
 
Tientallen grote advocatenmaatschappen zijn op het adres van de criminele organisatie ingeschreven, waar Klaas Nolens (u beter bekend als Bruinsma) samen kantoor houden. Die organisaties worden groot gehouden of zelfs groter gemaakt. Rechters ( integere ) hebben geen enkele kans tegen het advocatentuig dat op hoog niveau samenwerkt.  Ik heb hen allen ontmaskerd in ruim 12 jaar dag en nacht ploeteren en overal tot aan accountantskantoren van die misdadigers hun dossiers in handen gekregen. Zo ook de dossiers van het UWV die bol staan van misdaad.

Inmiddels zitten drie burgemeesters in strafaangiften met nog eens ruim dertig topambtenaren waarvan ik als de juiste personen zouden opstaan het gehele zooitje weggevaagd zal worden; zoals in die zaak op 12 mei in 2011 te Maastricht door ondergetekende zelf is gedaan tegen vier criminele advocaten, die 59 niet-bestaande en een aantal lang overleden eisers hebben weten op te voeren. Zij hebben een zieke rechter A.L. Croes met vijf gevoegde maatschappen om de tuin kunnen leiden. Deze rechter was in mijn optiek met een hersentumor niet opgewassen tegen zo een overdaad aan aperte leugens, omkoping, vervalsing en wat al niet meer.
 
Rest mij u aan te geven heer Recourt, maak s.v.p. nog deze week alvorens ik naar China vertrekt twee uur ruimte om met Rietveld onder vier ogen stukken te bekijken die nog nooit in omloop zijn geweest; en eigenlijk niet mogen komen. Die zullen ook niet openbaar worden zolang ik in leven ben. Indien Rietveld wat overkomt zal integere notaris werkzaam voor Rietveld zorg dragen dat het vele meters opgestapeld dossier o.a. komt bij dr. G.J.J. Beukeveld en de heer R.M. Brockhus. Deze laatst genoemde heeft kennis van al die documenten, op het geheime deel na, ( nu nog onmogelijk voor hem ) goed op de hoogte.
 
Zie de bijlage en zie wat door mij is vermeld wat overheidsambtenaren aan zware misdaden 11 jaar lang hebben kunnen plegen, waardoor Anton Rietveld en zijn moeder diverse malen de dood in de ogen hebben gekeken alvorens geboren te kunnen zijn. En ja, wat mijn medisch team als een cordon om Rietveld heen heeft staan met verklaringen in diverse brieven is kristalhelder. Zij hebben aangegeven dat men diverse malen tegen ondergetekende een poging tot doodslag met voor bedachte raden hebben begaan. Ik eindig met aan te geven en te hopen dat u op korte termijn voorkomt Rietveld de misdadige bal niet als een boemerang bij misdadigers met zelfde soort werkwijze laat terugrollen met als resultaat zie de bijlage.

Dan nog buiten beschouwing gelaten de 14 huizen die ik in 10 jaar kwijt ben geraakt. Mijn camper weg, mijn prachtige Amerikaanse auto's door advocatentuig weggeroofd. Bijna anderhalf jaar gevangen gezeten door de misdaden van de hierboven vermelde criminelen, waardoor ik van mijn familieleden zowel als ikzelf en mijn gezin verstoken ben tot op heden. Ik kan Bali niet in, zij er niet uit. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt o.a. bij de boeven van Buitenlandse Zaken ! Men zal de komende weken, indien ik bij mijn vertrek niet weer op Schiphol zal worden tegengehouden i.v.m. een verdwenen kaasschaaf naar AziŽ vertrekken. Verder is er nog niets gedaan m.b.t. mijn weggeroofde Jeep Cherokee tot op heden, ondanks de 37 Straf aangiften met honderd procent sluitende bewijslast. Resultaat zero! Vandaar dat ik mij met veel effectiviteit ga opmaken voor een enorme stampij op Bali ! U weet wat ik te horen heb gekregen op 9 november in de Indonesische ambassade: dat ik mijn visum dat nieuw was gemaakt in juni 2011 kon weggooien, meer even niet.

Hoogachtend,

Rudolf Rietveld       

  Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
  De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
  Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
  Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
  Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
  Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
  Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
  Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
  Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
  Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen

  Terug naar het begin