Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Op deze pagina kunt u op 'n woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per email naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


DAAL
J.F.J.A. van, geboren jul 1939
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 19 feb 1996
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Militair met leeftijdsontslag sinds 1 augustus 1994 in de rang van generaal-majoor
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie voor personeel van het Ministerie van Economische
Zaken; art 7:13 Awb
Voorzitter toetsingscommissie overtolligheidsontslag burgerpersoneel Ministerie van Defensie
Lid Bestuur Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie art 41 Wet Bijzondere Opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen bij het psychiatrisch Ziekenhuis Rosenburg te Den Haag
27 feb 1997


DAALDEROP
H.W.M.
NLRM 71 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 11 jul 1955


DAALEN
C.Q. van
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


DAALEN
J.K.B. van, geboren okt 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger recht Den Bosch 10 mrt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 8 jul 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Woningstichting Gemeente Grave
04 feb 1997


DAALEN
T. van, geboren aug 1936
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag 30 mei 1963
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Den Haag; Raio 1 jan 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 mei 1967
Gedetacheerd Stafafdeling Wetgeving Ministerie van Justitie 1 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 16 jan 1970
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 23 jul 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1971
Rechter rechtbank Breda 3 mrt 1972
Vice-president rechtbank Haarlem 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 jan 1990
Vice-president Hof Den Haag 28 dec 1990
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Vice-president Hof Den Haag 25 jan 1996
Procureur-generaal Ned. Antillen 1 feb 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof Vice-president
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Sint Jacob te Heerlen
Secretaris BAVO Stichting te Heemstede
Vanaf 01 feb 1997 buitengewoon verlof i.v.m. benoeming tot PG van de Ned. Antillen
NRC 98-08-08: T. van Daalen komt binnenkort over als nieuwe Procureur-generaal


DAALMAN
R.J., geboren nov 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Rotterdam 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988


DAALMEYER
M., geboren feb 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Breda 17 sep 1967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 11 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 2 dec 1981


DAAMS-KERSTEN
W.M., geboren sep 1935 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 feb 1987


DAAN-VAN BRINK
C.E.M., geboren apr 1940 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 6 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 6 dec 1988 ?
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1991
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
Geen bijbanen


DAENDELS
H.A.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


DAHMEN
G.M.H.R., geboren mei 1906
NLRM 71
Griffier kantongerecht Sittard 1940
Voorzitter kamer tribunaal Maastricht 11 jun 1945 tot 1 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 21 apr 1947
Rechter rechtbank Maastricht 7 okt 1953
Rechter rechtbank Roermond 13 jun 1969


DAHMEN
P.E.C.M., geboren mei 1942
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 jun 1985
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Duynstee Dahmen & Partners; beëdiging 1973
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen SILIM BV
Lid Bestuur Juridisch Genootschap
Lid Bestuur Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek RU Limburg
16 sep 1997


DALEBOUT
C.N., geboren sep 1970 ; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Assen 1 apr 1996
NU
Assen raio
TEVENS
Lid Klachtencommissie Hoeve Boschoord
jul 1997


DALMAN
M.J., geboren aug 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 31 okt 1986


DAM
C.C. van, geboren nov 1958 ; prof
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1991
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
TEVENS
Adviseur Kennedy van de Laan Advocaten Amsterdam
Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht ANWB
Redacteur tijdschrift Nieuwsbrief BW
Voorzitter Stichting Vrienden van de Wiltzang
Lid Bestuur Stichting Dome
20 jan 1997, 16 feb 1998


DAM
C.J.L. van
NLRM
Officier van Justitie Dordrecht
NU
Dordrecht parket officier van justitie
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


DAM
G., geboren mrt 1962
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 27 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 apr 1993
Rechter rechtbank Almelo 1 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Almelo Rechtbank Rechter
TEVENS
Secretaris van de afdeling Hengelo-Oost van het Ned. Rode Kruis, onbezoldigd
Lid van bestuur van de Stichting Schouwburg Hengelo O, onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo, onbezoldigd
Lid van de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Almelo, vacatiegeld
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Midden Twente, vacatiegeld


DAM
I.F., geboren aug 1965 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Kabinetschef Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag l jan 1901
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1994
Rechter rechtbank 's-Gravenhage 27 mrt 1997
NU
Hoge Raad Kabinetschef Procureur-generaal
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DAM
J.R., geboren feb 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 19 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 mrt 1988
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem; kantoor Bax & Van Herpt; beëdiging 1975


DAMEN
A.H.J.M., geboren aug 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1992


DAMEN
L.J.A., geboren okt 1945 ; prof.
NLRM 95 96 97 98
Hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 jun 1995


DAMEN
W.A.F., geboren aug 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 13 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 15 jun 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 sep 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s.; beëdiging 1995


DAMME
K.W. van, geboren nov 1969
NLRM 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1996


DAMMEN
P.E.C.M., geboren mei 1942
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 jun 1985


DAMSTEEGT
T., geboren jun 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 apr 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 aug 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 aug 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 22 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Vice-president rechtbank Middelburg 22 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 9 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Middelburg 8 jul 1994
NU
Middelburg coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid Bestuur SST te Zutphen
Redacteur losbladig uitgave Kluwer Deventer
Parttime docent SSR Zutphen
Parttime docent Vermande IJSSELMUIDEN
Parttime docent ROI Den Haag
Parttime docent GAK Nederland BV. Amsterdam
Parttime docent Kluwer Opleidingen Deventer
Parttime docent Quod Jure te Zeist
jul 1997


DANIELS
B., geboren apr 1924
NLRM 71 87 88/89 90
Werkzaam in bedrijfsleven 1952
Advocaat en procureur Leeuwarden 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 feb 1966
Rechter rechtbank Zwolle 31 okt 1967
Kantonrechter Zwolle 17 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 apr 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 27 nov 1975
Lid ambtenarengerecht Zwolle 31 okt 1978
Kantonrechter Amsterdam 5 jul 1982


DANIELS
J.H.J., geboren mrt 1927
NLRM 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 jan 1992
Ontslag 01 apr 1997


DANKMEIJER
H.P., geboren jun 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 8 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 feb 1997
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie


DANTUMA
J.H., geboren feb 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Haarlem
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 apr 1974
Kantonrechter Zaandam 9 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1979
Kantonrechter Haarlem 24 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 12 okt 1982
Kantonrechter Amsterdam 27 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 27 nov 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline Utrecht
Ministerie van Justitie Lid Raad van Toezicht Dienst Prisma
Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel te Haarlem
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de rechtspraak te Utrecht


DANTZIG
L.J.A. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 11 jan 1963


DASSEN
J.L.M., geboren okt 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 10 aug 1989
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Wassenaar; kantoor Dassen Advocaten ; beëdiging 1996
Zanderijlaan 26 (2242 GV), tel. 13560 (5113560), te1efax 17213 (5117213),74


DASSEN
W.H.P., geboren okt 1922
NLRM 71
Adjunct- Rijksinspecteur voor het verkeer dec 1947
Advocaat en procureur Maastricht dec 1948
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 1 feb 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 26 jul 1963
Rechter rechtbank Maastricht 7 mei 1965


DAVELAAR-VAN TONGEREN
V.H., geboren okt 1936 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1985
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Vice-president
HOOFDFUNCTIE
Docent strafrecht en strafprocesrecht verbonden aan de vakgroep strafrechtswetenschappen van de
faculteit rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht De Schans Penitentiaire Inrichtingen Overamstel te Amsterdam


DAVERSCHOT
R.D.E., geboren mrt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Luchtmacht, II. Kapitein 1 aug 1967
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1975
Substituut-auditeur militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 29 dec 1975
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Substituut-auditeur militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 31 aug 1977
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 jul 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 11 jul 1985
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1992
NU
Groningen parket hoofdofficier
TEVENS
Daverschot (ex-hoofdofficier)
Lid Zendelingdeputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika) Onbetaald.
Secretaris bestuur Stichting Mission Aviation Fellowship, onbetaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050- 3185147.
Affaire Lancee AD 021097
Gezagscrisis Groningen Telegraaf 090198


DAVIDS
I.M., geboren jan 1962 ; Mw. (of J.M.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 jun 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


DAVIDS
W.J.M., geboren okt 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kandidaat Notaris Groningen 1965
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks. Universiteit te Groningen 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 aug 1979
Rechter rechtbank Assen 24 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 aug 1982
Vice-president rechtbank Assen 9 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jul 1986
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof (1987)
Voorzitter van het Bestuur van de 'Kessler-stichting, tehuis voor onbehuisden', en van 'Stichting Steunfonds Kessler-stichting' (1987)
kroonlid van het Hof van Discipline bedoeld in de advocatenwet, plaatsvervangend Kroonlid (1988), Kroonlid (1992)
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het toezicht, ingesteld door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA), (1991)
Redacteur losbladige uitgave Zakelijke Rechten, uitgeversmij. Kluwer (1992)
INFO
Is een van de Raadsheren van het tweede, iets aangepaste, Pikmeer-arrest


DEDEL-VAN WALBEEK
C.C., geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 16 sep 1994
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


DEDEM
W.K. Baron van, geboren jun 1914
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 16 jun 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 16 nov 1942
Idem Amsterdam 25 mrt 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956


DEE
D.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
Militair Lid rechtbank Arnhem 7 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 nov 1996
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Laatste militaire functie in de militaire kamer van de rechtbank
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998


DEELEN
J.E.J.Th. ; prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 dec 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1981


DEFESCHE
H.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 dec 1972


REGELING
I.J.E.H.C., geboren sep 1959 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Bureau voor Rechtshulp te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 jan 1992
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jun 1992
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jul 1992
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Secretaris Vereniging Openbare Bibliotheken te Dordrecht
Voorzitter Geschillencommissie woninginrichting Den Haag
Lid College van Arbiters van de KNVB te Zeist
jul 1997


