Parlementaire onschendbaarheid is geen vrijbrief voor Morele (on)schendbaarheid

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Het is Wim Kok geweest die de doodsteek gaf in 1992 aan de zorgverzekering

Geachte mevrouw Kant en andere Tweede Kamerleden,

Eerst mijn verkiezingsmail: Waalwijk 18 januari 2003.

Geachte redacteur, journalist, huidig kamerlid e.a. Alles staat op internet, je kunt zo de links overnemen, (steun mij om in de Tweede Kamer te komen, want het moet werkelijk anders in Nederland, de ramen en deuren moeten wagenwijd open en de establishment matrassen moeten flink worden opgeschud, zodanig dat de stofwolken in alle hoeken van Nederland te zien zijn).

Voor een vrije burger die van warmte en echte vernieuwing houdt. Voordat u beslist op wie u gaat stemmen overtuig uzelf en lees in ieder geval ons verkiezingsprogramma,

m.vr.gr. Paul Quekel.

Tevens hierbij de laatste brief van Ab Flipse en www.sdnl.nl/quekel29.htm inzake Delta Lloyd alsook mijn brief aan Boekel en de Nerée www.sdnl.nl/quekel28.htm. En ook: quekel21.htm en quekel31.htm. Het protectionisme van het establishment zal daadwerkelijk worden aangepakt met Paul Quekel in de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel

    Opnieuw wordt de gezondheidszorg ter discussie gesteld.
    Jammer dat u nooit heeft gereageerd op eerdere berichten van mij.
    Het is de heer Wim Kok geweest die de doodsteek heeft gegeven in 1992
    en de zorgverzekering heeft verkwanseld aan commerciële Verzekeraars.

Geachte heer Bomhoff, ter uwer informatie:

Gezondheidszorg, het zal ze een zorg zijn. Ik hoop dat u enige van de vele columns van Prof. Dr. Smalhout gelezen hebt. Deze Prof weet als geen ander de zere vinger op de meest gevoelige plekken te leggen. Het Management, en niets dan het management? Bij deze spreek ik de waarheid en niets dan de waarheid, zo helpe mij God Almachtig. Rodias was een volledig geïntegreerd Medisch Informatiesysteem.

Geachte heer de Neeling, contact persoon van de Gezondheidsraad

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze informatie door te sturen aan al uw 170 leden van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl welke door de Nederlandse Staat bij Koninklijk Besluit benoemd zijn. Aangezien de Nederlandse Staat het geheel van alle burgers is, hebben deze leden een zeer grote verantwoording. Wij hebben ze een mandaat gegeven om voor ons op te treden, omdat er vanuit gegaan mag worden, nee moet worden, dat deze leden op basis van hun opleiding en ervaring het juiste zullen doen voor ons burgers in Nederland. Overigens kunt u de informatie laten controleren door mevrouw Borst, zij was indertijd in haar functie bij het AZU een van de tegenstanders van de heer Huisman en van het RODIAS systeem.

----- Original Message -----
From: Big Insurance
To: p.kenis@kub.nl
Sent: Friday, May 24, 2002 10:19 PM
Subject: Fw: Gezondheidszorg versus Borst?

Waalwijk 24 mei 2002.

Gezondheidszorg of de onwil van bestuurlijk Nederland (Rodias) Geachte weledelgeleerde heer P. Kenis,

Vanavond heb ik u op de TV gezien. Over het rapport in de Gezondheidszorg. In 1982 had ik in mijn toenmalige computerbedrijf Comdes de opdracht gegeven om een volledig geïntegreerd Medisch Informatie Systeem te ontwikkelen. Wij hebben daar vele miljoenen guldens in geïnvesteerd en hebben het systeem daadwerkelijk in diverse ziekenhuizen geïnstalleerd. Het St. Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, Het Antony van Leeuwenhoek Ziekenhuis ook gevestigd in Amsterdam, Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een ziekenhuis in Nieuwegein, Het Ziekenhuis in Helmond Deurne en in Brunssum, Het Academisch Ziekenhuis in Antwerpen, diverse Ziekenhuizen in Duitsland en als laatste grote opdracht het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, AZU.

