Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Openbaar antecedentenregister van de Rechterlijke Macht om mogelijke
partijdigheid, belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Op deze pagina kunt u op 'n woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

Het waarom van dit project:

Deze gegevens zijn verzameld uit diverse bronnen, waaronder de bijbanenregisters van de gerechten in Nederland. De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot nu toe niet beschikbaar of toegankelijk was. Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voor zover beschikbaar. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand.

Wij kunnen geenszins instaan voor de perfecte exactheid van alle gegevens. Iedereen wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of gedateerde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per fax 070 5118922 of per email naar nburjas@planet.nl of nc.burhovenjaspers@hccnet.nl Alle betrouwbare informatie is welkom. Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld.


CAALEN
E., geboren okt 1907
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 1 feb 1935
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 1 jul 1949
Waarnemend griffier rechtbank Assen 20 mei 1950
Griffier kantongerecht Zevenbergen 14 nov 1950


CALIS
P.H.A., geboren feb 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kandidaat-notaris
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 6 feb 1986
NU
Den Bosch Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bekend


CALJÉ
A.
NLRM 71 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jun 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 24 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Onderlinge Waarborgmaatschappij
Zorgverzekeraar TRIAS UA te Gorinchem
Lid van het College van Regenten en Regentessen van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam
Bestuurslid van de RK Vereniging voor Ziekenverpleging
Commissaris bij V.O.F. Holding BV. te Rotterdam


CALJÉ
C.J.F.
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 22 aug 1941


CALKOEN-NAUTA
J., geboren aug 1950; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 17 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 mrt 1985
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Stichting gasthuis Sint Joseph te Zevenbergen
Tot die stichting behoren Verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen
Bejaardencentrum Huize Zevenbergen te Zevenbergen
Bejaardencentrum Sint Martinus te Zevenbergschenhoek
Bejaardencentrum Sint Antonius te Terheijden
Lid Bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Teteringen
04 jun 1997


CALKOEN
W.J.L., geboren mrt 1946
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 11 dec 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 11 dec 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 11 dec 199&
NU
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger 97
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger 97
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1972. Lid van de maatschap
TEVENS
Lid van de Rotary
Directeur Glynwed Holding BV
Chairman van de section ?? en Business van de International Bar Association
jul 1997


CALLEMEYN
W.M., geboren okt 1951
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 mrt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1997
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Roermond gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Hoofd griffieorganisatie bij Rechtbank Maastricht kantongerechten Heerlen, Maastricht, Sittard
TEVENS
Docent SSR
Lid bestuur Stichting bevordering Belangen Onderwijs Binnenstad Roermond
Lid bestuur Stichting Prinselikke Stadtgordel Jeunbourg St. Jacques
apr 1998


CAMINADA
C., geboren mei 1971; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1996


CAMMELBEECK
G.J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 19 sep 1950


CAMMELBEECK
S.J., geboren nov 1950; dr.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 mei 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1977


CAMP
H.W.M. op den
NLRM 71 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 20 feb 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 2 dec 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Geleen; kantoor Postbus 57; beëdiging 1955


CAMPAGNE
R.J.F., geboren aug 1962
NLRM 92 93
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1991


CAMPHUIS
C.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 15 aug 1959


CANTE
A.H., geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 3 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 3 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 22 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 24 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 24 mei 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 2 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 2 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 2 aug 1997
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
Assen Kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen Kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé; beëdiging 1977
TEVENS
Secretaris afdelingsraad IJsselland en Twente Ned. Maatschappij ter bevordering van
tandheelkunde
jan 1997


CANTé
L.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 10 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 2 jul 1968


CAPELLE
M.A.A. van, geboren dec 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofdinspecteur van politie te Den Haag
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1982
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Utrecht 14 dec 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1984
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 sep 1994
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1995
NU
Groningen parket plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Parttime-hoofdredacteur Tijdschrift Politie
Affaire Lancee zie artikel AD 021097
Waarnemend Advocaat-Generaal bij Gerechtshof Leeuwarden, onbetaald
Lid landelijk Ontnemings ?? Overleg, onbetaald
Commissaris Brouwer Machinefabriek te Hengelo, onbetaald
Docent Stichting Studie Centrum Rechterlijke Macht, betaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 Fax 050- 3185147.
06 feb 1998


CAPPELLEN VAN WALSUM-DEN HAAN
M. van, geboren feb 1929; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bankwezen Amsterdam 1953
Werkzaam bedrijfsleven te Amstelveen 1956
Docente Sociale Academie te Amsterdam 1967
Docente Hogere Economische School te Den Haag 1970
Arbeidscontractant Raad van Beroep Haarlem 15 aug 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 24 feb 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 18 mrt 1982
Ondervoorzitter Raad van Beroep Haarlem 1 jan 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 9 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger


CAPPON-MOOIJ
E., geboren jul 1953; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 1 sep 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 17 dec 1990


CARELS
H., geboren dec 1953
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 mrt 1990
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Kneppelhout & Korthals; beëdiging 1981
Advocaat en Procureur Maatschap Carels Advocaten te Amsterdam ??
TEVENS
Lid examencommissie Ned. Orde van Advocaten
Docent beroepsopleiding Ned. Orde van Advocaten en Opleiding Sociaal Recht


CARIOT
J.M.C., geboren jan 1927; Mej.
NLRM 71
Inspectrice gemeentepolitie Vlaardingen 1 feb 1954
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 feb 1964
Substituut-griffier Idem 9 nov 1964
Rechter-plaatsvervanger Idem 6 mrt 1968
Rechter rechtbank Dordrecht 28 okt 1969


CARLI
R.T.R.F., geboren sep 1946
NLRM 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 28 nov 1996
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag; kantoor Postbus 93022; beëdiging 1978
TEVENS
Lid tuchtraad Stichting Certificering
Raad Administratie en Belasting Consultants te Bunnik


CARRIÈRE
J.D., geboren aug 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 1 sep 1934
Substituut-griffier Idem 21 aug 1941
Waarnemend griffier kantongerecht Sommelsdijk 27 apr 1942
Griffier kantongerecht Arnhem mrt 1943
Griffier bijzonder Hof Arnhem 28 aug 1945
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 15 dec 1946 tot 26 jan 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 31 aug 1950
Lid Hof van Justitie Suriname 11 jun 1951
Kantonrechter Amsterdam 24 sep 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 6 jun 1973
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 28 jul 1977


CARTIGNY
A.J.E., geboren jan 1951; drs. ir.
NLRM 94 95 96 97 98
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning arrondissement Dordrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 28 dec 1993
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur gerechtelijke Diensten in het arrondissement Dordrecht
Lid Raad van Bestuur van de kabelexploitatiemaatschappij OKEM BV. te Oudenbosch
Voorzitter van de Vereniging van Eigenaars Catharinastraat 6-8 Breda
jul 1997


CASPARIE
J.C., geboren jul 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 10 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 aug 1984
Rechter rechtbank Maastricht 24 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 aug 1997


CASSEL
F.M. VAN
NLRM ?? Niet vermeld in NLRM 1997 en NLRM 1998
NU
Middelburg rechter
TEVENS
Hoofd en vormgevingsredacteur van SPINO ledenblad voor jonge Humanisten te Middelburg
jul 1997


CASTERMANS
A.G., geboren feb 1962
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1O jan 1995
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1992
Advocaat en Procureur
TEVENS
Redacteur Nieuwsbrief BV
Secretaris Medezeggenschapsraad basisschool Sint Joseph Leiden
4/97


CATE
W. ten, geboren feb 1952
NLRM 90 92 94 93 95 96 97 98
Secretaris Raad van Arbitrage bouwbedrijven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 9 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Gravenhage 6 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger leiden 6 okt 1997
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Secretaris-plaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven te Utrecht of
Amsterdam, bezoldigd
Lid redactieraad Tijdschrift voor Arbitrage te Den Haag onbezoldigd, eindigt medio 1997
Auteur Vademecum Burgerlijk Procesrecht (bijz. deel Arbitrage) te Deventer, bezoldigd
Adjunct-secretaris Raad van Beroep COKZ te Leusden, bezoldigd


CATSBURG
J.J., geboren mei 1964
NLRM 96 97 98
Juridisch medewerker Bedrijfsvereniging van de Gezondheid Geestelijke Maatschappelijk. Belang Zeist
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1996