REGELING
W.I., geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 jan 1989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 okt 1994
Vice-president rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Rotterdam Vice-president
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger, onbezoldigd
TEVENS
Lid van de Raad van Commissarissen van Allpac BV. te Raamsdonksveer, bezoldigd
Plaatsvervangend Voorzitter van een regionale klachtencommissie in de zwakzinnigenzorg
(ROZ te Rotterdam; slapende functie), onbezoldigd
Lid van de medezeggenschapsraad van de Montessorischool aan de Essenburgsingel te Rotterdam
onbezoldigd


DEGENAAR
R.G., geboren jun 1958
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 jan 1990
NU
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gorinchem; kantoor Jurrius, Groeskamp & Degenaar; beëdiging 1977
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van de Advocatuur
TEVENS
Lid van de Rotary
Deken van Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
Commissaris van Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Gorinchem
Commissaris van de Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem
Lid Raad van Toezicht van Stichting Groensteijn een verzorgingstehuis te Gorinchem
jul 1997


DEHUE
R.R.G., geboren jan 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DEINSE
J.F.C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 17 dec 1968


DEKKER-HARTS
C.J., geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leiden 1 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 feb 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 jul 1988
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Kantonrechter Harderwijk 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 aug 1991
Kantonrechter Haarlem 12 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DEKKER
L., geboren aug 1938
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Den Bosch; Raio 22 mei 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 22 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Bosch 22 sep 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 feb 1975
Rechter rechtbank Den Bosch 6 dec 1976
Kantonrechter Den Bosch 24 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid en Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor gebiedsaanwijzing van de
Provincie Noord Brabant ex art 28 van de Wet op de Geneesmiddelen voorziening vergoeding
vacatiegeld
21 mrt 1997


DEKKER
WH
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mei 1961


DEKKERS
A.F.M., geboren mrt 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Den Haag 1 apr 1985
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 19 apr 1986


DEKKERS
B.C.W.M., geb okt 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Gouda
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 25 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 apr 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1991
NU
Rotterdam rechter
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adviseur Stichting Neeltje Buis te Rotterdam


DEKKERS
R.A.Th.M., geboren mei 1959
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist bij de rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1994
Rechter rechtbank Den Haag 21 jun 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Fien Huth
Cursusleider milieurecht Koninklijke PBNA No 94


DEKKING
J.F., geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 97 98
Raio rechtbank Breda 1 jan 1983
Advocaat-generaal arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1996


DELDEN
A.H. van, geboren aug 1941
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-president rechtbank Utrecht 1 nov 1980
President rechtbank Den Bosch 22 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Den Haag 6 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag president
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned. Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Ned. Helsinki Comité


DELDEN-VAN DEN BELT
S.J.M. van, geboren jun 1921 ; Mw.
NLRM 71 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Secretaris Raad voor de Waterstaat apr 1957
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. administrateur 1 dec 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jul 1964
Rechter rechtbank Den Haag 27 jan 1967
Raadsheer Hof Den Haag 3 jul 1978
Vice-president idem 5 jun 1987


DELESCEN
J.J., geboren feb 1925
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier, II. Auditeur-militair en plaatsvervanger krijgsraad 3e militaire arrondissement Den
Bosch 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 27 aug 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 25 okt 1965
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 28 dec 1971
Raadsheer idem 20 jul 1978
Vice-president Hof Den Bosch 7 apr 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 dec 1988


DELFOS VISSER
J.F., geboren aug 1931
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 feb 1995
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


DELFOS VISSER
M., geboren dec 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Assurantiekantoor te Amsterdam 1 feb 1967
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en Vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Utrecht; Raio 1 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 nov 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 nov 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 15 mrt 1972
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 15 mrt 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 18 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 jan 1975
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 mrt 1980
Kantonrechter Utrecht 7 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 jul 1981
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


DELFT
C.J. van, geboren mrt 1917
NLRM 71
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd jul 1942
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië dec 1945 tot nov 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 6 mei 1952
Waarnemend griffier rechtbank Breda 26 aug 1952
Substituut-griffier rechtbank Breda 4 dec 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 27 nov 1956
Kantonrechter Breda 4 nov 1959
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 5 jun 1967


DELFT
D.C.I. van, geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 jan 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 12 apr 1988
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 jul 1990
Substituut-officier van Justitie Gerecht in Eerste Aanleg Ned. Antillen 11 mrt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1994
NU
Roermond parket


DELFT
J. van, geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1983


DELFT
M. van, geboren jan 1914
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie. II. Commies A 2 jan 1939
Waarnemend griffier 28 mrt 1961
Substituut-griffier Hof Amsterdam 11 apr 1962


DELFT BAAS
M. van, geboren mrt 1946
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 feb 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 jun 1996
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


DELICAAT
H.E., geboren sep 1954
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 26 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 26 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 26 mrt 1996
NU
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
9/10 baan als kandidaat-notaris bij KHHJ Kuhlman te Groningen
TEVENS
Geen bijbanen
05 feb 1997


DELISSEN
F.J.P., geboren dec 1956
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU
Zutphen rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nijmegen; kantoor Dirkzwager Advocaten; beëdiging 1984
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Filmhuis Nijmegen Cinemarienburg
19 aug 1997


DEMMINK, J. , geboren 11-12-1947
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken, Directeur-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) , Voorzitter-Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003] Joris Demmink wordt beschuldigd van pedofilie, maar wordt vooralsnog geprotegeerd..!!


DENIE
J.M.J., geboren jun 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen 1974
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10 apr 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 2 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 mei 1981
Advocaat-generaal gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 3 apr 1987
Fiscaal permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba van de Zeemacht 9 sep 1987
Advocaat-generaal Hof Arnhem 9 sep 1991
NU
Arnhem Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging SSR cursus tenlastelegging
Medewerker Gouda Quint-uitgave Vademecum Strafrecht
Voorzitter Tennisvereniging TC Swift te Nijmegen


DENIJS
H.N.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 jan 1961


DENNEMAN
D.C.M., geboren jun 1946 of D.C.M.F.E.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1971
TEVENS
Secretariaat Ondernemersoverleg Tilburg onbezoldigd
Voorzitter Nieuwe Sociëteit te Oisterwijk
19 jun 1997


DERIJKS
C.M., geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1997


DERKS
G.A.G.P., geboren jan 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 feb 1985
Rechter rechtbank Almelo 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
NU
Rechtbank Almelo Rechter
Kanton Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Stichting Huize Noord Deurningen (6 bejaardentehuizen in den lande)
Voorzitter beroepscollege Ned. Postduivenhouder Organisatie
Commissaris Woningbouwvereniging Oldenzaal


DERKSEN
W.P.C.G., geboren apr 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1994
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid bezwarencommissie gemeente Brummen
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie gemeente Venray
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Bergen LB
Lid ELDR-council; politiek ELDR is een federatie van partijen uit de Europese Unie vergelijkbaar
met een partijraad
Editor D66 International Quarterly
Docent deeltijd HEAO
Vertegenwoordiger D66 in partijraad inde Partij van Europese Liberalen en democraten ELOR ??of
ELDR ??
16 feb 1998


DERKX
M.C.R., geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 feb 1996
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


DETERINK
A.A.M., geboren aug 1949
NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 12 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Banning, Van Kemenade & Holland; beëdiging 1973
Partner Banning van Kemenade en Holland advocaten en notarissen te Eindhoven en den Bosch
TEVENS
Honorair Consul voor de Bondsrepubliek Duitsland
Voorzitter Zonhove te Son
Voorzitter Ons Thuis te Schijndel
Voorzitter Faillissementscommissie arrondissement Den Bosch
Lid Bestuur Insolad
President Commissaris PD Limstate te Heerlen
Commissaris Zoontjes Beton BV. te Tilburg
Commissaris Huijbrechts-Van Boldrik Beheer BV
Lid Raad van Commissarissen AMP Holland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Bakkenist Beheer BV
24 mrt 1997


DETH
W.A. van, geboren sep 1931
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 jan 1957
Werkzaam Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 1 mei 1959
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Rotterdam; Raio 1 jan 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 mei 1965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 14 mrt 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 24 mei 1968
Raadsheer Hof Den Haag 2 sep 1977
Vice-president Hof Den Haag 23 feb 1987
NU
Den Haag Hof Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


DETHMERS
H.H., geboren okt 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 22 dec 1995
Rechter rechtbank Roermond 15 sep 1997
NU
Roermond rechter
TEVENS
Geen bijbanen
05 feb 1997, apr 1998


DETIGER
J.G. ; prof
NLRM 71 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 mei 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 jan 1975


DETTMEIJER-VERMEULEN
C.E., geboren jul 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 25 feb 1974
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 20 mei 1980
Rechter rechtbank Den Haag 21 jan 1985
Vice-president rechtbank Den Haag 14 mrt 1995
NU
Den Haag Vice-president
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


DEURE
A. van der, geboren nov 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 7 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 6 aug 1993
TEVENS
Vice-voorzitter Stadsherstel Enkhuizen en van Stadsherstel Enkhuizen NV


DEURING
H.J., geboren jan 1954
NLRM 94 95 96 97 98
Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jan 1992
militair Lid rechtbank Arnhem 25 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 sep 1993
Rechter rechtbank Zwolle 1 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1998
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester begrafenisvereniging te Harderwijk
Docent/vrijwilliger bureau slachtofferhulp te Harderwijk


DEURVORST
T.E., geboren mrt 1961 ; Mw.
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 mei 1997
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam; kantoor Sophialaan 43; beëdiging 1993


DEUTSCH
S.V., geboren okt 1924
NLRM 91
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 9 okt 1986


DEVENTER
V.P. van, geboren jul 1956
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 jan 1995


DIBBETS DE POORTER
B.F., geboren apr 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1988


DIE
E. van, geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 26 okt 1995
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur


DIEDERIKS
C., geboren jan 1916
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 4 feb 1949
Idem kantongerecht Sommelsdijk 18 okt 1949
Idem kantongerecht Leeuwarden 11 sep 1950
Idem kantongerecht Utrecht 26 mrt 1952
Idem rechtbank Haarlem 2 sep 1952
Substituut-griffier Idem 24 mrt 1953
Griffier rechtbank Alkmaar 5 okt 1966
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Hoorn en Den Helder 11 nov 1970

DIEKER
J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Wijn en Stael; beëdiging 1969


DIEM
F.N.M. van, geboren feb 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 13 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1997
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Hoyng Advocaten; beëdiging 1995
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998


DIEMER
M.J., geboren apr 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Rode Hoed
Lid Bestuur Schoren Stichting
Voorzitter Klachtencommissie GG en GD sedert sept 97
Lid bestuur Stichting Korte Leidse vanaf okt 97


DIENDER
A.L., geboren dec 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 1 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 sep 1987
Rechter rechtbank Haarlem 1 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1983
NU
Haarlem rechter
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


DIEPENBEEK
W.D.M., geboren mrt 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 feb 1985
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jan 1986
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


DIEPHUIS
J.M.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 apr 1978


DIERDORP
C., geboren apr 1959 ; Mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Ontslag 1997


DIERICK
M.I.M., geboren nov 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1993


DIJCK
J.E.A.M. van ; prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 mrt 1964


DIJCKMEESTER
F.Th.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 7 dec 1967


DIJK
A., geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 4 sep 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


DIJK
B.J.L.M., geboren sep 1944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Chef afdeling Beroepszaken GAK kantoor te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 mrt 1387
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 9 mrt 1998
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 aug 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


DIJK
C.H. van, geboren feb 1961
NLRM 87 88/89 90 91 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 22 mei 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 1997 ?
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam; kantoor Kennedy van der Laan; beëdiging 1990
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DIJK
D. van, geboren apr 1935
NLRM 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 apr 1995
NU
Den Bosch raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 4 ca
TEVENS
Lid Bestuur Grotius Academie Nijmegen
Lid Bestuur Haags Juridisch genootschap Den Haag


DIJK
D.J. van, geboren dec 1948
NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Amsterdam; Raio 1 sep 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jan 1973
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 1 jan 1977
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 1 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Lid Hof van Justitie Ned. Ant. 12 aug 1981
Vice-president rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 7 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
President rechtbank Arnhem 5 dec 1995
NU
Arnhem President
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid adviescommissie reorganisatie van de Rechterlijke Macht
Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
Docent diverse cursussen SSR
Buiten rechtelijke macht:
Lid raad van cassatie KNBB
Lid hoofdbestuur NVvR m.i.v. 010197 geen Lid meer
Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
Voorzitter commissie criteria niet meewerk (afvl)?? Vreemdelingencommissie, ook wel Commissie
Meewerkcriterium
15 jan 1998, 16 feb 1998
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DIJK
E. van, geboren okt 1957
NLRM 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 9 jan 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; kantoor Dorhout c.s. Advocaten; beëdiging 1986


DIJK
E.J. van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 feb 1974
Idem rechtbank Haarlem 19 okt 1978


DIJK
F.W. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 1 apr 1939


DIJK
G.M. van, geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1591
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Agogisch Centrum (voormalig Burger Weeshuis)


DIJK
H.P.C. van, geboren aug 1953
NLRM 87 88/89 90 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 okt 1994
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris Rotterdam
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1988
TEVENS
Lid raad van commissarissen van BV. Vendu Notarishuis te Rotterdam
Secretaris Vereniging Vrienden van Vrienden van het Catharijneconvent te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Voorzieningsfonds Pharma Partners te Breda
Lid Bestuur van de coöperatie, commissievoorzitter Vendu Notarishuis te Rotterdam UA te
Rotterdam
Directeur van BV. Notarishuis te Rotterdam


DIJK
J.C. van, geboren jan 1948 (Johannes Cornelis)
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Nederlands Recht Vrije Universiteit Amsterdam (1971)
Advocaat te A'dam (1971-1974) bij Lankhof advocaten
Advocaat te Alkmaar (1975-1983) (bij Veraart)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 22 apr 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 apr 1982
Kantonrechter Hoorn 16 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 2 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 feb 7397
Vice-president rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 aug 1991
President rechtbank Alkmaar 2 mei 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar president
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DIJK
K.J. van, geboren jul 1953 ; drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Provincie Friesland
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 6 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 mei 1990
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Rechter rechtbank Roermond 9 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
NU
Roermond rechter
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht De Wendel (Centrale. voor mensen met verstandelijke handicap)
Plaatsvervangend Lid van Klachtencommissie voor Jeugddorp Bethanië te Hoorn en behandeltehuis
De Wildonck te Heibloem
Lid consult. orgaan ex art 7 4e Lid van Europees Handvest inzake regionale en minderheidstalen.
Lid begeleidingscommissie Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek
apr 1998


DIJK
L. van, geboren dec 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 29 jan 1947
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 7 apr 1948
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 9 aug 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 21 aug 1956
Vice-president rechtbank Rotterdam 17 okt 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 23 mrt 1984
Idem Hoge Raad der Nederlanden 27 feb 1969
Vice-president Idem 20 jun 1979
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 13 nov 1961


DIJK
L.A.J.M. van, geboren jun 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter rechtbank Maastricht 10 okt 1994
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
21 okt 1996


DIJK
M.C.M. van, geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 nov 1996
Rechter rechtbank Haarlem 14 jan 1998
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn; beëdiging 1986


DIJK
O.M. van, geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992


DIJK
P. van, geboren feb 1943 ; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 apr 1986
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Lid van de Raad van State
TEVENS
Lid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
Lid van de Commissie van advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Secretaris van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Voorzitter van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité voor de Mensenrechten
Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights
Lid van het Curatorium van het Institute of Social Studies
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag
Deskundige voor geschillenbeslechting in het kader van de CVSE, (de 'Valetta lijst')
Deskundige voor geschillenbeslechting op het gebied van de rechten van de mens in het kader van de CVSE (de 'Moskou lijst')
Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Revier
Voorzitter van de Stichting Inter Etnische Relaties
Lid van de Raad van Advies van het Second Word Center
Voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Lid van het Curatorium van de Anne Frank Stichting
Lid van de Raad van Toezicht van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
Lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht Leiden
Ministerie O.W. Kon. Ned. Acad. van Wetenschappen; Afdeling Geschied- en letterkundige wetenschappen, Secretaris-penningmeester / lid
Opgave okt 1997, Den Haag Hof


DIJK
PG. ; prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975


DIJK
S.M.J. van, geboren jan 1957
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 7 jul 1994
Rechter rechtbank Middelburg 1 dec 1995
NU
Middelburg rechter


DIJK
T. van, geboren mei 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 jul 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 27 feb 1982


DIJK
V.J.A. van, geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur
Juridisch medewerker Brandverzekering Mij. te Utrecht 1 jul 1938
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 dec 1945
Rechter rechtbank Utrecht 14 mei 1947
Vice-president rechtbank Utrecht 8 feb 1962
President rechtbank Utrecht 16 jun 1967
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 28 mei 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 20 jun 1960


DIJKE
J.I. van, geboren nov 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Beheersinstituut te Winterswijk, Enschede en Den Haag jun 1946
Secretaris van de Raad van de Waterstaat 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1963
Kantonrechter Leiden 23 nov 197
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 23 sep 1976


DIJKE
L.A.M. van, geboren aug 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam verzekeringswezen Den Haag 1 mei 1975
Raio rechtbank Breda 1 feb 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 25 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mrt 1982
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 10 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Kantonrechter Breda 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 feb 1997
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen Kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester sectie kantonrechter NVvR Kring van kantonrechters
Lid commissie verantwoordelijk voor de regeling advocatenpiket psychiatrische patiënten in het arrondissement Breda
Lid Bestuur Het voormalig Gasthuis te Breda
Voorzitter Raad van Toezicht NVM te Breda
Vice-voorzitter tuchtcollege bij de Stichting Tuchtrecht Jacht- en Wildbeheer
Voorzitter geschillencommissie Post Telecommunicatie Wonen Auto CAI bij de geschillencommissie te Den Haag
Lid commissie BB gemeente Breda
jul 1997


DIJKEN
G.H.C. van, geboren sep 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 7 mei 1943
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 18 jul 1944
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 1 feb 1946 tot 1 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 11 dec 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 14 jun 1966
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 13 apr 1978


DIJKEN
P. van, geboren jun 1949
NLRM 87 88/89 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie idem 7 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 sep 1994
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Shell Information Services BV
TEVENS
Geen bijbanen


DIJKER
R.P.A., geboren mei 1910
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 1939-1948
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1942-1947
Werkzaam in bedrijfsleven 1948
Griffier rechtbank Maastricht 3 nov 1967


DIJKERS
W.J.A.M., geboren sep 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 mrt 1985
Rechter rechtbank Assen 5 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 6 jan 1994
Kantonrechter Emmen 1 nov 1934
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 nov 1994
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger/Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bewerker en medeauteur ve boekwerk inzake o.a. de BOPZ Gouda Quint
Redactie BOPZ Jurisprudentie
20 apr 1996


DISKMAN-RAKERS
A.W.M., geboren mei 1938 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 26 mei 1993
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Berkhout; kantoor ??


DIJKSHOORN-BOENDER
C., geboren aug 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 jul 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 nov 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 mei 1990
NU
Rotterdam parket


DIJKSHOORN
J., geboren feb 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 dec 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 13 dec 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 dec 1977
Rechter rechtbank Den Bosch 14 nov 1978
Vice-president rechtbank Den Bosch 4 jul 1986
Overleden info Rb Den Bosch 04 feb 1998.