Omdat ik als automatiseerder vond, (ik was zelf in 1963 op een hollerith afdeling begonnen en van programmeur, systeemanalist doorgegroeid tot projectleider en uiteindelijk tot eigenaar van Comdes), dat je alleen maar juiste en goede software voor een specifieke markt kunt ontwikkelen met mensen die materiedeskundigheid hebben op dat betreffende specifieke vakgebied. Wij hebben dan ook in 1985 werkeloze artsen, operatie zusters en verpleegkundigen omgeschoold tot het mooie beroep van automatisering. Deze omscholing is in opverleg met Hanja May-Weggen en Ruud Lubbers gedaan. Wij kregen een goede subsidie uit Brussel voor deze omscholing omdat het allemaal vrouwen betrof. Ze waren werkeloos omdat er gesnoeid en bezuinigd moest worden in en op de Gezondheidszorg. Daarnaast werden de opleidingen afgebouwd en de jonge mensen die een opleiding tot arts of een andere functie in de Gezondheidszorg ambieerden werden bij bosjes uitgeloot.

In 1986 was ons systeem, het heette RODIAS al zo ver ontwikkeld dat het belangrijk kon gaan worden op de Nederlandse Ziekenhuismarkt. Wij kregen de opdracht om het nieuwe AZU te gaan automatiseren. De toenmalige directeur de heer Huisman gaf ons een opdracht van bijna 20 miljoen gulden. In die tijd een gigantische opdracht en de lang verwachte doorbraak. Wij waren kort daarvoor bij de voorstelling van het systeem aan de Ziekenfondsen nog wel gewaarschuwd en wel door de heer M. Leers, nu directeur van het Centraal Ziekenfonds te Tilburg. Na een tweetal dagen intensief en diepgaand het systeem te hebben beoordeeld, kwam hij met een opzienbarende conclusie; uw systeem is het beste wat ik op dit gebied gezien heb, echter u zult grote problemen krijgen om het te verkopen. Uw systeem kan namelijk aangeven wat er mis is in de Gezondheidszorg. U kunt laten zien waarom een bepaald Ziekenhuis wel goed of niet goed functioneert, u kunt zelfs de artsen/specialisten met dit systeem controleren en ook het gebruik van medicamenten en comsumebles in kaart brengen.

Kortom u kunt de deksel van de soeppan halen en zelfs nog in de soep roeren. U bent zeker de tijd 15 jaar vooruit en u zult veel, zeer veel problemen krijgen om het systeem op een grotere schaal in Nederland te verkopen. Het waren profetische woorden. De opdracht van het AZU werd ingetrokken, zogenaamd omdat de OR geen toestemming had gegeven. Wij kregen een schadevergoeding van ruim 1,5 miljoen gulden. De heer Huisman als vernieuwer in de Gezondheidszorg is niet lang daarna weggegaan bij het AZU. Wij kregen grote tegenwerking van de Specialisten Raad en van het Ministerie van Vrom. Want er was een ander systeem het Prof. Dr. Bakker systeem op DEC computers.

Ontwikkeld met de steun van de overheid op de Universiteit van Leiden. Dit systeem heeft vele tientallen, zoniet honderden miljoenen guldens overheidsgeld gekost, jammer voor ons maar tegen de lobby van Prof. Dr. Bakker konden wij niet op. Wij waren een commercieel bedrijf met een verwerpelijk oogmerk, namelijk winst maken. Want de stelling was, als wij het eenmaal verkocht hadden in een Ziekenhuis, dan moesten wij het maar om niet beschikbaar stellen aan anderen. Een andere grote fout in die tijd was de invoering van de budgettering. Twee gelijkwaardige ziekenhuizen, een met een kostenpost van 100 miljoen gulden en goed functionerend kreeg als budget 90 miljoen gulden, het andere met een kostenpost van 140 miljoen gulden en veel slechter functionerend kreeg een budget van 130 miljoen gulden.

Dus de mensen met inzet en hart voor de medische zaak en die het goed deden werden gestraft. Waar kennen we dat meer van en hebben daar vele voorbeelden over, was het niet Paars? Ook de nivellering van de specialisteninkomsten heeft voor groot onheil gezorgd. In die tijd waren er bijvoorbeeld in het St. Lucas Ziekenhuis specialisten die meer dan een miljoen gulden verdienden (omzet hadden). Ze betaalden daar twee tot drie medische assistenten van en een secretaresse. Ze werkten wel 60 to 70 uur in de week en hadden geen wachtlijsten.

De gezondheidszorg kostte toen ongeveer 33 miljard gulden per jaar. Dat mocht niet meer, de specialisten moesten in dienst van de Ziekenhuizen komen en gingen een maximaal salaris verdienen. De rode nivellering, maar ook de rode werkwijze werd ingevoerd, van 60 tot 70 uur per week terug naar 32 uur per week en naar vele atv en andere onzinnige dagen. Wat eerst één arts deed, daar had je er nu twee tot drie voor nodig. Meer mensen meer management. Meer management meer overleg, meer overleg en vergaderen en steeds meer regels en rapporten, geïnitieerd door een kakofonie van Haagse regels.

In 1990 komt Kok in de regering als minister van Financiën. Het begin van het einde. De Zorgverzekering werd verkwanseld aan commerciële Verzekeraars en de kosten liepen op tot nu bijna 90 miljard gulden en de wachtlijsten groeiden en groeiden. Nog meer geld erbij en minister Borst bleef op het pluche, nog meer geld erbij en ze bleef maar zitten en de mensen stierven in Nederland. Per jaar veel meer dan bij die verschrikkelijke aanslag in New York Maar dit zeggen is not done, echter er was eens iemand die zei 'vergis u niet meneer,het is een bloody shame'.

Het einde van Paars en zowaar een vernietigend rapport over de Gezondheidszorg met uitkomsten die we in 1986 al wisten. Een rapport van Borst om haar eigen straatje schoon te vegen? Het is weer zo links en doortrapt en zo links gemeen. Nog even op het scheiden van de Macht rotzooi trappen, dat had ze jaren eerder moeten doen dan hadden er nu nog vele mensen geleefd en had het de Nederlandse samenleving miljarden bespaard.

    Wat zei van Mierlo ook al weer, het is een meisje geworden, voor mij is ze altijd opoe gebleven.

Met mijn bedrijf is het niet goed afgelopen. Door manipulatie van de RABO Bank en de onware artikelen van Ton de Jong, journalist van het Brabants Dagblad, werd op zaterdag 20 juni1987 op de voorpagina van dit Dagblad geschreven over Frans Spits directeur van de BOM, dat hij met voorkennis gehandeld zou hebben in COMDES aandelen. Kort daarnaar stortte de verkoop van onze software flink in. Ik heb toen gedwongen eerst een gedeelte en later al mijn aandelen moeten verkopen en stond in maart 1989 buiten mijn eigen bedrijf. Twee tot drie jaar later is het geheel ontmanteld en in stukken verkocht.

Misschien heeft u hier wat aan, waarschijnlijk niet maar het lucht mij in ieder geval op om te constateren dat onze visie begin 80-tiger jaren nog niet zo verkeerd was. Zeker toen ik Leen Zevenbergen 300.000 gulden gaf om met zijn bedrijf voor kunstmatige intelligentie te starten, Bolisium Systems Europe in Helmond. Want goede intelligente tabellen en medische wetenschappelijke structuren waren de volgende stap in ons RODIAS informatiesysteem voor de Gezondheidszorg.

Wij hadden met het doorgaan en ondersteuning van ons systeem honderden miljoenen kunnen besparen en mogelijk zouden vele mensenlevens gered zijn, want ons systeem waarschuwde de arts/specialist als deze verkeerde medicamenten voorschreef welke in conflict waren met eerder verstrekte medicamenten. Het systeem controleerde conflictsituaties in behandelingen met eerdere behandelingen en er kwam een signaal dat de arts wist dat er een mogelijke fout begaan werd. De arts moest daadwerkelijk deze fout autoriseren en al zijn handelingen werden opgeslagen zowel in de Data Base alsook in twee logfiles. Iedere nacht werden deze logfiles veilig gesteld en werden de back-ups in een kluis in het Ziekenhuis en in een kluis buiten het Ziekenhuis opgeslagen. We hadden toen al een internationale verrichtingen tabel in ons systeem welke elke dag geüpdate werd en konden met deze code de gemiddelde tijd van een verrichting controleren, evenals de noodzakelijke medicamenten en verbruik van middelen zoals verband etc., etc.

Jammer of zoals ze in Tsjechië zeggen Skoda, skoda. (Jammer, jammer!)

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel voormalig eigenaar en directeur van de COMDES Groep te Den Bosch.

----- Original Message -----
From: Patrick Kenis
To: Big Insurance
Sent: Monday, May 27, 2002 10:12 AM
Subject: Re: Gezondheidszorg versus Borst?

