Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Slechtzienden?. Klik op een rondje voor een groter letter type hier onder,
100% 125% 150%

Het Vragenvuurtje voor juristen, hoogleraren, rechters, advocaten en officieren
Op EuroStaete is besloten 'n tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren


Het boek van Jhr.mr. J.G. Reuchlin: Het geschonden gelaat van de Staat

Jonkheer mr. J.G. Reuchlin gaf bij het symposium van EuroStaete zijn visie op het rechtssysteem

Het geschonden gelaat van de staat.html

Katholiek Nieuwsblad van 080829 valse dopingaantijging

kn 090130 dopingaantijgingen maken atleet kapot

Katholiek Nieuwsblad van 091023 mag advocaat liegen

Katholiek Nieuwsblad van 110128 hou enquête naar landsadvocaat

Katholiek Nieuwsblad van 110401 strafklacht wegens smaad tegen kwpn 1

Katholiek Nieuwsblad van 110401 strafklacht wegens smaad tegen kwpn 2

Video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2GTptb3gvKE

Video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oiJHhNHHgaw

Video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=70YlPwH_npQ