Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


NAAYEN
D. , geboren okt 1916
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 1 nov 1946
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 3 sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 jan 1951
Griffier kantongerecht Enschede 28 mei 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 10 aug 1953
Idem Almelo 9 jun 1959
Idem Groenlo 20 jul 1961
Kantonrechter Brielle 13 jan 1962
Opdracht kantonrechter werkzaam Sommelsdijk
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland


NABBEN
J.H.M., geboren feb 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 1 jan 1970
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling Algemene Aangelegenheden 1 mrt 1972
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 12 jul 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 8 jun 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 19 jul 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 23 nov 981
Plaatsvervanger hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 okt 1995
NU
Roermond parket


NABER
H., geboren nov 1930
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 9 jun 1988
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger


NADORP-VAN DER BORG
C.C.M., geboren okt 1943; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 mei 1990
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent aan de juridische faculteit Universiteit Utrecht, Vakgroep Privaatrecht
TEVENS
Vice-voorzitter Commissie van Beroep van de Kon. Ned. Genootschap voor Fysiotherapie KNGF
11 apr 1997


NAGEL
W.H.; prof
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 okt 1960


NAGTEGAAL Zie BREMAN-NAGTEGAAL
C.M., geboren okt 1951; Mw.
NLRM 93 94
Advocaat en Procureur te Utrecht (of Dordrecht)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1994
NB
Zie BREMAN-NAGTEGAAL


NAMEN
A.H. van, geboren okt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1938-1942
Secretaris Stichting 1940-1945 okt 1944
Directeur Stichting Vrij Nederland mei 1945
Advocaat en procureur Amsterdam okt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam aug 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 14 sep 1959


NANDOE
R.S., geboren mei 1950; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 7 mrt 1979
NU
Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar; kantoor Leijen & Nandoe; beëdiging 1990


NANNE
S.J., geboren sep 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 dec 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Parochie Charitas Instelling van de gezamenlijke RK parochies te IJmuiden


NANNING-GROENEMEIJER
N.J.; Mw.
NLRM 71 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jul 1966


NANNINGA Zie KAMP-NANNINGA
C.A.H.


NASS-van VOLLENHOVEN
A.J.H.D., geboren nov 1949; Mw.
NLRM 80
rechterlijke ambtenaar in opleiding 20 jun 1977


NASS
J.G.M.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


NAT
P. van der, geboren mei 1947
NLRM 91 93 94 95 96 98
Studeerde rechten aan de Vrije Universiteit te A'dam.
Directie van een schadeverzekeringsmaatschappij.
Werkzaam in het verzekeringsbedrijf; tot 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 feb 1993
TEVENS
In 1990 was hij betrokken bij de oprichting van de Vereniging van letselschade Advocaten.
De eerste jaren van het bestaan van de vereniging maakte hij ook deel uit van het Bestuur.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam; kantoor Goudsmit & Branbergen sinds 1983, partner
TEVENS
Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assurantie-Bemiddelaars NBvA
Doceert sedert circa 10 jaar steevast tweemaal per jaar aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Doceert
met enige regelmaat voor Universiteiten of andere opleidingsinstituten
Lid van de redactie van het Handboek Personenschade
Buiten gewoon Lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS)


NAT
P. van der, geb mei 1947
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 13 feb 1993


NATER
J.W., geboren jun 1945; Mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993


NATZLJL Zie MEER-NATZLJL
Chr. P. van der, geboren sep 1910; Mw.


NAUTA
C.J., geboren mei 1961; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 mrt 1995
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkzaam bij de Dutch Invention BV. te Rotterdam
TEVENS
Commissaris van Taat Rotterdam Holding BV. Leiden


NAUTA Zie CALKOEN-NAUTA
J., geboren aug 1950; Mw.


NAVES
H.C., geboren nov 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 okt 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 aug 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1995
Vice-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 26 mrt 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
opgave bijbanen okt 1997 Den Haag Rechtbank 17x ??


NEDERPELT
A.T. van, geboren mei 1959; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1992
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


NEDERVEEN
S.M.M.T., geboren sep 1969; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Alkmaar 15 sep 1983


NEELISSEN Zie BERGH-NEELISSEN
M.J.A. van den; Mw.


NEERVOORT-BRIËT
H.L.L., geboren mei 1954; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 feb 1986
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 aug 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Schouw


NELEMAN
P., geboren jul 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 mei 1978
Raadsheer Hof Den Haag 7 mei 1982
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 17 apr 1989
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Redacteur serie Monografieën nieuw B.W. (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. (1991)
Plaatsvervangend -Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend -rechter Benelux-Gerechtshof
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad voor de Scheepvaart (1991)
Voorzitter Studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR (1991)
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)
Regeringscommissaris Boeken 7, 8 en 1O nieuw BW (1995)
TEVENS
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek, boeken 7, 8 en 10
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 9, 95/96
Redacteur serie Monografieën nieuw BW (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers BW (1991)
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend rechter Benelux-Gerechtshof
INFO
Hij heeft Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad meegemaakt van april 1989 tot in 1991, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over een aspect van de boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur. Werd bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt. De Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren. Dan kan men het hoofd afwenden voor de redenen voor de wraking. Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen, waar blijven we dan? Schande.
Zie INFO bij HEEMSKERK, W.H. en INFO MARTENS, S.K.


NEPPÉRUS
L.L., geboren sep 1918
NLRM 71 80 87 88/89
Volontair secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 1941
Werkzaam kantoor belastingconsulent Amsterdam sep 1942
(1e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam sep 1945
Raadsheer Hof Den Haag 30 jan 1957
Vice-president Hof Den Haag 5 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 jun 1981


NERÉE tot BABBERICH
M.F.F.A. de
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 jul 1963


NES
A.R. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jan 1966


NET
B.J. van der, geboren nov 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 mrt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jan 1983
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


NETZE
O., geboren jun 1926
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988


NEUT
J.L. van der, geboren aug 1950; drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 10 sep 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger/Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent strafrecht Vakgroep Strafrecht en Criminologie RU Groningen
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Esserheem
Inleidercursusleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen
16 jun 1997


NEVELSTEIN
P.J., geboren dec 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 31 okt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen; kantoor Adelmeijer Hoyng Advocaten; beëdiging 1976
TEVENS
Secretaris Vereniging voor arbeidsrecht in het arrondissement Maastricht


NG-A-THAM
F.F.E., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Departement van Financiën, Suriname 1952
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 16 jan 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 19 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 sep 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 nov 1978
Rechter rechtbank Alkmaar 26 sep 1979
Vice-president rechtbank Alkmaar 29 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 jan 1998
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-president Rechtbank
TEVENS
Den Haag: geen opgave van bijbanen


NICASTIA
C.A.A., geboren jul 1927
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam griffie Hof van Justitie Ned. Antillen aug 1945
Substituut-griffier van het gerecht in eerste aanleg Curaçao jul 1964
Idem Hof van Justitie Ned. Antillen jan 1969
Griffier Idem mei 1976
Lid-plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976


NIEBOER
W.; Mw. drs. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 26 jun 1979
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant


NIEMEIJER
H., geboren aug 1922
NLRM 71 80 87
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 6 dec 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 28 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 4 dec 1974
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 6 okt 1976


NIEMEYER
A.W.M., geb, dec 1910
NLRM 71
Volontair gemeentesecretarie Gorinchem jan 1934
Werkzaam bedrijfsleven okt 1934
Volontair gemeentesecretarie Langbroek 1937
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht apr 1939
Secr. Centraal Overleg in Arb. Z. voor Werkgevers - bonden apr 1940
Hoofd Juridische Afdeling Rijksbureau voor Papier dec 1940
Werkzaam Vakgroep Meubelindustrie en Meubelstoffeerderijen, thans Centrale Bond van
Meubelfabrikanten, II. algemeen secretaris okt 1941
Griffier Raad van Beroep Zwolle 23 aug 1967


NIEROP
W. van, geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 22 jul 1963
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 1 jan 1969
Raio rechtbank Middelburg 1 dec 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg, 21mei 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10 apr 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
NU
Amsterdam parket


NIERS
J.L.M., geboren jul 1925
NLRM 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 2wol1e 1 jul 1992


NIESKENS-ISPHORDING
B.W.M., geboren sep 1937; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 jan 1995
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Hoofddocent KUB Tilburg
TEVENS
Klachtencommissies Gezondheidscentrum Mercuur Eindhoven
aug 1997


NIESKENS
J.J.H., geboren mrt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Repetitor Nijmegen 1947-1954
Werkzaam R.K. universiteit Nijmegen, II. hoofdassistent juridische faculteit 1955
Werkzaam dagbladbedrijf in Eindhoven, II. juridisch medewerker en adviseur 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 nov 1962
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 9 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 jul 1966
Rechter rechtbank Maastricht 29 sep 1967
Kantonrechter Eindhoven 23 sep 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 jan 1970


NIESSEN
A., geboren dec 1914
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 5 jul 1939
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 1961
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 17 okt 1966


NIESTEN
M.A.J.J., geboren jun 1960
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 mei 1994
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger


NIEUWENHUIJS
J., geboren mrt 1959; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jul 1986
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 6 nov 1989


NIEUWENHUIJSEN
J.W.A, geboren jul 1942
NLRM 90 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 feb 1989
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1991
NU
Utrecht rechter


NIEUWENHUIS
C.P., geboren jan 1948 (of G.P.)
NLRM 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 23 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 12 aug 1996
Rechter rechtbank Zwolle 19 nov 1997
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 97
College van Beroep Studiefinanciering Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris van het bestuur sector Algemene Zorg van het Gelders Instituut voor Welzijn en
Gezondheid
Adviseur bij Reinoud Adviesgroep te Arnhem, betaald en eigenlijk werk
Onafhankelijk Voorzitter van de bezwarencommissie Sociale Zekerheid van de gemeente Deventer
tegen vergoeding
Onafhankelijk Voorzitter van de Regionale Instellingen voor beschermd wonen Arnhem en Oost-Gelderland
Onafhankelijk Voorzitter van de Klachtencommissie Instituut voor Verslavingszorg Oost-Nederland
Voorzitter bestuur Stichting Centrum voor Kunsteducatie te Deventer


NIEUWENHUIS
J.H., geboren okt 1944; prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 93 95 96
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 30 dec 1991
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 30 dec 1991
NU
Hoge Raad raadsheer
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, privaatrecht i.h.b. het verbintenissenrecht
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
TEVENS
Redacteur R.M. Themis
Lid Raad van advies International Instituut voor Energierecht (Rijksuniversiteit Leiden)


NIEUWENHUIS
M.J.M., geboren nov 1966; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1992


NIEUWENHUISEN
J.W.A., geboren jul 1942
NLRM 91 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 feb 1989
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1991


NIEUWENHUIZEN
A.J.A.M., geboren aug 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jun 1995
NU
Breda parket


NIEUWENHUYS
J., geboren mrt 1959; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


NIEUWENHUYSEN
W., geboren dec 1907
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam mrt 1933
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 12 apr 1933
Advocaat en procureur Zierikzee apr 1934
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 16 jul 1938
Voorzitter kamer Tribunaal Middelburg 15 mei 1946
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Den Haag 4 jun 1946 tot 1 jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam en Dordrecht 21 jun 1949
Rechter rechtbank Rotterdam 20 jun 1950
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959
Raadsheer Hof Arnhem 11 mei 1962
Vice-president Idem 20 mrt 1974


NIEUWENKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP-NIEUWENKAMP
G.G., geboren jul 1936; Mw.


NIEUWERHUIS
J.H.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1978


NIEUWKAMP Zie van ERP TAALMAN KIP-NIEUWKAMP
T.G.G.; Mw.


NIEUWKUYK
J.F. van, geboren aug 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1982
Beëdiging 1982
NU
Den Haag Hof raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatiecentrum Rijndam Adriaan Stichting te Rotterdam
Bestuurslid (Voorzitter) van de Stichting Rotterdams
Kinderrevalidatie Fonds Adriaan Stichting te Rotterdam
Directeur mr J.F. Nieuwkuyk BV. te Rotterdam
Administrateur Stichting Harris-Fonds gevestigd te 's-Hertogenbosch
Bestuurslid Stichting Vrienden van Rijndaal te Rotterdam
opgave 1097 Den Haag Hof


NIEUWSTRATEN Zie ROMBOUTS-NIEUWSTRATEN
A., geboren apr 1946; Mw.


NIEVELT
C. van, geboren mei 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 7 mei 1984
Rechter rechtbank Haarlem 13 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij unit 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep inzake het toezicht op octrooigemachtigden


NIEVELT
M.E. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 19


NIEZINK
G.J., geboren okt 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat een Procureur te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 16 mrt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 4 feb 1994
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen; kantoor Bout Advocaten; beëdiging 1972
Postbus 7015, 9701 JA Groningen, Tel. 050 3136845
TEVENS
Lid Hof van Discipline
Reserve ritmeester der Cavalerie
Secretaris Rotaryclub Groningen-Zuid
Secretaris Raad van Toezicht NVM Leeuwarden
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Faillissementsrecht
Lid adviescommissie Onteigeningsrecht
31 jan 1997
Lid van de ad hoc Commissie Herziening Rechterlijke Macht van de NOvA


NIFTERIK
H.W.L. van
NLRM 87 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 okt 1980
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle


NIFTRIK
H.M. van, geboren jan 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jun 1992
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Centrale Afdeling bedrijfsjuridische zaken van het GAK Nederland BV. Hoofdkantoor te
Amsterdam
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand/Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam
Voorzitter van de Stichting tot Steun aan Pro Juventute Amsterdam


NIHOT
P.K., geboren aug 1955
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
Rechter rechtbank Utrecht 18 jul 1995
NU
Utrecht rechter


NIJBOER
J.F., geboren jun 1951; dr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


NIJENHOF
J.T.M., geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11 okt 1986
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 13 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Vice-president rechtbank Utrecht 21 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-president rechtbank Arnhem 19 feb 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 30 nov 1994
NU
Arnhem Coördinerend Vice-president
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid en Secretaris hoofdbestuur NVvR ca
Lid sectoroverleg RM
Voorzitter stuurgroep ZM 2000
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
Lid initiërend Beraad RM
Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening RO slapende Commissie
Lid adviesraad voor de herziening RO idem
Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
mrt 1997


NIJENHUIS Zie JULSING-NIJENHUIS
E.J.; Mw.


NIJGH Zie SAMPAYO GARRIDO-NIJGH
D.M.E. de, geboren aug 1941; Mw.


NIJGH
E.W.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 mrt 1990 of 1 jul 1992


NIJGH
Y.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 15 mei 1946
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 26 jul 1963
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun 1965


NIJHUIS
M.T., geboren jan 1961; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 dec 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


NIJHUlS
O., geboren okt 1956
NLRM 98
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 19 jan 1998
NU
Den Bosch
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Barneveld; kantoor Van Veen Advocaten; beëdiging 1983


NIJLAND
A., geboren jul 1948; Mw.
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 okt 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 mei 1997
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter 97
TEVENS
Universitair docent in tijdelijke Dienst Universiteit Groningen, zonder salaris
Plaatsvervangend Voorzitter regionale Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel en Gelderland
Lid Geschillencommissie Golfclub Havelte
jul 1997
Deelnemer studiedag "De kracht van een klacht" 13 nov 1996
Info deelnemerslijst A Nijland Klachtencommissie Overijssel ??
Plaatsvervangend Voorzitter ?? Houten


NIJMAN
H.A.G., geboren jan 1970
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1998


NIJMAN
O.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 jul 1979
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


NIJMAN
W.A., geboren jul 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en procureur te Veghel 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1968
Rechter Idem 14 okt 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 26 okt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond, 17 sep 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 27 nov 1975
Vice-president Hof Den Bosch 27 jan 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989


NIJMANN
E.J., geboren sep 1950
NLRM 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982
Rechter rechtbank Den Haag 12 sep 1983
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1988
Vice-president rechtbank Den Haag 17 aug 1992
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


NIJMEIJER
C.M.P.
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederl. van de Zeemacht 10 nov 1965
Fiscaal Permanente Krijgsraad Ned. Antillen 15 okt 1970
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 sep 1978
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 24 jan 1980
Waarnemend advocaat-fiscaal Hoog Militair Gerechtshof 7 mrt 1979
Fiscaal Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht, feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 mrt 1990


NIJST
L.M.M., geboren feb 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur respectievelijk te Den Haag en Eindhoven okt 1934
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 7 jul 1968
Raadsheer Den Bosch 16 mrt. 1978


NIJSTEN
G.J.J., geboren feb 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Sittard
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 15 okt 1987


NIKKELS Zie WEDUWEN-NIKKELS
J.P. den, geboren jul 1930; Mw.


NIKS Zie NORTIER-NIKS
J.J., geboren dec 1944; Mw.


NIKS Zie BOON-NIKS
M.C.D.; Mw.


NIMWEGEN
M.C.W.M. van, geboren mrt 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 15 jun 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket 's-Hertogenbosch 6 okt 1997
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen info over bijbanen bij parket Dordrecht


NISPEN tot SEVENAER
H.J.M. van, geboren jan 1947; Jhr.
NLRM 80
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Rotterdam 30 jun 197
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 30 okt 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 30 okt 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor 1 Den Haag 30 okt 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 sep 1979


NISPEN TOT SEVENAER
O.J.L. van; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 4 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 4 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 jan 1984
NU
Overleden jun 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht; kantoor Ten Holter Van Nispen Hoogenboom; beëdiging 1964


NISPEN TOT SEVENAER
W.J.C.M. van, geboren feb 1937; Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Centrale directie Staatsbosbeheer te Utrecht
Griffier/Kabinetschef President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 29 jan 1981
NU
Hoge Raad griffier kabinetschef president
TEVENS
Vice-voorzitter van het Bestuur van de 'Stichting Kasteel Heeze' (1981 )
Bestuurslid Stichting Steunfonds Nederlands Lyceum (1990)
Bestuurslid Stichting (voorheen: Vereniging) Nederlands Lyceum (1983)
Bestuurslid Stichting Onderwijs aan het minder valide kind te A'dam (1992), Voorzitter (1994)


NIVARD
F.J.M., geboren jul 1922
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1 okt 1946
Substituut-griffier Idem 27 mei 1947
Rechter Idem 10 jul 1953
Vice-president Idem 18 jun 1962
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 17 mrt 1967
President Idem 4 jan 1979


NOLET
J.A., geboren jan 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur 1 dec 1960
Raio rechtbank Maastricht (en/of Den Bosch) 16 apr 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 16 aug 1962
Verlof i.v.m. werkz. Openbaar Ministerie Ned. Antillen, Curaçao; Plaatsvervanger Lid Aruba 11
okt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 16 aug 1966
(als zodanig tewerkgesteld arrondissementsparket Maastricht)
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jul 1967
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 20 mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 jul 1969
Rechter rechtbank Maastricht 6 aug 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 27 nov 1974
Vice-president rechtbank Maastricht 24 okt 1986
NU
Maastricht Vice-president
TEVENS
Lid adviescommissie PAO Juridische Faculteit RUM
Voorzitter genootschap kunst in de kamer ter bevordering van beoefening van toneel, muziek en
voordrachten door onder meer in opleiding zijnde executanten ca 50 leden en 67 uitvoeringsavonden
per jaar. Sedert 9/94 Voorzitter het genootschap bestaat thans 4 jaren.
04 sep 1996


NOLLEN
E.W.J.M., geboren nov 1945; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Criminologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen, II. wetenschappelijk
medewerker 1 jan 1972
Raio rechtbank Breda 11 feb 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 13 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mei 1980
Rechter rechtbank Breda 16 okt 1981
Vice-president rechtbank Breda 25 feb 1988
NU
Breda Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie, De Raad voor de Kinderbescherming Directie-Zuid
feb 1997


NOMES
G.H., geboren jul 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Nat. Trustmaatschappij Amsterdam
Secretaris Tariefcommissie Amsterdam 1 okt 1952
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 29 mei 1954
Substituut-griffier Hof Den Bosch 2 apr 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 mei 1960
Rechter rechtbank Leeuwarden 26 mei 1961
Idem rechtbank Amsterdam 19 jun 1964
Vice-president Idem 10 nov 1971
Rechter rechtbank Middelburg 15 apr 1980
Vice-president Idem 6 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Middelburg 12 feb 1988


NOOIJEN
M. van, geboren apr 1963; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
ARAG rechtsbijstand
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 jul 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg, 1okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1mrt 1997
NU
Den Haag arrondissementsparket 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


NOORD
R.L. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 11 aug 1948


NOORD
T. van, geboren jan 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 3 sep 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 aug 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 aug 1986
NU
Amsterdam parket


NOORDAM
B., geboren jul 1949; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio 15 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Idem 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990


NOORDAM
F.M., geboren okt 1942; prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 jan 1988
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Groningen, sociaal zekerheidsrecht


NOORDAM
R., geboren jul 1949; Mw.
NLRM 80 87 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 15 sep 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 feb 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 jan 1985
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 9 mrt 1990
NU
Amsterdam rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Grenshospitium


NOORDEN
J.J.A.M. van, geboren jul 1912
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 20 aug 1943
Substituut-griffier idem, jun 1944
Rechter-plaatsvervanger idem, 22 mei 1959


NOORDHOEK
E.W., geboren apr 1958
NLRM 94 95 96 97 98
Belastingdienst Ondernemingen te Den Haag
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1994
NU
Amsterdam parket


NOORDHOEK Zie OTTING-NOORDHOEK
I., geboren jul 1954; Mw.


NOORDHUIZEN
W.J., geboren jul 1964
NLRM 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 01 feb 1996
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 12 juni 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


NOORDIJK
D.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 jul 1977


NOORDIJK
G.D., geboren apr 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 31 mei 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 okt 1989
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch; kantoor Van Leeuwen / Van der Eerden; beëdiging 1969
TEVENS
Lid van de Rotary
Opgave bijbanen Hof opnemen


NOORDIJK
W.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jul 1959
Idem Oud-Beijerland 6 okt 1969
Idem Sommelsdijk 15 okt 1969


NOORDRAVEN
G., geboren dec 1954
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 nov 1989
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Nijmeegse schoolvereniging
mrt 1997


NOORT
A.R. van den
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 dec 1976


NOORT
C. van den, geboren aug 1952
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 dec 1995
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor Van Lelyveld, Van den Noort & Buijtenhuijs; beëdiging 1979
of: Yspeert & van Houtum Advocaten, Ubbo Emmiussingel 110 9711 BK Groningen ??
TEVENS
Lid Bestuur Bureau Slachtofferhulp Groningen
Lid Bestuur van de Stichting en afdeling Groningen van de BOSK
25 jan 1997


NOORT Zie FLINT-VAN NOORT
C.M.P. van, geboren apr 1945; Mw.


NOORT
E. van; Mw. drs.
NLRM
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


NOOY Zie PRINS-NOOY
C.A., e.v. PRINS, geboren mei 1952; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 97
Raio 1 sep 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1992
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 19298


NORTIER-NIKS
J.J., geboren dec 1944; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
heeft zijn bijbanen niet opgegeven


NOTA
J.A.
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jun 1969
NU
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden


NOTEBOOM
S.W.C., geboren dec 1926; Mej.
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 23 jan 1952
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 21 aug 1956
Rechter rechtbank Middelburg 13 jan 1962
Vice-president Idem 19 okt 1976


NOTENBOOM
P.P.A.M., geboren aug 1960
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1996
NU
Rotterdam arrondissementsparket


NOTERMANS
F.J.J.M.C.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1970


NOUWEN
A., geboren mei 1920
NLRM 71 80
Administratief ambtenaar bij de gerechten, II. gerechtssecretaris 1e klasse griffie kantongerecht
Amsterdam nov 1940
Griffier kantongerecht Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 22 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee, Terneuzen en Oostburg 30 mrt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1979
Rechter Idem 15 mrt 197


NOUWEN-KRONENBERG
H.H., geboren feb 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 aug 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam, 7 apr 1989
Vice-president rechtbank Dordrecht 12 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter Dordrecht 1 jul 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 okt 1983
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Schieland
Vice-voorzitter van de Stichting Kunstzinnige vorming Rotterdam SKVR
Vice-voorzitter van de Stichting Buitenhuis Teteringen
jul 1997
Oud-plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie V, van de Raad voor de Kinderbescherming
Directie-Zuid


NOUWEN
L.J.M.; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 19 jan 1966


NOUWEN
W.L.M., geboren feb 1944
NLRM 94 95 96 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 mrt 1984
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1974
TEVENS
Secretaris Henri Nouwen Stichting
Lid commissie Beeldspoor van de Schouwburg te Rotterdam
jul 1997


NOUWT
J.C., geboren aug 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 mei 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 28 sep 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 6 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 30 aug 1993
Kantonrechter Rotterdam 4 feb 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 mrt 1997
NU
Rotterdam rechter
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Adviserend juridisch Lid van de regionale commissie. voor het opzicht in de kerkprovincie Zuid-Holland van de Nederlandse Hervormde Kerk te Vlaardingen
Lid klachtencommissie. 'Ongewenste intimiteiten in het onderwijs', ingesteld door het bestuur van de St. Protestants Chr. Onderwijs Rotterdam-Charlois e.o. te Rotterdam
Werkgroep Uitwisseling Kameroen, ingesteld door de Raad voor de Zending (NHK) en de Provinciale
Commissie voor Zending en Missionaire Toerusting in Zuid-Holland te Vlaardingen dan wel Oegstgeest
Lid van de redactie van de Modellen voor de Rechtspraak, losbladige uitgave Wolters/Kluwer te Den
Haag (b)


NOWES
H.C., geboren nov 1959
NLRM 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 okt 1988


NUBÉ
G.R., geboren aug 1911
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 28 apr 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 30 aug 1941
Idem Leeuwarden 17 apr 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 feb 1951
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 28 mei 1962
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 6 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 mrt 1977


NUBOER
F.W.R., geboren jun 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1952
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend griffier (volledige dagtaak) rechtbank Amsterdam 7 okt 1971
Substituut-griffier Idem 26 jan 1972
Gedetacheerd als waarnemend griffier rechtbank Utrecht 21 sep 1973 -21 sep 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 28 dec 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 nov 1975
Rechter rechtbank Utrecht 12 nov 1976
Kantonrechter Amersfoort 22 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 jul 1984
NU
Ontslag 01 jan 1997


NUGH
V.H.M.
NLRM 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965


NUIJTEN
L.A.J., geboren jun 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 25 feb 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 dec 1988
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 3 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Kantonrechter Tilburg 24 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 aug 1993
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997


NUIS
C.H., geboren sep 1915
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 23 jun 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 27 mei 1944
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 23 aug 1952
Idem arrondissement Almelo 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Almelo 28 sep 1961
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 jan 1973
Waarnemend advocaat-generaal Hof Arnhem 25 jan 1973


NUIS
J.D.L., geboren jan 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 jun 1988
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 dec 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 jun 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Inleider cursussen SSR
Inleider seminars Kluwer enkele keren per jaar
15 jun 1997


NUMANN
E.J., geboren sep 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jul 1982
Rechter rechtbank Den Haag 12 sep 1983
Verlof zonder behoud bezoldigd. als Lid Gemeenschappelijk Hof van Jus. van de Ned. Antillen en
Aruba 1 aug 1988
Vice-president rechtbank Den Haag 17 aug 1992
NU
Den Haag Vice-president rechtbank
TEVENS
Voorzitter Kerkgenootschap Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland, Amsterdam
Adviseur mentor bestuur Liberaal Joodse Gemeente Den Haag
Vice-voorzitter Centraal Joods Overleg Externe Belangen Amsterdam
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam
Voorzitter Examencommissie Beroepsopleiding Ned. Orde van Advocaten
Lid Bestuur Stichting Geestelijke Verzorging Studenten Universiteit Amsterdam
dec 96
INFO
Citaat uit het IRM-rapport over verschoning.
'Mr. E.J. Numann, thans Vice-president van de Haagse rechtbank, vond dat blijkbaar van niet toen hij in kort geding als advocaat van de eisende partij zijn oud-collega/kantoorgenoot en collega/plaatsvervangend rechter in Den Haag, Mr. S. de Wit van Buruma Maris, tegenover zich trof. opvallend in die zaak met rolnr. 93/677 was dat Mr. S. de Wit vóór de uitspraak abusievelijk het voor zijn cliënt gunstig uitgevallen conceptvonnis kreeg toegestuurd. Nog opvallender was dat eiser KTI bv (dochter van de Duitse Multinational Mannesmann) in 1980 een kort geding verloren had, doch dezelfde eis 14 jaar later in kort geding bij Mr. Numann wel toegewezen kreeg.' Einde citaat.


NUNES Zie KOLK-NUNES
P. van der, geboren okt 1952; Mw.


NUNNIKHOVEN
C.G., geboren nov 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Utrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 aug 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 5 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30 jul 1965
Rechter rechtbank Utrecht 19 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 aug 1992
Vice-president rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter en Lid van de commissie van Advies voor de BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN van de
Rijks Universiteit. Utrecht
Docent strafrecht bij de beroeps van de Ned. Orde van Advocaten te Utrecht en Den Haag
Lid van de Lionsclub Utrecht


NUVER
E.H., geboren mei 1911
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor en in de gemeente administratie 1937-1945
Directiesecretaris Ned. Bond van Gemeenteambtenaren 15 aug 1945
Griffier Centrale Raad van Beroep 27 jan 1947
Lid Idem 13 sep 1956
Ondervoorzitter Idem 8 nov 1968


NUYTINCK
A.J.M., geboren feb 1956
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Examenjaar 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 nov 1989
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, KU Nijmegen, burgerlijk recht in het bijzonder personen en familierecht 4 dagen
Hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam personen familie en erfrecht, 1 dag
TEVENS
Bijzonder griffier bij de Vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
18 feb 1997


NYSINGH
F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 28 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 18 jan 1980
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen in Harderwijk in 1997; heeft nu ontslag genomen in Harderwijk.