Geachte Heer Quekel,

Hartelijk dank voor het uiterst interessant verhaal van wat U heeft meegemaakt in de laatste jaren. Politiek en beleid zijn vaak stukken minder rationeel dan sommigen zouden willen. Jammer alleen dat het ook zoveel slachtoffers produceert.

U uiteenzettingen inspireren me in mijn verdere analyses van het systeem.

Met hartelijke groeten,

Patrick Kenis

---------------------------------------
Prof. Dr. Patrick Kenis
Tilburg University
Department of Policy and
Organization Studies
PO Box 90153
5000 LE Tilburg
the Netherlands

Work: +31-13-466 3159 / 2069
Fax: +31-13-466 8068 / 3002
Home: +32-3-271 23 23
Mobile:+32-497-406226

---- Original Message -----
From: "Goes E."
To:
Sent: Wednesday, June 26, 2002 11:04 AM
Subject: uw e-mail gezondheidszorg versus Borst?

trendbreuken in de zorg.doc

Geachte heer Quekel, Via de Gezondheidsraad kreeg ik uw e-mail waarin u uw verhaal uiteen zet over uw werkzaamheden en ervaringen bij Comdes. Hartelijk dank hiervoor.

Ik begrijp dat u niet blij bent met de hele situatie. Veel van de door u gesignaleerde problemen zoals het slecht functioneren van ziekenhuizen, de invoering van de budgettering, het in loondienst nemen van specialisten, uitloting van studenten geneeskunde zijn voor ons zeer herkenbaar. Ik ben hetdan ook geheel eens met uw analyse. Toch denk ik dat het beleid van minister Borst er juist op gericht was/is om deze misstanden tegen te gaan. Zo heeft ze keer op keer gewezen op de verantwoordleijkheden van de ziekenhuizen, het mismanagement, is de budgettering afgeschaft (nu de interne budgettering nog), staan de salarissen van specialisten momenteel ter discussie en is dit jaar het aantal opleidingsplaatsen voor geneeskunde studenten uitgebreid. Bijgaand ontvangt u een document waarin al deze maatregelen nog eens op een rij worden gezet.

Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen problemen zijn in de gezondheidszorg. Ja, er zijn lange wachtlijsten, ja er gaat veel geld naar de gezondheidszorg. Hierbij moeten we niet vergeten dat de vraag naar zorg explosief is gestegen. Er zijn dan ook veel meer mensen geholpen ondanks de stabiliserende wachtlijsten. Bovendien kan de eigen verantwoordelijkheid van ziekenhuizen ertoe leiden dat ze verkeerde beslissingen nemen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Elles Goes Beleidsmedewerker Volksgezondheid Fractie D66

Sent: Wednesday, June 26, 2002 12:35 PM
Subject: Re: uw e-mail gezondheidszorg versus Borst?

Geachte mevrouw Goes,

U bent een van de weinigen die de moeite neemt om te reageren. Een compliment op zijn plaats, bij deze. Echter was het Mevrouw Borst die als mede beleids bepaler in het toenmalige AZU in Utrecht de opdracht die wij gekregen hadden voor bijna 20 miljoen gulden met een trucje via de OR heeft laten annuleren. U kunt het haar nog vragen. Zij is er uiteindelijk mede de oorzaak van geweest dat onze software ter waarde van bijna 25 miljoen gulden, (stond nog op de balans voor 8 miljoen gulden) afgewaardeerd werd door de Rabobank naar nul. Uiteindelijk heeft dat geleidt tot een gedwongen verkoop van mijn bedrijf Comdes.

U kunt dat ook nog vragen aan Piet Hoogendoorn, mijn toenmalige accountant, nu de hoogste baas bij het Nivra en Deloitte en Touche.

Ik acht haar Mevrouw Borst, schuldig en verantwoordelijk voor het vele leed in de Gezondheidszorg, als Minister maar vooral ook als ondeskundige op het gebied van automatisering om aan haar (vriend?) Prof. Dr. Bakker een opdracht te gunnen. Hierover zou u als politieke partij een Parlementaire enquete moeten vragen. Tegen uw eigen Minister, jawel want het zou D66 misschien voor de Nederlandse bevolking weer wat geloofwaardiger maken.

Ik ben niet links en niet rechts, ik ben voor een eerlijke en betrouwbare transparante samenleving.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel