Het milieudrama rond oud Tweede Kamerlid Remi Poppe en de verzwegen antwoorden

Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Originele Kamerstuk met vragen van Remi Poppe en antwoorden van de minister van VROM