Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


IDES PEETERS
B.J.G.M., geboren apr 1949
NLRM 96 97 98
Advocaat en Procureur te Lelystad
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 mei 1995
Rechter rechtbank Breda 1 mrt 1996
NU
Breda rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Lelystad; kantoor Ides Peeters c.s.; beëdiging 1977
TEVENS
Voorzitter stichting Particuliere Participatie Maatschappij Lelystad
Voorzitter bestuur Stichting Kinderwerk Flevoland
Docent Strafrechtproject voor groepen 7/8 Dalton-basisscholen in Lelystad en Harderwijk
Gedeputeerd meester van de Vrijmetselaarsloge "Compass" te Oosterhout
31 jan 1997


IDSARDI
J.G., geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 dec 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1991
Rechter rechtbank Groningen 26 okt 1993
NU
Groningen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
03 mei 1997


IESTE
J. geboren mrt 1956 ; Mw.
NLRM 88/89
Raio rechtbank Breda 1 sep 1985


IETSWAART
H.F.P., geboren sep 1946 ; Mw. prof.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1996
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, vrouw en recht


IJLAND-VAN VEEN Zie van VEEN
R.P. van, geboren jul 1942 ; Mw.


IJLZINGA VEENSTRA
A.R. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 31 dec 1971


IJSENDOORN
J. van, geboren nov 1913
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 16 jul 1940
Advocaat en procureur Haarlem mrt 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 10 feb 1942
Substituut-officier van justitie rechtbank Leeuwarden 12 mrt 1947
Gedetacheerd Directeur-generaal van Politie, Ministerie van Justitie, als Hoofd afdeling Criminele
Zaken jan 1954 - aug 1957
Officier van justitie arrondissement Leeuwarden. 18 dec 1966
Idem arrondissement Arnhem 7 aug 1957
Advocaat-generaal Hof Arnhem 29 nov 1963
Raadsheer Idem 13 jun 1973


IJSSELMUIDEN
T.S., geboren sep 1922 (of Th.S.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en procureur Amsterdam 1951
Werkzaam accountantskantoor Den Haag 1953
Belastingadviseur 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jul 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 jul 1978
Vice-president Idem 25 okt 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mei 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989


IJZENDOORN
M.R.A. van, geboren sep 1965
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1993
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen; kantoor De Haan c.s.; beëdiging 1997


ILSINK
J.W., geboren apr 1946
NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Inspecteur 's Rijksbelasting 1973
Wetenschappelijk medewerker Rijks. Universiteit te Groningen 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1981
Rechter rechtbank Middelburg 7 feb 1984
Raadsheer Hof Den Haag 24 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 okt 1986
Plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Vice-president Hof Den Haag 1 jan 1995
Hoge Raad Advocaat Generaal 6 mrt 1997
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Ontslag 14 augustus 1997 KB no. 97.003764.
Hoge Raad Advocaat-Generaal
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Arnhem en Middelburg; nog iets
Plaatsvervangend Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en
Aruba, tevens Lid van de Raad van Beroep voor Belastingzaken aldaar
Andere rollen in de fiscale sfeer; redactie enz.


IMHOFF
A.W. Baron van
NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 6 apr 1966


IMHOFF
H. Baron van, geboren okt 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 sep 1962
Idem rechtbank Amsterdam 1 mei 1964
Als stagiair werkzaam in bankwezen te Amsterdam 1 mei 1964
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 okt 1965
Rechter rechtbank Maastricht 16 sep 1968
Vice-president rechtbank Maastricht 4 jan 1979


IMHOFF Zie ten BRINK-Baronesse van IMHOFF
W.J. van, geboren nov 1930 ; Mw.


IMMERZEEL
B., geboren apr. 1916
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Breda 28 nov 1941
Substituut-griffier Idem 3 sep 1943
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 30 jan 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 13 jun 1967
Idem Almelo 13 jun 1967
Kantonrechter Enschede 21 jun 1969


INDEN
H.J., geboren okt 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Oldenzaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 23 feb 1981
Rechter rechtbank Almelo 21 jan 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Vice-president rechtbank Almelo 25 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
NU
Almelo Vice-president rechtbank
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris Stichting Vrienden van het Stift Weerselo
Lid Ethische commissie 'Onderzoek op mensen' ESOM bij Medisch Spectrum Twente
Secretaris Oldenzaalse schaakvereniging Ons Genoegen
Lid financiële commissie van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstremennekes
Gevonden in Almelo 09 sep 1997
Persrechter


INGELSE
P., geboren apr 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 nov 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 28 dec 1990
Raadsheer Hof Amsterdam 23 jul 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mei 1994
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, ondernemingskamer en tweede burgerlijke kamer
TEVENS
Voorzitter (één van de vijf) van het Scheidsgerecht voor Spoorwegpersoneel, Utrecht,
onkostenvergoeding
Lid van de Evaluatiecommissie wet op de rechtsbijstand van de Vereniging voor Rechtshulp
Juridisch medewerker van de Volkskrant; deze licht bezoldigde in Amsterdam uitgeoefende functie
sluimert.
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging TCR Amsterdam
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Amsterdam B
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht


INGEN
A.L.V. van, geboren sep 1928 ; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Den Haag 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jul 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 28 apr 1978
Rechter rechtbank Maastricht 6 jan 1981


ISPHORDING Zie NIESKENS-ISPHORDING
B.W.M., geboren sep 1937 ; Mw.


ITALIAANDER
H., geboren feb 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1982
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


ITALIANER
J., geboren aug 1957
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1994
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1983
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA; Strafrecht