CAZEMIERA
G.L.J., geboren jul 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Adjunct-inspecteur Staatsdomeinen 1956 1956
Secretaris Waterschap te Westerwolde 1 nov 1958
Lid Gedeputeerde Staten van Groningen 1 okt 1968 - 5 jun 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10 sep 1975
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 13 mei 1976
Kantonrechter Winschoten 19 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 6 jun 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 jun 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 mrt 1988
Kantonrechter Groningen 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 10 apr 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger/kantonrechter
Winschoten Kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep
Lid kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Groningen
Primus Lid provinciale commissie bezwaren en geschillen in de kerkprovincie Groningen
en Drenthe NH Kerk
Voorzitter bestuur Sint Lucas Ziekenhuis te Winschoten
Voorzitter Raad van Toezicht Sint Lucas Ziekenhuis te Winschoten
Lid beroepscommissie woonruimteverdeling Gemeente Winschoten
Voorzitter Stichting centrale fabrieksaardappelenleveringen
Lid Bestuur De Ader Stichting te Drieborg Gemeente Reideland
feb 1997


CEHA-PRINS
D.M.C., geboren mei 1933; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger ALPHEN aan den Rijn 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 sep 1997
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leidschendam; kantoor Ceha-Prins
TEVENS
Secretaris Stichting beheer Willebrord te Wassenaar


CENSE
D., geboren mrt 1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 dec 1984
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


CERUTTI
F.J.M., geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Juridisch medewerker Gemeenschappelijk administratie kantoor en Centraal Beheer Amsterdam 1952
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 22 dec 1956
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 15 sep 1961
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch en Zwolle 15 sep 1961
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 6 dec 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 29 dec 1965
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 dec 1971
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 sep 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
TEVENS
Komt in Naamlijst LRM 1997 niet meer voor; zal wel met pensioen zijn.


CHAO-DUIVIS
M.A.B., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 23 jul 1933
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998


CHARBON
W.H.J., geboren nov 1920
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Idem Internationaal Belasting Documentatie Bureau 1 nov 1956
Idem bankbedrijf 1 okt 1962
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 1 mei 1965
Substituut-griffier Idem 3 mei 1966
Griffier Hof Amsterdam 6 mei 197


CHORUS
J.M.J., geboren feb 1942; prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden en Amsterdam 1 mrt 1968
Hoogleraar Rijks Universiteit te Leiden
Rechter rechtbank Arnhem 28 jan 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 21 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 okt 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 okt 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-president Hof Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam Hof Vice-president
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid (secretaris) van het bestuur van de Stichting Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere boek, onkostenvergoeding
Lid van het bestuur van diverse kleinere stichtingen verenigingen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker van diverse kleinere tijdschriften
Plaatsvervangend Lid en plaatsvervangend Voorzitter van kamer I van de commissie behandeling
bezwaren Open Universiteiten
Bestuurslid diverse kleinere stichtingen/verenigingen
16 feb 1998


CLAASSEN
A.M.M., geboren mei 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 19 nov 1979
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 mrt 1983
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 22 mrt 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 10 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-president rechtbank Den Bosch 28 sep 1996
NU
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president ; hoofdfunctie
TEVENS
Geen bijbanen
27 jan 1997


CLAASSEN
E.L.J.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 6 nov 1961


CLAASSEN
W.H., geboren jun 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 22 feb 1984
NU
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te R'dam; kantoor Koster, Claassen & Smallegange; beëdiging 1976
TEVENS
Commissaris bij WS Holdings BR Rotterdam
okt 1997


CLAASSENS
J.C.A.M., geboren jun 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 mei 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
Vice-president rechtbank 's-Hertogenbosch 19 jan 1998
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie van de samenwerkende Nijmeegse woningcorporaties
Lid algemeen bestuur van de Stichting O '42?? te Nijmegen
Voorzitter Commissie van Toezicht Gevangenis Maashegge te Overloon
Voorzitter beklagcommissie van Toezicht gevangenis Maasheggen te Overloon
28 jun 1997


CLAESSENS
T.M.A., geboren aug 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 18 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 27 aug 1987
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-president rechtbank Den Haag 15 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU
Den Haag coördinerend Vice-president
TEVENS
Voorzitter Stichting Steunpunt woonwagenbewoners Zuid-Holland
dec 96


CLANS
B.J.H., geboren mrt 1952
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993


CLARENBEEK
T.J., geboren dec 1937
NLRM 80 87 99/90 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Militair Juridische Dienst 2 dec 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 jun 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 sep 1980
Rechter rechtbank Utrecht 22 jul 1981
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 16 sep 1982
Vice-president rechtbank Utrecht 22 apr 1986
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 mei 1996
NU
Utrecht coördinerend Vice-president


CLARIJS
A.J.M., geboren mrt 1967
NLRM 98
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1998


CLAUSING
P., geboren jul 1926; prof.
NLRM 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984


CLEIREN
C.P.M., geboren apr 1955; Mw. prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 jun 1995
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar straff- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
TEVENS
Raadsheer plaatsvervanger in het Gerechtshof te A'dam
Lid adviescommissie Mensenrechten Buitenlandsbeleid
Lid raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden
Voorzitter Bezwaarschriftcommissie Rotterdamse Kunststichting
Redactie Tekst en Commentaar Strafrecht
Redactie Tekst en Commentaar Strafvordering
Redactie TREMA, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht


CLEMENT
S., geboren sep 1955; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 okt 1994
NU
Den Haag rechter
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997


CLERCQ-MEIJER
C.M., geboren feb 1949; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1985
Rechter rechtbank Den Haag 24 nov 1993
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie patiënten van het psychiatrisch Centrum
Joris te Delft
Lid Bestuur Genootschap Onze Taal
juli 97


CLETON
R.; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jun 1990
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid Raad van State
TEVENS
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
Lid Bestuur Vereniging voor Publiek Vervoersrecht
Lid commissie van advies International Maritime Law Institute Malta


CLEYNDERT
J.C., geboren dec 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Bedrijfsjurist Rotterdam
Rechter rechtbank Den Haag 14 jan 1985


CLITEUR-DIJKSTERHUIS

C.M., geboren nov 1959; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jan 1993
Rechter rechtbank Utrecht 18 jul 1995
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


CLUYSENAER
J.L.H.; prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 24 jan 1963


CNOOP KOOPMANS
A.J. geboren feb 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Groepsleider jongenshuis Mij. Zandbergen aug 1952
Ambtenaar van de Kinderwetten Amsterdam 1 dec 1953
Maatschappelijk werker Raad van de Kinderbescherming Amsterdam 1 jul 1956
Maatschappelijk Hoofdambtenaar Raad van de Kinderbescherming Amsterdam 12 sep 1960
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 3 okt 1962
Rechter rechtbank Amsterdam 16 feb 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 jan 1965
Rechter rechtbank Amsterdam 16 nov 1966
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 3 apr 1987


CNOSSEN
S., geboren feb 1936; prof. dr.
NLRM 88/89 90 87 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 2 jun 1982
NU
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger


COCK BUNING
Tj. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 20 nov 1956


COCQ D'ARMANDVILLE-BEGHEYN
F.M. Le, geboren sep 1948; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 1 jan 1974
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 21 apr 1980
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Breda 8 sep 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 14 mei 1990
NU
Breda parket


COENEGRACHT
J.M.A.F., geboren mei 1942
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 22 dec 1995
NU
Sittard Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Boels,Van Eijndhoven & Coenegracht; beëdiging 1975


COENEN
W.C.M., geboren jul 1951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 mei 1990
NU
Maastricht Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor St. Jacobstraat 15; beëdiging 1977
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht
29 aug 1997


COERT
J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 apr 1947


COETERIER
M., geboren jan 1939; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Gemeentesecretarie te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-president Hof Amsterdam 4 feb 1997
NU
Amsterdam Hof raadsheer
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Beroep voor de accountants
Verder geen bijbanen


COHEN TERVAERT
A., geboren mrt 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam Verzekeringsmaatschappij. Amsterdam mrt 1942
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat Brisbane en Batavia 1 jul 1945
Waarnemend griffier bijzonder Hof Amsterdam 22 aug 1947
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam 13 dec 1947 tot 1 jan 1950
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 dec 1948
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 mrt 1951
Rechter rechtbank Utrecht 27 feb 1958
Rechter rechtbank Amsterdam 6 dec 1961
Vice-president rechtbank Amsterdam 29 mrt 1968
Raadsheer Hof Amsterdam 29 dec 1969
Vice-president Hof Amsterdam 18 apr 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 feb 1984


COHEN-KONINGSVELD
A.M.L., geboren nov 1947; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 mrt 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 feb 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 16 okt 1991
Rechter rechtbank Breda 12 mrt 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen van de gemeente Gorinchem
Lid Commissie van Toezicht bij het justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
03 jun 1997
College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva) Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20 301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916


COHEN TERVAERT
D.J., geboren sep 1953
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 25 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jul 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


COHEN
M.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jan 1966


COKART
H.J.M., geboren dec 1913
NLRM 71
Advocaat en Procureur Rotterdam 29 nov 1940
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 24 mrt 1942
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 9 nov 1943
Rechter rechtbank Haarlem 11 aug 1951


COLIJN
C.J., geboren jun 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur te Utrecht 1942
Werkzaam Kabinet van de Burgemeester te Utrecht 1945
Ambtenaar Ned. Beheersinstituut te Utrecht 1945
Advocaat en procureur te Den Haag apr 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1958
Kantonrechter Den Haag 26 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn nov
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 15 jul 1986


COLLEWIJN
H.W., geboren nov 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 6 nov 1979
Rechter.-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 mrt 1980
Rechter rechtbank Arnhem 29 apr 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 17 jun 1985
Vice-president rechtbank Arnhem 20 sep 1988
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Voorzitter grondkamer Gelderland
Lid geschillencommissie Marnix College te Ede
15 jan 19, 16 feb 1998


COLLOT D'ESCURY
H.; Baron
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 6 nov 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984
TEVENS
Overleden


COMEN
M.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jan 1966


OOIJMANS
R.J.A.M., geboren jul 1965
NLRM 96 97 98
Advocaat en procureur te Strijen 1988-1992
Stafjurist bij de rechtbank Breda
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 sep 1995
Rechter rechtbank Breda 12 apr 1996
NU
Breda gerechtsauditeur
Breda Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


COOLEN
G.L., geboren jan 1932
NLRM 87 88/89 90 91
Beroepsmilitair, II. kapitein ter zee van administratie 1951
Lid Hoog Militair Gerechtshof 29 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 feb 1981


COOLS-WEEBERS
M.A.F., geboren mrt 1946; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 apr 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1989
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Lid bestuur HAVO Notre Dame des Anges te Beek-Ubbergen (bij Nijmegen)
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter Klachtencommissie Hunnerberg te Nijmegen, Rijks Instituut Jongeren, Berg en Dalseweg 289, 6522 CH Nijmegen, telefoon 024 3602981
mrt 1997
15 jan 1998, 16 feb 1998


COOLS
M.J., geboren jul 1957; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 31 jul 1992
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht; kantoor Van Riet & Associees; beëdiging 1989


COOPMANS
J.P.A., geboren sep 1925; prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992


COOPMANS
L.J.A.M., geboren okt 1954; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10 sep 1979


COOPMANS
P.G.A., geboren okt 1910
NLRM 71 80
Lid Hoog Militair Gerechtshof 25 jul 1964


COPPER
D.J., geboren mrt 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven te Den Haag 1959
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 29 nov 1972
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Rotterdam 18 jun 1974
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 3 jan 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978


CORBEY
I.J.B., geboren jul 1958; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 jul 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 dec 1993
Rechter rechtbank Utrecht 10 okt 1994
NU
Utrecht rechter


CORNELIS
J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 jul 1937


CORNELISSEN
R.H.L., geboren mrt 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Zutphen; Raio 17 aug 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 dec 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen 1 jan 1962
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 9 nov 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 3 nov 1966
Rechter rechtbank Maastricht 29 sep 1967
Rechter rechtbank Zutphen 20 mrt 1970
Raadsheer Hof Amsterdam 11 nov 1974
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mrt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam Hof raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Lucas/Andreas Ziekenhuis te Amsterdam


CORNELISSEN
W.J.B., geboren dec 1953
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 okt 1994
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle Rechter; actief 97
Deventer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Auteur Praktijkboek Onroerend Goed Kluwer
feb 96


CORNUIT
W.M.A.E., geboren sep 1953; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 jun 1996
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; Advocatenkantoor Wyck; beëdiging 1988


CORSTEN
G.J.M., geboren feb 1946
NLRM 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 7 nov 1983


CORSTEN
J.J.Th., geboren jan 1921
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 27 feb 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 21 jun 1946
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 23 dec 1955
Officier van justitie arrondissement Arnhem 9 mei 1966


CORSTENS
G.J.M., geboren sep 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 9 mrt 1940
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 12 sep 1941
Griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 1945 tot 1 feb 1949
Griffier rechtbank Den Bosch 21 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 13 sep 1950
Rechter Den Bosch 16 nov 1966
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 5 jun 1967