DIJKSMA
M.A., geboren jul 1926 ; Mw.
NLRM 80 87
Werkzaam in bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1946
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming Breda en Den Haag 1 feb 1957
Werkzaam Korps Rijkspolitie district Leeuwarden, II officier der Rijks Politie 1e klasse 1 mrt 1963
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 19 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 2 jan 1975
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Leeuwarden 10 sep 1982


DIJKSTRA
A., geboren nov 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 aug 1984
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
Vice-president Hof Leeuwarden 28 nov 1994
NU
Leeuwarden Hof Vice-president


DIJKSTRA Zie: SCHOUTEN-DIJKSTRA in eerdere jaren
C.N., geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
Lid werkgroep coördinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol
Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
20 jan 1998, 16 feb 1998


DIJKSTRA
G.S.A., geboren okt 1959
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent RU Limburg
Voorzitter bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van Financiën ambtenarenzaken excl.
ambtenarengeschillen van de belastingdienst
okt 97


DIJKSTRA
H., geboren apr 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1994
NU
Leeuwarden parket


DIJKSTRA
J.I., geboren dec 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam octrooibureau 1968-1971
Raio rechtbank Almelo 2 aug 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 19 okt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 apr 1977
Rechter rechtbank Almelo 19 jun 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 28 nov 1985
NU
Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Langdurig ziek


DIJKSTRA-DE VRIES
M.G., geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1982
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 4 jul 1986
NU
Leeuwarden rechter/Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
feb 1996


DIJYNSTEE
J.E.F.F.M., geboren sep 1942
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 5 sep 1978
Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


DIK
A., geboren okt 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stagiaire E.E.G. te Brussel aug 1968
Inspectrice Gemeentepolitie te Arnhem mei 1969
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie te Arnhem; Raio 1 jan 1973 Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 6 feb 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 jan 1978
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Vice-president rechtbank Arnhem 8 jun 1989
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum Otto Heldering Stichting te Zetten
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie
orthopedagogisch centrum de dreef in Wapenveld
16 feb 1998


DIKKER
J.W.
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978


DIL-STORK
E.M., geboren sep 1938 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juriste consumentenbond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1981
Rechter rechtbank Den Haag 24 mrt 1983
Vice-president rechtbank Den Haag 29 jun 1988
NU
Den Haag rechter
Den Haag Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur
dec 96


DILLA VAN DER HEEM
??
NLRM ?? Niet in NLRM 1998
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Pameijer Keerkring
Lid Bestuur Aletta
okt 1997


DIRKS
M.A., geboren jan 1959
NLRM 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1994


DIRKSE
W., geboren nov 1920
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Amsterdam 1946
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Eindhoven 7 jan 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 16 dec 1964
Griffier kantongerecht Tilburg 8 mrt 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jun 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 mrt 1966
Rechter rechtbank Den Bosch 27 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 jan 1976
Kantonrechter Idem 15 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 mei 1977


DIRKSEN
M.W.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 19 dec 1955


DIRKZWAGER
D.P.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 jan 1967


DIRKZWAGER-KAMMERAAT
M.A., geboren aug 1939 ; Mw.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem apr 1972
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1978


DISCH
H.A.L.M., geboren aug 1908
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor te Leiden jun 1933
Adjunct-inspecteur respectievelijk inspecteur van politie Maastricht aug 1934
Directiesecretaris te Maastricht okt 1938
Inspecteur van Politie Maastricht mei 1940
Gedetacheerd Bureau Gewestelijke. Reorganisatie Nederlandse Politie Den Haag 1 feb 1942
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 1 nov 1947
Rechter rechtbank Maastricht 13 apr 1951
Vice-president Idem 30 jan 1964


DISSEL-VAN ERP
M., geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 22 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 sep 1986
Rechter rechtbank Groningen 1 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
Kantonrechter Groningen 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 apr 1996
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid raad van advies van de Stichting Groninger Studie Journalistiek
04 feb 1997


DISSEL
S. van, geboren apr 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 mei 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 26 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 okt 1997
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sinds
1989 secretariaat bij de Sociaal Economische Raad te Den Haag
Voorzitter Stichting Theatercentrum Den Haag sinds 1985
Lid Bestuur Amfitheater Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Ludivina (Kim Zeegers Theater) te Den Haag


DISSELKOEN
V., geboren aug 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 22 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 mei 1989
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1982; Lid maatschap
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht
Lid Bestuur Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten


DITTRICH
B.O., geboren jul 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 21 dec 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Buitengewoon verlof rechtbank Alkmaar 17 mei 1994
Lid TK D'66 1994 en 1998
NU
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter rechtbank
TEVENS
Vice-voorzitter stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, onbetaald


DITZHUYZEN
M.M. van, geboren aug 1940 ; Mw.
NLRM 90 91 92 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 1 1971
Docente Ned. Politie Academie te Apeldoorn 1971 - 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem feb 1972
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 3 apr 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 26 mrt 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 6 dec 1985
Kantonrechter Utrecht 23 sep 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Kanton Utrecht kantonrechter
Arnhem Rechter-plaatsvervanger (Volgens KB's werkzaam in Zutphen)
TEVENS
Geen bijbanen
dec 1996
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen, kantongerecht Arnhem


DITZHUYZEN
N.M. van, geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1992
NU
Amsterdam parket


DOCTERS VAN LEEUWEN
A.W.H., geboren mei 1945
NLRM 95 96 97 Arthur Winfried Hein
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 1 jan 1995
Super-PG College van Procureurs-generaal
Ontslag door Sorgdrager januari 1998
Sindsdien gedwongen thuis.
TEVENS
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium B
1969 Jaar van afstuderen Nederlands recht Afstudeerinrichting Staats en Administratief recht
1969 Aanstelling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneel als medewerker wetgeving bij de Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden
1970 Aanstelling bij het Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting als medewerker van de Inspectie Rijksfinanciën
1980 Aanstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid als plaatsvervangend Directeur politie
1981 Benoeming tot plaatsvervangend Directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
1989 Benoeming tot Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
1994 Benoeming tot Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag
Voorzitter van het College van Procureurs-generaal, landelijke leiding van het Openbaar Ministerie
Voorzitter vereniging voor bestuurskunde
Kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse van Adviesraad Roosevelt Stichting,
Lid van Commissie van Bijstand van de Veerstichting
Lid van de Nederland National Comitee Europa 2000,
Lid van Binational Eisenhower Exchange Fellowship Nomination Committee
Lid Adviesraad Roosevelt Stichting,
BIJ
Voorzitter Stichting Jong Muziektalent
Kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse
Lid adviesraad Roosevelt Stichting
Lid adviesraad Wetenschappelijk bureau D66 C100299
INFO
Telegraaf 260196: Doctors van Leeuwen wankelt, Sorgdrager mag keihard optreden. De topman van het OM heeft zich in navolging van PG Steenhuis door de openlijke muiterij in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Doctors wordt met name verweten dat hij als topambtenaar ernstige schade heeft toegebracht aan de gezagsverhoudingen binnen Justitie. Na de zeer scherpe veroordeling door premier Kok lieten de fractievoorzitters Wallage en Bolkestein zich ook niet onbetuigd. Ze zijn te vereniging ?? gegaan.
Telegraaf 270198
Ontslag Docters van Leeuwen nabij. Sorgdrager ziet super-PG als schuldige. Een goed geïnformeerde bron meldt dat Sorgdrager hem ontslag zal aanzeggen. In bikkelharde bewoordingen maakt Sorgdrager duidelijk aan de Tweede Kamer dat zij in Doctors van Leeuwen de schuldige ziet van de gezagscrisis die is ontstaan bij Justitie. Het Einde van Koning Arthur. Super PG Doctors van Leeuwen ten onder aan eigen machtsspel. In de afgelopen tijd heeft hij het College van Procureurs Generaal weten om te vormen tot een op Oost-Europese leest geschoeide politbureau waar tegenwoordig over het kleinste detail verantwoording moet worden afgelegd. Doctors voerde een machiavellistische politiek van verdeel en heers zei ex-voorzitter Gert Koffeman van de Algemene Chr. Politiebond over zijn tijd bij Binnenlandse Zaken.
De complete directie politie moest het veld ruimen na botsingen over de nieuwe machtsstructuur. Voormalig hoofd van de officierenopleiding van de Rijksbrandweeracademie Drs F. Vos die door Doctors uit zijn functie werd gewerkt repte over Kafka-achtige toestanden. Doctors wendt zijn macht aan om mensen die hem onwelgevallig zijn psychologisch kapot te maken. De drie coalitiepartijen trapten vorig jaar ook al op de rem toen hij een beslissende stem wilde hebben in het vierkoppige college van procureurs generaal. Niet erg zei Doctors toen "Ik ben niet op macht uit. Invloed is belangrijker." De crisis bij Justitie heeft zich de afgelopen dagen als een olievlek verspreid. Onder de hoofdofficieren van Justitie is er nu ook verdeeldheid over het hoog opgelopen conflict.
NRC 98-08-08:
Topfunctionarissen van het OM vragen de NVvR bij Korthals, nieuwe minister van Justitie te pleiten voor terugkeer van Docters van Leeuwen.
INFO
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee Justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


DOEDENS
H.J . ; prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 30 jan 1957


DOEDENS
K.P., geboren aug 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Krijgsraad Den Bosch 1 apr 1960
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Middelburg; Raio 11 dec 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 11 apr 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 1 okt 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Alkmaar 1 dec 1965
Griffier Alkmaar 15 jun 1966
Griffier Den Helder 15 jun 1966
Griffier Hoorn 15 jun 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 26 jun 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 6 okt 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 6 mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 feb 1970
Rechter rechtbank Alkmaar 18 jun 1970
Vice-president rechtbank Alkmaar 20 jul 1978
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-president


DOEK
J.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1982
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Prof. Vrije Universiteit A'dam, privaatrecht, jeugd- en jeugdbeschermingsrecht
TEVENS
Hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Lid Bestuur Stichting International Research for Waking Children
Lid Bestuur Stichting bestrijding antisemitisme
Lid arbitragecommissie van de Vereniging VOICES
Vereniging tot ondersteuning en initiatieven op het gebied van criminaliteit en samenleving
Lid Raad van Advies van Watoto Amani Stichting ter bescherming van kinderen in gewapende conflicten
Lid redactie van enkele losbladige uitgaven op het terrein van het Familie- en Jeugdrecht en het Burgerlijk Procesrecht
apr 1997
VU Amsterdam 020-4446282 Organisatie congres De kinderrechter 75 jaar