CORSTENS
G.J.M., geboren feb 1946; prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Katholieke Universiteit te Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 7 nov 1983
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1995
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Redacteur Nederlands Juristenblad (1995)
Redacteur Vademecum Strafzaken (1980)
Redacteur serie studiepockets strafrecht (1986)
Redacteur Kroniek van het strafrecht (1986)
Redacteur losbladige commentaar Wet op de politieregisters (1992)
Nederlandse correspondent Revue de droit pénal et de criminologie, België (1994)
Nederlandse correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Frankrijk (1995)
Lid Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1995)
Lid commissie jurisprudentie Wolters Kluwer Rechtswetenschappen (1994)
Lid Strafpiketcommissie ressort Arnhem (1993)
Lid commissie van beroep Vereniging van strafrechtsadvocaten (1993)
Lid raad van toezicht Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid K.U.
Nijmegen (1994)
Voorzitter Toetsings- en Adviescommissie klachten bij seksueel misbruik in pastorale relaties, Rooms Katholieke Kerkgenootschap (1995)
Nederlands correspondent Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Frankrijk (1995)


CORTEN-VAN DER SANDE
M.J.A.M., geboren dec 1958; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1987
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
NU
Breda parket


COST BUDDE
H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 aug 1955


COSTA
W.S. de, geboren okt 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 26 jan 1937
Advocaat en procureur Amsterdam 23 mrt 1938
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 4 jan 1946
Rechter rechtbank Amsterdam 20 feb 1952
Vice-president rechtbank Amsterdam 23 apr 1969


COSTER VAN VOORHOUT
J.A., geboren sep 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 9 aug 1985
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Utrecht 21 nov 1990
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 2 dec 1991
NU
Arnhem Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Mederedacteur Uitgeverij Kon/ Vermande
Lid commissie Gedragscode voor het Genootschap van Risicomanagement


COTTERELL
H.D., geboren jun 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 apr 1988
NU
Bergen op Zoom Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda; kantoor Rassers, Jacobs & ; beëdiging 1976


COUL
J.H.W.M. Op de, geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 21 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 aug 1986
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht; kantoor Van Asperen Advocaten; beëdiging 1989
TEVENS
Lid Bestuur Ondiologisch ? Centrum Eindhoven
Lid Bestuur Ridderlijk Gilde van Sebastiaan te Eindhoven
24 mrt 1997


COUMOU
C.A.M., geboren juni 1972; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1998


COUZIJN
J.C.M., geboren nov 1949; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Ministerie van BiZa. 1974
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 7 dec 1979
Substituut-officier van justitie arrondissement Den Haag 25 jun 1981
Aar. officier van justitie arrondissement Den Haag 1 jul 1982
Advocaat generaal Hof Arnhem 23 jan 1987
Advocaat generaal Hof Den Haag 27 jul 1988


COX
A.L.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 30 dec 1965


COX
M.R., geboren okt 1950; Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 aug 1995
Rechter rechtbank Haarlem 1 mrt 1997
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Smits Advocaten; beëdiging 1979


COYAJEE-KAPPERS
E.A., geboren dec 1944; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bezoldigd waarnemend griffier rechtbank te Haarlem 20 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1990
Vice-president rechtbank Haarlem 6 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 5 sep 1997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-president
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


CRAEMER
R.W.M., geboren okt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam AKZO 1973
Waarnemend advocaat-gen. Hof Den Bosch
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 jul 1979
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1980
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 dec 1981
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 22 jul 1988
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Bosch 12 sep 1988
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 27 jul 1991
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1994
NU
Amsterdam parket


CRANS
B.J.H., geboren mrt 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Amsterdam; kantoor De Brauw Blackstone; beëdiging 1977
TEVENS
Lid van de redactie van Air & Space Law
Directeur van Perkins foods International BV. (gevestigd te Amsterdam), een dochtervennootschap
van Perkins Food, PLC, een aan de Londense beurs genoteerde vennootschap
Directeur van RMT Holdings BV. te Amsterdam
Bestuurslid van de Stichting Ne Bis In Idem (het betreft hier een stichting met een ideëel doel te
Den Haag)
Directeur van Front Runner Finance BV. te Amsterdam
Directeur van Charter House Jathet International Finance BV. te Amsterdam
Enig aandeelhouder/directeur van Sierre Holding BV (houdstervennootschap van Sierre Prac BV.
(praktijkvennootschap) en Berezina Pensioen BV. (pensioenvennootschap) te Den Haag
Secretaris Committee B (Aernoautical Law Committee) van de International Bar Association


CRAS
P.A.J.M., geboren feb 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam Centrale Werkgeversorganisatie 1963
Secretaris Landelijke Organisatie. Gezondheidszorg 1967
Secretaris Willem Arntsz-Stichting dec 1970
Griffier Centrale. Raad van Beroep Utrecht 25 mrt 1977
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 aug 1979
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 mrt 1982
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 feb 1987


CRÉBOLDER
L.E.G.M., geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam op het gebied van de Sociale Wetgeving jan 1972
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 apr 1979
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 20 mrt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 24 mrt 1981
Kantonrechter Utrecht 22 jun 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 12 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU
Den Haag Hof raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter tevens coördinerend kantonrechter over Amersfoort en Utrecht
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter/arbiter van de Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering


CREMER
F.C.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 aug 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 nov 1968


CREMERS
A.C.M.E., geboren mei 1942; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 15 jun 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 mrt 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 mei 1975
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1986
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1990
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen opgave gevonden in Breda


CREMERS
J.H.F.J., geboren apr 1941
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Roermond; Raio 23 aug 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 23 dec 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 23 dec 1967
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Roermond 1 jan 1970
Substituut-griffier rechtbank Roermond 7 dec 1971
Rechter rechtbank Roermond 3 jul 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 19 sep 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 19 sep 1975
Raadsheer Hof Amsterdam 3 mei 1978
Vice-president Hof Amsterdam 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
Ontslag 1 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1996
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Vereniging tot Weldadigheid te A'dam
Bestuurslid Stichting tot behoud rijksmonument O.L. Vrouw te Hilversum
Bestuurslid Stichting Naardincklantse Concerten te Hilversum
Lid Bestuur Vereniging tot Weldadigheid te Adam


CREMERS
M.P.J.A., geboren jun 1915
NLRM 71
Advocaat en Procureur Heerlen 1939
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 19 jan 1950
Rechter rechtbank Arnhem 21 jul 190
Raadsheer Hof Den Bosch 16 dec 1964
President Idem rechtbank Den Bosch 4 nov 1970


CREMERS
P.H.A.J., geboren jan 1944
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit Rechterlijke. Organisatie. te Den Bosch 18 dec 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 apr 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 nov 1971
Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 1 feb 1974
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 1 aug 1975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Zutphen 29 aug 1975
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 8 sep 1977
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 27 nov 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 14 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 feb 1995
NU
Arnhem Hof Advocaat-generaal
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
Zutphen Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bewerker van de Fruin Nederlandse Wetboeken
Gastdocent SSR te Zutphen
Lid Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland-Oost
Lid Commissie van Toezicht en fungerend Voorzitter
Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zutphen
Lid begeleidingscommissie Politieopleidingsinstituut De Cloese
Lid Curatorium van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers


CREMERS
R.J.M., geboren okt 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 16 mrt 1990
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger 's-Hertogenbosch 24 apr 1997
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger militaire kamer
Den Bosch rechter
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Reserveofficier militaire juridische Dienst (bij de Kon. Landmacht)
Voorzitter Stichting Hummelhoek te Heeswijk Dinther peuterspeelzaal
Lid Commissie van Beroep KNVB afdeling Noord Brabant
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld
03 feb 1997, 16 feb 1998


CREUTZBERG
A.A., geboren aug 1953; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jul 1988
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur ministerie van Binnenlandse Zaken
TEVENS
Lid redactie Openbaar Bestuur
Lid schoolbestuur Haaglanden te Den Haag


CREUTZBERG
G., geboren mrt 1953
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Helder
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 14 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 14 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 jan 1993
NU
Alkmaar Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder Kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Helder; kantoor Knuwer & Creutzberg; beëdiging 1979
TEVENS
Lid van de Rotary


CRéVECOEUR
S., geboren mrt 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 18 jun 1936
Advocaat en Procureur Enkhuizen 9 jul 1936
Griffier kantongerecht Tiel 6 okt 1941
Griffier kantongerecht Apeldoorn 27 jul 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Zutphen 1 dec 1945 tot 1 mrt 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 28 dec 1945
Kantonrechter Sneek 9 jun 1947
Rechter rechtbank Arnhem 28 aug 1948
Vice-president Idem 28 jul 1956


CRIJNS-VAN DER GRAAF
W.A.C., geboren jun 1953; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 In NLRM 93 als GRAAF, W.A.C. van der
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1993
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1996
NU
Den Bosch parket


CRINCE LE ROY
G.S., geboren aug 1962; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 apr 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 1 dec 1996
NU
Amsterdam rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1989
TEVENS
Geen bijbanen


CRINCE LE ROY
R.
NLRM 71
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 jun 1967


CROES
A.L., geboren 23 jan 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk Hoofd medewerker V.U. te Amsterdam 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 aug 1981
Rechter rechtbank Alkmaar 30 jul 1985 tot 18 dec 1992
Vice-president rechtbank Alkmaar 18 dec 1992
NU
Alkmaar Vice-president
Ziek
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie III De Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
Niet bekende nevenfuncties
Redactielid Onroerend Goed
Medewerker Vademecum Procesrecht
Medewerker NTBR
Medewerker Tijdschrift, Nederlandse Vereniging van Makelaars Belangenverstrengeling in uitspraak door A.L. Croes, rol 01-890 gezien de bedrijfsvoering waar de wederpartij zich in bevind
ATTENTIE!!!! ?? Is superpartijdig bij gezag- en omgangzaken t.o.v. moeders Zie Telegraaf
26 augustus 1995 pagina 5


CROES
L.M., geboren okt 1956; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 jun 1994
Rechter rechtbank Dordrecht 1 apr 1997
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter
TEVENS
Juridisch medewerker advocatenkantoor Den Haag


CROL
B.N., geboren jan 1945; initialen B.N. of B.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 sep 1983
Rechter rechtbank Arnhem 2 okt 1985
Vice-president rechtbank Arnhem 25 mrt 1994
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad van een openbare school
mrt 1997, 16 feb 1998


CROLES
J.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 jan 1947


CROLL
R.S., geboren dec 1954 (Robert Samuel)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Dordrecht 1 aug 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 18 mrt 1988
Rechter rechtbank Dordrecht 7 mrt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 apr 1991
Kantonrechter Den Haag 1 jan 1994
Kantonrechter Arnhem 1 sep 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen ?
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
Tiel Kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de ledenraad Ned. Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Nederlands Rode Kruis:
Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
Kring commissaris Gelderland van het NRK te Apeldoorn
Voorzitter Stichting NRK Bloesemtocht te Beesd
Lid college voor de bloedtransfusie (Adviescollege Ministerie van VWS)
Lid commissie donorbelangen van het NRK
Varia:
Lid uitvoerend comité van de Internationale 4-daagse afstandsmarsen te Nijmegen
Voorzitter Ned. Vereniging Jachtopzichters te Apeldoorn
Belangenbehartiging van bijzondere opsporingsambtenaren in de natuur w.o.
jachtopzichter/boswachter toezichthouder ten behoeve van terreinen van
Staatsbosbeheer Provinciale Landschappen Natuurmonumenten, Duinwaterleiding
Voorzitter geschillencommissie Stichting Dienstverlening Chr Onderwijs te Ede
16 feb 1998


CROLLIUS
M.R.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 feb 1978


CROMBEEN ??
I.L.P.; Mw., geboren aug 1973
NLRM 98
NU
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1997
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998


CROMMELIN
F.R.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 5 aug 1957


CROMMELlN
S., geboren mei 1956
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 14 nov 1995
NU
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Maaldrink Advocaten; beëdiging 1983
jul 1997


CROMPVOETS
L.J.A., geboren mrt 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Rijksbelastingen 1973
Advocaat te Roermond 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 22 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 jun 1985
Rechter rechtbank Roermond 27 nov 1986
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 mrt 1991
Kantonrechter Venlo 12 mrt 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 feb 1993
NU
Den Bosch Hof raadsheer-plaatsvervanger
Roermond Rechter-plaatsvervanger
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roermond; kantoor ??
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter commissie BB-schriften in de gemeente Boxmeer en Vierlingsbeek
Voorzitter Arbitrage en tuchtcommissie Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardboek Ned.
KWPN
Voorzitter Klachtencommissie Nieuw Spraelant
Voorzitter Ned. Vereniging voor de Ierse Wolfshond
Voorzitter Triatlonvereniging regio Venray
Voorzitter Stichting Sociaal Kader Stork Bedrijven Nederland
apr 1998


CROOCKEWIT
J.M., geboren okt 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1929
Advocaat en Procureur Dordrecht 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 jun 1939
Kantonrechter Dordrecht 12 me 1 1943
Raadsheer Hof Arnhem 9 feb 1953
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (d.b.) te R'dam 15 mei 1953 tot 1 feb 1958
Vice-president Hof Arnhem 17 apr 1963


CRUGTEN
O.J.W.H. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 13 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20 feb 1984


CRUL
C.A.J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 mrt 1977
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam A'dam Nauta Dutilh '68
TEVENS
Geen bijbanen


CUSELL
H.C., geboren jan 1944
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


CUSTERS
J.A.G.F., geboren jun 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 1 mei 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 14 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 okt 1989
Rechter rechtbank Roermond 3 mei 1991
NU
Roermond rechter
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998