DOELDER
H. de, geboren feb 1949 ; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 31 jan 1973 - 1 sep 1975
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 1 sep 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 sep 1979
Arrondissementsofficier van Justitie idem 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 21 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
TEVENS
Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid
President of the Dutch Association for the study of the law concerning financial interest in the ECDASEC
Lid PvdA-commissie Recht en Rechtsstaat
Voorzitter Commissie van B Betaald Voetbal van de KNVB
Voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving NSCR te Lieden
Vice-voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam Rijnmond
President-commissaris van Erasmus Plus BV. de niet initiële onderwijsorganisatie van de Erasmus-universiteit
Docent SSR
Adviseert in voorkomende gevallen advocaten en politie over concrete zaken


DOELEMAN
H.F., geboren okt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 apr 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1991
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman; beëdiging 1974
TEVENS
Sinds 1988 Voorzitter Stichting Strafrechtpraktijk. Doel van de Stichting: het organiseren van een gespecialiseerde opleiding strafrecht voor advocaten met minimaal zes jaar ervaring in de strafrechtpraktijk. Nauwe samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen te Utrecht.
Sinds 1994 Lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam
Sinds 1995 Voorzitter van de Vereniging van Mediation Advocaten. Mediation Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten geïnitieerde specialistenvereniging. De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting.
Sinds 1997 Lid van het bestuur van de Stichting De Amsterdamse Montessori School
Lid van een aantal specialisatieverenigingen zoals de Vereniging voor Auteursrecht
Lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten
Lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten


DOENDENS
K.P.
NLRM
Alkmaar Vice-president
Ontslag 01 jan 1997


DOES
A.M.I. van der, geboren okt 1958 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur bij het Expertisecentrum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 jul 1991
Rechter rechtbank Den Haag 29 sep 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Vicarus Stichting Vicarie altaar der Romeinen en Jeruzalems Heeren te Gorinchem beheer landbouwgrond
dec 96


DOES
J.A.E. van der, geboren feb 1933 ; Jhr.
NLRM 71 80 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 feb 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 16 mrt 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Lid van de Raad van State
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Redactieraad van Bouwrecht
Lid van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk
Lid van de Redactie van Praktijkboek Administratief Recht
Voorzitter van de Commissie van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voorzitter van de stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk
Voorzitter van de Stichting Garantiefonds Kloosterkerk
Lid van de Financiële Commissie Kloosterkerk


DOES de WILLEBOIS
J.E. van der ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 dec 1977
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam; kantoor Clifford Chance; beëdiging 1959
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger


DOESSCHATE
B. ten, geboren dec 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 jul 1990
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amersfoort; kantoor Derks, Star Busmann; beëdiging 1976


DOESSCHATE
J. ten, geboren sep 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Den Haag 1945
Som.?? Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordoost. Overijssel te Zwolle 1 okt 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 feb 1956
Rechter Idem 25 okt 1976


DISKETTE
J.M.H. ten, geboren okt 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Leiden 14 dec 1942
Advocaat en Procureur Leiden 1943
Griffier kantongerecht Tiel 23 okt 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 29 nov 1949


DOLFING
J., geboren nov 1962 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 apr 1995
Rechter rechtbank Groningen 1 jun 1996
NU
Groningen gerechtsauditeur/Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen; kantoor Van der Molen; beëdiging 1993
TEVENS
Voorzitter bestuur voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving afdeling Noord
Lid Bestuur Harm Jan Zondag Mavo school voor commercieel onderwijs
12 feb 1997


DOLK
H.D.M., geboren jul 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 1942
Officier-fiscaal bijzonder Hof Den Haag 1946--1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 196
Kantonrechter Rotterdam 9 mei 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Idem Brielle 16 jan 1978
Idem Sommelsdijk 16 jan 1978
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 28 jul 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 mei 1985


DÖLLE
A.H.M., geboren aug 1952
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Assen en/of Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 apr 1933
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 jun 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 23 jun 1995
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
TEVENS
Lid bezwaarschriftencommissie gemeente De Maine
Lid geschillencommissie huisvesting Groningen
Cursusleider huurrecht Nederlandse Orde van Advocaten
2 okt 1995


DÖLLE
I.M., geboren apr 1967
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 23 apr 1996


DOLMAN
M.M., geboren feb 1967
NLRM 92 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 13 aug 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 25 nov 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


DOMMERING
E.J., geboren apr 1943 (prof., niet volgens NLRM96 en RM97NL)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jan 1983
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Buruma Maris; beëdiging 1968
Prof. A'dam, informatierecht
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DOMMERING
W., geboren dec 1940
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 18 dec 1989
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1965
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam
Voorzitter van het committee Rotterdam van het Ned. Studentenorkest
Voorzitter Stichting Kralingseweg Beheer te Rotterdam
Lid commissie van Beroep van de Kon. Ned. Hockeybond


DOMPELlNG
T., geboren jan 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1995
NU
Utrecht rechter


DOMSDORF
E.P.M.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 29 feb 1968


DON
W.J., geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mal 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1994
NU
Den Haag parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997


DONA
R.A., geboren jul 1966
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht; kantoor Ten Holter Advocaten; beëdiging 1996


DONDERS
N.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter -plaatsvervanger Amsterdam 11 apr 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 okt 1975
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat niet meer geregistreerd


DONDERS
Y.O., geboren apr 1930
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1993
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-notaris
TEVENS
Oud Lid ringbestuur Kon. Not. Broederschap en Lid van de Kamer van Toezicht over notarissen te
Arnhem
16 feb 1998


DONDORP
P., geboren mei 1970 ; Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 3 okt 1997


DONGELMANS
J., geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 nov 1995
NU
Den Haag rechter
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DONGEN
C.J.N. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jun 1948


DONGEN
E.J.M. van, geboren feb 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermons 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 apr 1994
NU
Roermond parket


DONGEN
F.M. van, geboren jan 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1992
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Van Asperen Advocaten; beëdiging 1996


DONGEN
G.P.M. van den, geboren jul 1952
NLRM 91 92
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Zwolle 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle, Harderwijk en Steenwijk 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991


DONKER
H., geboren sep 1921
NLRM 71 80
Officier Koninklijke Marine, II. kapitein luitenant t.z. 20 jun 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 mei 1966
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1969
Fungerend President permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 apr 1969


DONKER
H.J., geboren okt 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1983
Plaatsvervangend officier van Justitie Den Bosch
Substituut-officier van Justitie Arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 23 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1989
Officier van Justitie Ned. Antillen 9 sep 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU
Amsterdam parket


DONKER
J., geb jan 1945
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris bij de Stichting Thuiszorg de Friese Wouden te Drachten
Penningmeester Stichting Steunfonds Muziekkapel Augsbuurt te Augsbuurt
Secretaris van de Fed?? van de plaatselijke belangen Achtkarspelen te Gerkeloater
Voorzitter van de speeltuinvereniging De Klauterberg te Gerkesklooster
Lid Bestuur van de plaatselijke afdeling CDA te Gerkesklooster-Stroobos
25 jan 1997


DONKER
S.L., geboren jul 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1986
Rechter rechtbank Den Haag 4 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Vice-president rechtbank 's-Gravenhage 10 dec 1997
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Lid centrale raad van advies voor strafrechttoepassing sectie TBS
Lid beroepscommissie uit de hierboven bedoelde sectie
sept 95


DONNER
J., geboren jul 1947
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 mrt 1994
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


DONNER-COETERIER
M., geboren jan 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 93
Werkzaam Gemeente secretarie te Amsterdam 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986


DONS
H.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mei 1964


DONSELAAR
J.W. van, geboren apr 1956
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior algemeen jurist afdeling Algemene Juridische Zaken Provincie Gelderland
TEVENS
Docent bestuursacademie Oost-Nederland te Velp
Plaatsvervangend Lid Commissie van Bezwaar en beroepschriften gemeente Bergh
Lid vertrouwenscommissie Stichting Chr. Primair Onderwijs te Arnhem
16 jan 1998, 16 feb 1998


DOOIJEWEERT
A.C.J. van, geboren aug 1953 ; Mw. (of A.Ch.J.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Jurist stafafdeling rechtspraak Raad van State
plaatsvervangend griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 4 nov 1986
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 apr 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 okt 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 jan 1992
Vice-president rechtbank Den Bosch 2 mrt 1992
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president
TEVENS
gastlid oudervereniging Coornhert Gymnasium
Vice-voorzitter Commissie van Beroep NOVEA (Ned. Orde van registered EDP adviseurs
31 jan 1997


DOOLAARD
W.E., geboren sep 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gemeente Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 aug 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 15 apr 1994
NU
Rotterdam rechter
Lid commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN te Nootdorp
Lid Ombudscommissie van Nootdorp te Nootdorp
Lid van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registerinformatici te Zeist


DOOREN
A.J. van
NLRM ?? Niet vermeld in NLRM 1998
NU
Middelburg rechter
TEVENS
Lid beroepsgroep Juristen van Amnesty International te Amsterdam
jul 1997


DOOREN
F.J.W.M. van, geboren mei 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Binnenlandse Zaken; openbaar lichaam Rijnmond 1 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 jul 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 6 dec 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 18 jan 1990
Vice-president rechtbank Rotterdam 1 jan 1993
NU
Rotterdam Vice-president
TEVENS
Voorzitter van de Kiesraad te Den Haag
Voorzitter van de Stichting Dominicus Savio te Rotterdam
Lid Bestuur van het Saint Laurens-instituut te Rotterdam


DOOREN
M.P.F. van, geboren nov 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1977
Raio rechtbank Roermond 1 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 5 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 apr 1985
Rechter rechtbank Roermond 23 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Kantonrechter Roermond 30 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 jan 1991
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (Jur/fin/medezeggenschapcommissie)
Lid bestuur Stichting Centrale Administratie Onderwijs te Weert
apr 1998


DOOREN
R.B.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 23 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 dec 1976


DOORENBOS
C.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 jan 1972
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


DOOREWAARD BOEKHOUT
B., geboren okt 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Dordrecht of Middelburg sep 1971
Advocaat en Procureur te Middelburg nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 dec 1988
Rechter rechtbank Middelburg 29 jan 1990
Kantonrechter Middelburg 6 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 4 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 4 mrt 1992
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen te Middelburg
jul 1997


DOORN
H.W. van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 jul 1979


DOORNBOS
J.H.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 7 sep 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 9 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 sep 1987


DOORNEWAARD
G.J.H., geboren apr 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 nov 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Vrijwilliger bij de Vereniging Wereldkinderen
Lid Commissie van Beroep voor de HBO-Raad
sept 95


DOP
J.D.G.J., geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur Centraal Advocaatbureau voor Publiek Recht en Administratie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 nov 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid bezwarenadviescommissie Personele Aangelegenheden Raad van State te Den Haag
Medeauteur losbladige uitgave Het Burgerlijke ambtenarenrecht VUGA te Leidschendam


DÖRENBERG
A.J.T.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 11 sep 1985
Lid Hoog Militair Gerechtshof
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 apr 1987
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


DORGELO
M.A., geboren okt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 mrt 1986
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Mees Pierson NV. Adam
TEVENS
Geen bijbanen


DORHOUT
B., geboren apr 1901
NLRM 71
Advocaten procureur Leeuwarden jan 1929
Waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 3 jan 1929
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Leeuwarden mei 1935 tot 1 me[ 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 8 aug 1939
Kantonrechter Sneek 24 okt 1942
Rechter rechtbank Leeuwarden 21 sep 1946
Vice-president Idem 22 mei 1963


DORHOUT
L., geboren jul 1930
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1984
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1987
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 aug 1995


DORHOUT
M.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 aug 1975
NU
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen; Dorhout c.s. Advocaten; beëdiging 1964
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie VWS, Secretaris Medisch tuchtcollege Groningen
Lid Raad van Discipline
Lid Bestuur Stichting Vondelflat
Lid Bestuur Stichting Pepergasthuis Pepergasthuiskerk, Aduarder Gasthuis en Afijn Wilsoorgasthuis
Lid Bestuur Kon. Natuurkundig Genootschap
Lid Bestuur commissie voor Spijsuitdeling
Arbiter NAI
Arbiter VEVA
Commissaris Kerkhovenpolder BV
07 feb 1997


DORHOUT
P., geboren mrt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk assistent Rijks Universiteit Leiden, tevens werkzaam afdeling Wetgeving Ministerie van Justitie 1 jan 1964
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke Organisatie te Alkmaar en Assen; Raio 1 jan 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 1 mei 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 16 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 16 jun 1967
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Groningen 1 aug 1969
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 10 feb 1971
Substituut-griffier rechtbank Assen 19 jan 1972
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 24 sep 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 1 apr 1993
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 1 okt 1996
Vertrokken
NU
Leeuwarden Waarnemend Advocaat-Generaal 1 apr 1993
Leeuwarden Advocaat-Generaal; hoofdfunctie 1 okt 1996
Groningen parket 02 feb 1998
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie VWS Medisch Tuchtcollege Groningen Secretaris


DORHOUT
P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1957


DORMAAR
W.G., geboren jul 1942
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 14 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 27 nov 1991
NU
Hilversum Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Derks, Star Busmann; beëdiging 1972


DORN
Th.M., geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 11 feb 1975
Raadsheer Hof Den Bosch 30 nov 1979
Vice-president Hof Den Bosch 13 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 jan 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Vice-president Hof Den Bosch 12 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 4 mrt 1997
NU
Den Bosch Hof Vice-president ; hoofdfunctie
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek basisspeciaal en voortgezet
speciaal onderwijs in Zuid Nederland
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek voortgezet Onderwijs
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep voor het confessioneel middelbaar beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen en KU Brabant
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Dobberen BV. gevestigd te Horn
Voorzitter bestuur Stichting Administratie Kantoor NTI statutair gevestigd te Nuenen
aug 1997


DORP
I.C.J.I.M. van, geboren jan 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 27 apr 1933
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter rechtbank Zutphen 1 aug 1994
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


DORREN
K.H.J., geboren dec 1926
NLRM 80 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 sep 1978
Lid Centrale Raad van Beroep 5 mrt 1981


DORST
A.J.A. van
NLRM ?? Komt niet voor in NLRM 1998
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd juridische en bestuurlijke zaken van de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te Rotterdam
4 aug 1997
TEVENS
Dit is niet dezelfde DORST, AJA als in Den Haag!


DORST
A.J.A. van, geboren jan 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg 16 okt 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 19 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
Rechter rechtbank Haarlem 25 feb 1981
Raadsheer Hof Den Haag 9 apr 1987
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jun 1993
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Dit is niet dezelfde DORST, AJA als in Dordrecht


DORST-TATOMIR
H.A.B. van, geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 nov 1996
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken bij Rijkswaterstaat
TEVENS
Geen bijbanen


DORST
M.I., geboren feb 1957; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hof Leeuwarden 15 aug 1985


DORTH
G.J. van, geboren jul 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Almelo en Hengelo 1943
Waarnemend griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 16 jun 1946
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 19 aug 1947
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 8 mei 1948
Substituut-griffier rechtbank Almelo 9 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 apr 1957
Griffier rechtbank Almelo 11 jul 1963
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 18 jan 1977


DOSSEN
F.O. van der
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 17 jun 1991


DOSSEN
P.T. van der
NLRM 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 mei 1991


DOUFFET-EVERTS
H.P.S., geboren jul 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 16 jan 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 25 okt 1989
Rechter rechtbank Maastricht 31 mei 1991
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997


DOUMA
T.J., geboren nov 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem bij Pot Jonker Hoogendoorn
TEVENS
Lid van de Rotary


DOUWEN
K.J. van, geboren apr 1917
NLRM 71 80 87
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 25 mei 1943
Burgemeester Doniawerstel 16 aug 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 27 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 mei 1962
Kantonrechter Beetsterzwaag 24 apr 1963
Opdracht kantonrechter werkzaam Leeuwarden 24 apr 1963
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 28 okt 1975
President-plaatsvervanger. Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen voor de Zeemacht 12 apr 1977
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 dec 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 sep 1984


DOUWES
H.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 jan 1965


DOYER
W.Th.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem; kantoor van Diepen van der Kroef Lenior; beëdiging 1987


DOZY
F.B., geboren apr 1910
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1935
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 jul 1946
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 aug 1959
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jan 1964
Vice-president Hof Amsterdam 19 feb 1978


DOZY
R.A., geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 jan 1997
NU
Den Haag rechter
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid examencommissie opleidingen sociaal recht OSR te Utrecht op het vakgebied huurrecht
Vast docent huurrecht VSO Voortgezette Stagiaire opleiding OSR en specialistische opleiding SSR
Coauteur boek Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk 1994
Medeauteur en auteur handboek huurrecht Kluwer
Auteur onderdeel voogdij boek 1 in Tekst en Commentaar BW
Lid oudercommissie stedelijk Gymnasium te Leiden
juni 97


DRABBE
L.W.M.M., geboren jan 1911
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 24 mei 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 4 aug 1941
Idem Rotterdam 1 apr 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 mei 1951
Rechter Idem 1 mrt 1957
Kantonrechter Haarlem 22 nov 1961
Raadsheer Hof Amsterdam 21 jul 1965


DRABBE
M.L., geboren jun 1938 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam NOVIB Den Haag 1961
Werkzaam reclasseringsinstituut Haarlem 1970
Raio rechtbank Arnhem 1 feb 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 nov 1978
Rechter rechtbank Arnhem 10 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Arnhem 7 jun 1988
Rechter rechtbank Arnhem (parttime) 1 jan 1990
Vice-president rechtbank Arnhem 11 dec 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 jan 1997
NU
Arnhem Vice-president
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Verpleegkundige op oproep werkzaam voor de districtskruisvereniging Zuid-Gelderland te Nijmegen
Secretaris Stichting 'het Kerkje van Persingen'
Plaatsvervangend Voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle
16 feb 1998


DRAGTSMA
H., geboren dec 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98
Secretaris bij het college van Beroep Studie financiering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1995


DRAIJER-UDO
A.A.P., geboren nov 1943 ; drs.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mei 1994
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden; kantoor Geelkerken & Linskens; beëdiging 1976
TEVENS
Secretaris Vereniging Familie en Jeugdrecht tot en met december 1997 landelijk


DRAKKE in 1980 als HAMEL-DRAKKE
M.L., geboren jun 1938 ; Mw.
NLRM 80 86 87
Werkzaam secretariaat NOVIB Den Haag 1961-1965
Werkzaam reclasseringsinstituut Haarlem 1970-1972
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 feb 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem jun 1974
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch aug 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger Idem 14 nov 1978
Rechter Idem 10 nov 1979


DRENTH
R., geboren okt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 26 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 24 mrt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 22 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1993
NU
Groningen parket
TEVENS
Bestuurslid CAD Drenthe, onbetaald.
Bestuurslid Stichting Godsdienst en Incest, onbetaald
Bestuurslid Nazorgproject Noord; de Stichting STOEL te Assen, onbetaald
Lid Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp te Groningen, onbetaald
Werkgroep Kerk en Samenleving in Noord-Nederland, onbetaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050-3185147


DRESSELHUIJS-DOELEMAN
F.P., geboren jun 1958 ; Mw.
NLRM 91 29 93 94 95 96 97 98
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 29 apr 1991
Vice-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 jul 1994
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter College beroep Studiefinanciering


DREWES
H., geboren jun 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Almelo; Raio 1 okt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 1 feb 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo 1 feb 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 feb 1971
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1 feb 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 28 dec 1972
Rechter rechtbank Almelo 8 okt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 30 aug 1976
Vice-president rechtbank Almelo 20 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 jan 1987
President rechtbank Almelo 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
NU
Almelo President rechtbank
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raio Selectiecommissie


DRIEL VAN WAGENINGEN
D. van, geboren dec 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Arnhem mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 jan 1977
Rechter rechtbank Arnhem 4 jul 1978
Vice-president rechtbank Arnhem 23 aug 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 1 sep 1995
NU
Arnhem Vice-president Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline te Arnhem
28 jan 1998 in Nijmegen


DRIEL
G.W. van, geboren 14-06-1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 nov 1960
NU
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger


DRIEL
J. van, geboren mei 1960
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1995
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch medewerker bij de afdeling Beleid en Juridische Zaken van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
TEVENS
Juridisch adviseur voor het wegtransport, verbonden aan SCT
Juridisch Adviesbureau BV. te Rotterdam
Docent ondernemingsrecht bij het Nederlandse Centrum voor onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van vervoer NEA te Rijswijk.


DRIEL
P.M.F., geboren okt 1945 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 aug 1990


DRIELSMA
M., geboren aug 1917
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1940
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 31 jul 1958
Kantonrechter Den Haag 4 mrt 1970
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 14 apr 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn nov 1979


DRIELSMA
M.R.P., geboren apr 1955
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 mei 1988
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Petten & Diecken; beëdiging 1989
TEVENS
Plaatsvervangend griffier van de Raad van Discipline in het arrondissement Den Haag


DRIES
J.C. van den, geboren jul 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 25 Mini 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 25 jun 1993
NU
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Goes; kantoor Olie & De Jonge; beëdiging 1982
Geen opgave van bijbanen gedaan


DRIES
P.M.C. van den, geboren nov 192
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor Amsterdam okt 195
Substituut-griffier Hof Den Haag 2 apr 1957
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 12 mei 1977


DRIESSE

C.J., geboren sep 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 30 nov 1990
NU
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Geldrop; kantoor Driesse & Cilissen; beëdiging 1977


DRIESSEN
A.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1983
Ontslag
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1995
TEVENS
Vice-voorzitter en secretariaat Nationaal Reumafonds
Vice-voorzitter en secretaris Ned. Vereniging voor Reumatiekbestrijding
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Borax NV
Voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting


DRIESSEN-POORTVLlET
G.J., geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Amsterdam
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring De Havenstraat te Amsterdam
In Amsterdam: lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten


DRIESSEN
J.L., geboren jul 1944
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1990
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch Lid van de octrooiraad Bureau voor de Industriële Eigendom
Geven van cursussen Burgerlijk recht
apr 1997


DRIJKONINGEN
J.H.J., geboren okt 1920
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 18 sep 1947
Substituut-griffier rechtbank Roermond 6 okt 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 feb 1958
Rechter rechtbank Breda 22 jun 1960
Kantonrechter Roermond 9 jul 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 apr 1970
Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Roermond 17 jun 1988


DRIJKONINGEN
J.M.P., geboren jan 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 1 mrt 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 15 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 jun 1988
Rechter rechtbank Roermond 20 mei 1989
Lid Ned. Antillen en Aruba 20 aug 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
Kantonrechter Eindhoven 18 jul 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 sep 1995
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter ; hoofdfunctie
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie VNI (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken Den Haag)
Voorzitter Stichting 'Ahotolerom' (Charitatieve Stichting)
11 jun 1997, apr 1998


DRIJVER
G.M.M. den, geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983


DRIJVER-VAN RIJCKEVORSEL
J.E.F.M. den, geboren apr 1944 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten te Den
Haag
TEVENS
Bestuur van de Ned. Adelsvereniging
Auteurswerkzaamheden Kluwer


DRION-VAN ROOIJEN
E.J., geboren dec 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Advocatenkantoor Den Haag sep 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie 1964
Arbeidscontractant rechtbank Amsterdam 4 jan 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 apr 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 21 apr 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 25 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1996
TEVENS
Geen bijbanen


DRION
F.J.W., geboren mrt 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Waarnemend griffier Hof Leeuwarden 1 okt 1979
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 1 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 aug 1986
Rechter rechtbank Assen 6 sep 1989
Raadsheer Hof Leeuwarden 21 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 jan 1993
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheer


DRION
H., geboren apr 1917
NLRM 71 80
Werkzaam Koninklijke Luchtvaart Mij.
Hoogleraar Economisch Hogeschool Rotterdam 1 okt 1955
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden 10 okt 1958
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 jun 1969


DRION
T.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957


DROESEN
H.W.J., geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur respectievelijk te Haarlem en Den Haag 1961
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 4 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 22 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jun 1995
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 31 okt 1995
NU
Roermond parket buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad van Strafrechttoepassing, vacatiegeld en reiskostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht van het CAD-Limburg Reiskostenvergoeding
08 jun 1997


DRONKERS
K.H.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 16 feb 1966


DROOGE
T.J. van, geboren jan 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 12 feb 1985
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Almelo; kantoor Jacobs Kranenburg Advocaten; beëdiging 1970


DROOGLEEVER FORTUYN
E.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jan 1963


DROP
J.Th., geboren sep 1963
NLRM 96 97 98
secretaris-jurist Adviescommissie Vreemdelingenzaken Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 nov 1996
Rechter rechtbank 's-Hertogenbosch 5 sep 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


DRUIJF
E.H.M., geboren jun 1964
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank 's-Hertogenbosch 16 sep 1997
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger


DRUPSTEEN
T.G., geboren aug 1945 ; prof. (of Th.G.)
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 jul 1991
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, incl. Milieurecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden
TEVENS
Voorzitter Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving te Den Haag
Lid Commissie Algemene regels van bestuursrecht
Lid Adviescommissie Privaatrechtelijke en bestuurlijke handhaving te Den Haag
Lid Bestuur Schilthuisfonds te Den Haag
Voorzitter Beroepscommissie. NWO te Den Haag
Voorzitter adviescommissie. schadevergoeding Hoogheemraadschap Rijnland
Voorzitter adviescommissie. schadevergoeding Waterschap De Oude Rijnstromen
Lid bestuur Grotius Academie te Amsterdam
Docent en Examinator Grotius Academie te Amsterdam
Lid bestuur vrienden van de Juridische Faculteit te Leiden
Lid redactie Milieu en Recht te Utrecht, onkostenvergoeding
Lid redactie Wet milieubeheer te Den Haag, onkostenvergoeding
Lid redactie en annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen te Den Haag, onkostenvergoeding en honorarium
Lid redactie Tekst en commentaar Wet milieubeheer te Deventer, onkostenvergoeding
Lid redactie Studiepockets Staats- en Bestuursrecht te Den Haag, onkostenvergoeding
Voorzitter Commissie Juridisch PAO te Leiden
Voorzitter Adviescommissie. Van Vollenhoven Instituut te Leiden
Lid commissie. van Bijstand Vereniging voor Milieurechtadvocaten te Den Haag
Lid bestuur Instituut voor Energierecht te Leiden
Voorzitter Begeleidingscommissie. milieurechtprojecten Bureau voor Rechtshulp te Roermond
Lid algemeen bestuur Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking te Leiden
Lid College van Geschillen van de Vrije Universiteit te Amsterdam


DUBBELMAN
C.O.W., geboren sep 1942 ; drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenhage 18 dec 1997
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Middelburg Rechter-plaatsvervanger WNMI
HOOFDFUNCTIE
Secretaris Sociale en juridische zaken VNI werkgeversverenigingen
Lid gemeenteraad Breda
Lid Stichting bestuur Tennisvereniging Heksenwiel
Lid beroepscommissie onderwijs
Commissaris Waterleidingmaatschappij Zuid Holland Oost, een structuurvennootschap
Het geven van juridische opleidingen/adviezen


DUBBELMAN
L.C., geboren okt 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1996
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen 090298


DUBBINK
C.W., geboren jan 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Arnhem jul 1936
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 16 okt 1942
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 8 nov 1945 tot 6 mrt 1947
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 9 nov 1945 tot mrt 1947
Rechter rechtbank Arnhem 25 jan 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 6 apr 1956
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959
Vice-president Idem 10 nov 1972
President Idem 13 jul 1976


DUBOIS
J.H., geboren sep 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Docente recht aan de Hogeschool voor Economie en Recht Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 sep 1993
Rechter rechtbank Haarlem 1 nov 1994
NU
Haarlem rechter


DUBOIS
W.F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeentesecretarie Zeist 1939
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 22 feb 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Ontslag
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger


DUERING
H.J., geboren jan 1954
NLRM 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 aug 1991


DUIJN
S.G van, geboren jan 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter rechtbank Breda 8 dec 1995
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
18 mrt 1997


DUIJNSTEE
J.T., geboren apr 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 aug 1987
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Duijnstee Van der Wilk; beëdiging 1967
TEVENS
Lid van de Rotary
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DUIJVENDIJK
G. van, geboren feb 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 27 sep 1961
Griffier Idem 3 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 17 nov 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 jan 1965
Kantonrechter Hoorn 20 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 6 jul 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 14 feb 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 6 sep 1988
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger


DUIN-WAMMES
H.G.M., geboren apr 1970 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank ALMELO 1 okt 1995
NU
Raio
TEVENS
Geen bijbanen
15 jan 1998, 16 feb 1998


DUINDAM
R.C.A., geboren okt 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 nov 1991
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 1 jan 1996
Advocaat-generaal Den Haag 1 jan 1996
NU
Den Haag Hof Advocaat-Generaal
Rotterdam parket plaatsvervangend Officier van Justitie 96 97
Den Haag parket plaatsvervangend officier van Justitie 9697 onbekend
Dordrecht parket plaatsvervangend officier van Justitie 9697 Dordrecht onbekend
Middelburg parket plaatsvervangend officier van Justitie 9697 vertrokken
Vraag hoe kan een Advocaat-Generaal tevens plaatsvervangend officier van Justitie zijn in zijn vier arrondissementen?
31 okt 1997


DUINKERKEN
P.J., geboren dec 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 27 feb 1989
Rechter rechtbank Groningen 28 dec 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
Kantonrechter Leeuwarden 28 apr 1997
NU
Groningen rechter
Groningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden kantonrechter wel benoemd nog niet geïnstalleerd 8/97
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger wel benoemd nog niet geïnstalleerd 8/97
TEVENS
Sinds 1994 met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamheden als Lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Pas bij zijn ontslag uit deze functie herneemt hij zijn werkzaamheden als rechter en wel te Groningen zolang geen installatie te Leeuwarden heeft plaatsgevonden


DUINTJER TEBBENS
H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 jul 1978


DUITEMEIJER
W., geboren feb 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 14 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 24 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 24 dec 1987
Kantonrechter Emmen 1 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 15 aug 1991
Kantonrechter Groningen 1 nov 1994
NU
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie BB Gemeente Grootegast
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Lid Bestuur hoofdbestuur NVvR
20 mrt 1997


DUK
R.A.A., geboren jan 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1972
TEVENS
Redacteur van de maandbladen SEW en SMA
Voorzitter van de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Secretaris van het bestuur van het Haags Juridisch genootschap
Lid Bestuur van het residentie Orkest Den Haag


DULACK-KNOTNERUS
E.B., geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988


DULEK-SCHERMERS
G., geboren feb 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 apr 1989
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 jul 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 jan 1996
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Jeugdleidster doopsgezinde remonstrantse gemeente Leiden
aug 1997


DUMONT
H.M.A., geboren dec 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Heerlen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 19 nov 1981
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen in Maastricht
29 aug 1997


DUN
B.M. van, geboren mei 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Chef-jurist Raad van State
Rechter rechtbank Dordrecht 9 dec 1993
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid commissie BB gemeente Delft


DUN
L.A.J., geboren dec 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
NU
Amsterdam parket


DUN
P.L.J.M. van, geboren nov 1953
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 sep 1993
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma; beëdiging 1979
TEVENS
Bestuurslid Rabobank Tilburg
Voorzitter werkgroep bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding van de Ned. Orde
van Advocaten
Docent bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding en voortgezette stagièreopleiding van de Ned. Orde van Advocaten
Voorzitter van de adviescommissie bestuursrecht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda
Lid milieuwerkgroep Bedrijven Overleg Regio Tilburg
18 feb 1997


DUNGEN
C.A.M. van den, geboren mei 1909 ; Mej.
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Eindhoven okt 1932
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 19 sep 1950
Rechter rechtbank Den Bosch 5 jun 1952


DUNGEN
G.P.M. van den, geboren jul 1952
NLRM 90 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
NU
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 260291 Ontslag
Zwolle Rechter (staat niet op de lijst als rechter in Zwolle)
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad Kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid NA en Aruba


DUNNÉ
J.M. van ; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 jun 1976
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Prof. R'dam, burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijk procesrecht
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Rotterdam gevonden


DUNNÉ
M. van, geboren apr 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 18 apr 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam Van Dunne & Felix
TEVENS
Voorzitter Districtcommissie Rotterdam van het Fonds 1815 voor Oud Militairen en
Nagelaten betrekkingen
Voorzitter Commissie van Beroep van de Remonstrantse Broederschap
jul 1997


DUNSBERGEN
A., geboren okt 1959
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 8 jun 1995
NU
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gorinchem; kantoor Mülder Stultiens Dunsbergen; beëdiging 1984
TEVENS
Voorzitter van de Stichting beheer gemeenteaccomodaties Gorinchem
Lid Bestuur Stichting Huize Matthijs-Marijke
Penningmeester Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
President kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Dalem
jul 1997


DUPAIN
A., geboren feb 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 15 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 dec 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 sep 1993
NU
Den Haag Hof raadsheer; hoofdfunctie
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter landelijke Vereniging Ypsilon


DUREN
W.K. van, geboren aug 1950
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 13 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger, Zaandam 18 apr 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden; De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1977


DURIEUX
A.M., geboren jul 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Werkzaam Rijkspolitie, II. wachtmeester 1e klasse 1 jun 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1975
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 21 jul 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 24 apr 1901
NU
Zwolle parket Officier van Justitie
TEVENS
Bewerker studieboeken op verkeersgebied, betaald
22 sep 1997


DUSAMOS
A.J., geboren sep 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijksbelastingdienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jun 1988
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 199V
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag ?
NU
Arnhem Rechter
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998


DUSÉE
L.A.C.W., geboren mei 1945
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Arrondissementsgriffier rechtbank Haarlem 10 okt 1983
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 nov 1990


DUSSCHOTEN
E. van, geboren nov 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1991
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 sep 1997


DUSSEN
F. van der
NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag 2 nov 1965


DUSSEN
F.O. van der
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 17 jun 1991
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Brielle Kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Honorair Consul Generaal van de Republiek El Salvador CA
Bestuurder Fednav Belgium NV. Antwerpen Scheepvaart bedrijf


DUSSEN
P.T. van der, geboren apr 1931
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 mei 1991
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Hertogenbosch 24 okt 1997
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-kolonel Militair-juridische dienst Kon. Landmacht
Hoofd strafrecht Landmachtstaf en wetgeving: Herziening Militair Straf en Tuchtrecht
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Commissie van Beroep en bezwaarschriften van de gemeente Ede
Voorzitter comité Nat. Feestdagen gemeente Ede
Voorzitter Stichting stedenband Ede-Chrudim Tsjechië
Inkomend Voorzitter tevens Penningmeester Stichting Oud Gijselaars Beekvliet-Haren 1942-1945
Bestuursfunctie Rotary Ede
Lid Commissie van Toezicht PC Nieuwersluis Militair Centrum en Huis van Bewaring de Vecht tevens Voorzitter beklagcommissie voor deze dubbele inrichting
Lid geschillencommissie van Philadelphia huizen Marnix College VWO en Scouting Ned. ai
Voorzitter Indicatiecommissie inzake Wet Sociale Voorzieningen in werking m.i.v. 01 jan 1998 t.b.v.
Pernar WS Gemeente Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen
16 feb 1998


DUTILH
I.J.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957


DUTMER
B.L., geboren feb 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur te Den Haag 1965
Raadsheer Hof Amsterdam 23 feb 1976
Vice-president Hof Amsterdam 3 feb 1983
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995


DUUREN
H.J.W. van, geboren nov 1918
NLRM 71 80
Leraar M.O. te Amsterdam 1 sep 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 apr 1967
Rechter Idem 28 jul 1969
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 mrt 1977


DUURSMA-OLTHUIS
A.E. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 aug 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 3 mei 1991
Vice-president rechtbank Leeuwarden 3 feb 1995
NU
Leeuwarden vice-president/Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Regentes van Teijensfundatie te Beetsterzwaag
Lid Bestuur Fries Museum Friesland
Lid Bestuur van Soroptemistenclub Friesland Zuid
feb 1997
08 aug 1997


DUURSMA
T., geboren okt 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend griffier raad beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 aug 1971
Plaatsvervangend griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 okt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 dec 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse Raad van Beroep Amsterdam 9 dec 1973
Stagiair werkzaam op het terrein van het Arbeidsrecht 1 jan 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 26 okt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 19 mei 1978
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 dec 1979
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 10 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 nov 1989
Vice-president rechtbank Groningen 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 1 apr 1994
NU
Groningen coördinerend Vice-president
TEVENS
Voorzitter Medisch tuchtcollege te Groningen
Voorzitter Stichting Aa-kunst
31 jan 1997


DUYNHOVEN
E.E.H. van, geboren jun 1970 ; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1995


DUYNSTEE
F.M.J.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 dec 1958
Raadsheer-plaatsvervanger hol Den Bosch 8 nov 1979


DUYNSTEE
J.E.F.F.M., geboren sep 1942
NLRM 80 87 88/89 90 92
Advocaat Maastricht 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 5 sep 1978
Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


DUYVENDIJK
K. van, geb mrt 1947
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Zutphen 31 jul 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zutphen 11 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 1O okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervangerZutphen 10 okt 1934
NU
Zutphen Rechter
Zutphen Kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger 11 mrt 1994 Actief
Apeldoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Stad en West Utrecht te Utrecht Onbezoldigd
Docent Opleiding grondverwerving Kon. PBNA te Arnhem/Utrecht Bezoldigd
Redacteur Praktijkboek Huisvestingsrecht VVGA Uitgeverij Den Haag, bezoldigd inleveren kopij
Redacteur Ruimtelijk Bestuursrecht Kluwer Uitgeverij te Deventer, bezoldigd inleveren kopij
Plaatsvervangend Lid Commissie voor de bezwaar en beroepschriften Gemeente Almere te Almere, bezoldigd presentiegeld
19 aug 1997


DUYX
P.J.H., geboren jul 1923
NLRM 71 80 87
Pelotonscommandant. Stoottroepen 9e Am. Leger sep 1944
Reserve 2e Luitenant Infanterie feb 1946
Reserve 1e Luitenant Idem apr 1948
Secretaris van officier-commissaris krijgsraad Den Bosch jun 1953
Algemeen Secretaris krijgsraad Den Bosch okt 1953
Kapitein Militair Juridische Dienst apr 1954
Officier-commissaris krijgsraad Den Bosch jan 1955
Auditeur-militair plaatsvervanger krijgsraad Den Bosch jan 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 jan 1960
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 16 mei 1981


DYSTELBLOEM
H.G.M. ; prof. dr.
NLRM 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 jan 1901
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger