Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Het digitale patiëntendossier had Quekel al klaar in 1986

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988


Wachtlijsten en Gezondheidszorg in Nederland,
het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986

    Zie de NOVA-uitzendingen: en en

Nog wat meer historie:
H. Wijffels en prof. A. Bakker


Geachte weledelgeleerde heren Dr. Nieboer en Prof. Huijsman,

De heer Huijsman was vanavond 19 januari 2004 bij RADAR op de TV. Hij vond de beleidsmakkers dom. Ik zou het nog wat ernstiger willen zeggen! Ik vind ons bestuurlijk establishment van een zéér slechte kwaliteit, zo slecht dat Nederland aan de rand van de afgrond gebracht is. Ik stuur u deze e-mail gesplitst in drie stukjes en vraag aan de heer Nieboer of u zo vriendelijk wilt zijn om deze e-mail ook door te sturen aan Prof. Huijsman, over het relaas van een Nederlandse ondernemer.

  1. Historie.
  2. Gezondheidszorg al in 1986 verkwanseld.
  3. NEGENOOG van vandaag.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

1. Historie.

Mijn oud oom was Frater Amadee (Jo van Geloven) van de fraters van Huize Nazareth uit Tilburg. Zijn laatste werkplek was Huize de La Salle in Boxtel. Wij als gezin kwamen daar 2 tot 3 keer per jaar op bezoek. Er waren ongeveer 30 fraters die de zorg hadden over ongeveer 250 kinderen. Uit gebroken gezinnen, moeilijk opvoedbare kinderen enz.enz. Begin 60-tiger jaren werden de leken ingevoerd bij La Salle, de fraters kregen ook een uitkering die rechtstreeks naar de congregatie ging. Hun werk werd ze als het ware afgenomen. Mijn oom Frater Amadee sleet zijn dagen als telefonist en was diepongelukkig omdat hij niet meer voor en met zijn kinderen kon werken. Je had er een frater directeur, een frater kok, een frater inkoop, een frater administratie, een frater schoonmaak en een aantal fraters als leiders van een groep kinderen.

Huidige toestand: Er werken voor ongeveer 250 kinderen meer dan 300 leken. Vele ogen (psycholoog, pedagoog enz.enz.) Er zijn 2 leiders op een groep van 7 kinderen. Terwijl de staf met directieleden, administratie, adviseurs, schoonmaak, keuken, enz.enz., een kind met een waterhoofd geworden is. Om over de vergadercultuur met intern en extern overleg maar niet meer te spreken! Wel een groot succes voor de banengroei in Nederland, je houdt ze zo van de straat zullen we maar zeggen. En zo worden er velen, zéér velen van de straat gehouden, nu al meer dan 2,4 miljoen banen in de publieke sector! Maar in Den Bosch zeggen ze: "wie zal dat betalen zoete lieve gerritje?". Gerrit Zalm?

2. Gezondheidszorg al in 1986 verkwanseld:

Nu volgt mijn schrijven over de Nederlandse gezondheidszorg:

Geachte heren en dames van het Centraal Plan Bureau,

Wordt het ook niet eens tijd dat bij u een grote schoonmaak gehouden wordt. Waar was u de afgelopen 8 jaren? Bent u blind geweest?

Of u er wat mee doet, is uw eigen verantwoording, buiten de verantwoording die u heeft naar alle Nederlandse Burgers. Het moet anders in Nederland. Ik al u enige (7) e-mails sturen. Ruim in ieder geval de Paarse rotzooi op. Misschien zijn er bij u ook verschillende van "Lieshouten" en "Zalmen" werkzaam, gewoon weg ermee, opruimen. Begin met een economie voor de Burgers en niet voor het establishment van de Verzekeraars, Banken en Overheid gesteund door regenten en een uitgeholde gerechtelijke macht, zoals hierover diverse professoren berichten. Prof. A. Tak en Brenninkmeijer over de Raad van State in het bijzonder en de rechtelijke macht in het algemeen. Prof. Beunders over het stigmatiseren van personen, Prof. P. Tak over de ???, Prof. Knoester over de economie en vele andere professoren die door jullie bewust niet willen horen en hun boeken en geschriften bewust niet worden gelezen en of gebruikt.

In een woord schandalig. Schandalig om de lijken van Paars op het bord van het Kabinet Balkenende te gooien.(Nu toegevoegd Balkenende en Zalm gaan op de ingeslagen weg verder en veroorzaken een nog veel groter mortuarium). Ik zeg u dat de aankomende belastingramp, het protectionisme van en door de rechtelijke macht inzake Banken, Verzekeraars en Overheid een revolutionair karakter kunnen gaan krijgen. Ook het weinig tot niet functioneren van de wettelijke toezichthouders waarvoor deze zijn ingesteld, met als klap op de vuurpijl de Raden van Discipline, het Hof van Discipline en de Raden van Toezicht, viert dit protectionisme hoogtij in Nederland. Om maar te zwijgen over de door de eigen branches ingestelde klachtinstituten en ombudsmannen, je waant je in een land van achter het ijzeren gordijn. Nederland democratisch? Zelfs het sprekende paard Ed is het lachen vergaan door zoveel onwaarachtigheid en onzin.

Lees in ieder geval mijn idee over de economie van de afgelopen 8 jaar. Een gevonden en gecreëerde economie gekocht met geleend geld. Bedankt heren Kok, Zalm en Vermeend, de geschiedenis zal een echt oordeel over jullie vellen. Het nieuwe verfijnde communisme van de geldelijke macht is met rood ondertekent en het echec van Paars zal de ellende van de Uiliaanse periode ver gaan overtreffen. Het establishment als de nieuwe communistische geldelijke machthebbers. Niet de politiek maakt in Nederland nog de dienst uit. Deze politiek is al allang de marionet, de puppet on a string, de loopjongens geworden van de geldelijke macht. www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en www.sdnl.nl/grondbank.htm

Met vriendelijke maar ook zeer droevige groet,

Paul Quekel senior----- Original Message -----
From: Big Insurance
To: dvc@minvws.nl
Sent: Saturday, July 27, 2002 4:58 PM
Subject: Gezondheidszorg verkwanseld? (in 1986?)

Geachte heer Bomhoff, ter uwer informatie:

Gezondheidszorg, het zal ze een zorg zijn. Ik hoop dat u enige van de vele columns van Prof. Dr. Smalhout gelezen hebt. Deze Prof weet als geen ander de zere vinger op de meest gevoelige plekken te leggen. Het Management, en niets dan het management? Bij deze spreek ik de waarheid en niets dan de waarheid, zo helpe mij God Almachtig. Rodias was een volledig geïntegreerd Medisch Informatiesysteem.

Geachte heer de Neeling, contact persoon van de Gezondheidsraad

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze informatie door te sturen aan al uw 170 leden van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/ welke door de Nederlandse Staat bij Koninklijk Besluit benoemd zijn. Aangezien de Nederlandse Staat het geheel van alle burgers is, hebben deze leden een zeer grote verantwoording. Wij hebben ze een mandaat gegeven om voor ons op te treden, omdat er vanuit gegaan mag worden, nee moet worden, dat deze leden op basis van hun opleiding en ervaring het juiste zullen doen voor ons burgers in Nederland. Overigens kunt u de informatie laten controleren door mevrouw Borst, zij was indertijd in haar functie bij het AZU een van de tegenstanders van de heer Huisman en van het RODIAS systeem.----- Original Message -----
From: Big Insurance
To: p.kenis@kub.nl
Sent: Friday, May 24, 2002 10:19 PM
Subject: Fw: Gezondheidszorg versus Borst?

Waalwijk 24 mei 2002. Gezondheidszorg of de onwil van bestuurlijk Nederland (Rodias was te goed!)

Geachte weledelgeleerde heer P. Kenis,

Vanavond heb ik u op de TV gezien. Over het rapport in de Gezondheidszorg. In 1982 had ik in mijn toenmalige computerbedrijf Comdes de opdracht gegeven om een volledig geïntegreerd Medisch Informatie Systeem te ontwikkelen. Wij hebben daar vele miljoenen guldens in geïnvesteerd en hebben het systeem daadwerkelijk in diverse ziekenhuizen geïnstalleerd. Het St. Lucas Ziekenhuis in Amsterdam, Het Antony van Leeuwenhoek Ziekenhuis ook gevestigd in Amsterdam, Het Wilhelmina Kinderziekenhuis en een ziekenhuis in Nieuwegein, Het Ziekenhuis in Helmond Deurne en in Brunssum, het ziekenhuis in Middelburg en Vlissingen, het Academisch Ziekenhuis in Antwerpen, diverse Ziekenhuizen in Duitsland en als laatste grote opdracht het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, AZU.

Omdat ik als automatiseerder vond, (ik was zelf in 1963 op een hollerith afdeling begonnen en van programmeur, systeemanalist doorgegroeid tot projectleider en uiteindelijk tot eigenaar van Comdes), dat je alleen maar juiste en goede software voor een specifieke markt kunt ontwikkelen met mensen die materiedeskundigheid hebben op dat betreffende specifieke vakgebied. Wij hebben dan ook in 1985 werkeloze artsen, operatie zusters en verpleegkundigen omgeschoold tot het mooie beroep van automatisering. Deze omscholing is in opverleg met Hanja May-Weggen en Ruud Lubbers gedaan. Ik heb van beiden en mijzelf nog vele foto's toen Ruud Lubbers de eerste 20 vrouwelijke artsen het diploma voor omschooling uitreikte. Wij kregen een goede subsidie uit Brussel voor deze omscholing omdat het allemaal vrouwen betrof.

Ze waren werkeloos omdat er gesnoeid en bezuinigd moest worden in en op de Gezondheidszorg. Daarnaast werden de opleidingen afgebouwd en de jonge mensen die een opleiding tot arts of een andere functie in de Gezondheidszorg ambieerden werden bij bosjes uitgeloot.

In 1986 was ons systeem, het heette RODIAS al zo ver ontwikkeld dat het belangrijk kon gaan worden op de Nederlandse Ziekenhuismarkt. Wij kregen de opdracht om het nieuwe AZU te gaan automatiseren. De toenmalige directeur de heer Huisman gaf ons een opdracht van bijna 20 miljoen gulden. In die tijd een gigantische opdracht en de lang verwachte doorbraak.

Wij waren kort daarvoor bij de voorstelling van het systeem aan de Ziekenfondsen nog wel gewaarschuwd en wel door de heer M. Leers, nu directeur van het Centraal Ziekenfonds te Tilburg. Na een tweetal dagen intensief en diepgaand het systeem te hebben beoordeeld, kwam hij met een opzienbarende conclusie; uw systeem is het beste wat ik op dit gebied gezien heb, echter u zult grote problemen krijgen om het te verkopen. Uw systeem kan namelijk aangeven wat er mis is in de Gezondheidszorg. U kunt laten zien waarom een bepaald Ziekenhuis wel goed of niet goed functioneert, u kunt zelfs de artsen/specialisten met dit systeem controleren en ook het gebruik van medicamenten en comsumebles in kaart brengen.

Kortom u kunt de deksel van de soeppan halen en zelfs nog in de soep roeren. U bent zeker de tijd 15 jaar vooruit en u zult veel, zeer veel problemen krijgen om het systeem op een grotere schaal in Nederland te verkopen.

Het waren profetische woorden. De opdracht van het AZU werd ingetrokken, zogenaamd omdat de OR geen toestemming had gegeven. Wij kregen een schadevergoeding van ruim 1,5 miljoen gulden. De heer Huisman als vernieuwer in de Gezondheidszorg is niet lang daarna weggegaan bij het AZU. Wij kregen grote tegenwerking van de Specialisten Raad en van het Ministerie van VROM. Want er was een ander systeem het Prof. Dr. Bakker systeem op DEC computers.

Ontwikkeld met de steun van de overheid op de Universiteit van Leiden. Dit systeem heeft vele tientallen, zoniet honderden miljoenen guldens overheidsgeld gekost, jammer voor ons maar tegen de lobby van Prof. Dr. Bakker konden wij niet op.

Wij waren een commercieel bedrijf met een verwerpelijk oogmerk, namelijk winst maken. Want de stelling was, als wij het eenmaal verkocht hadden in een Ziekenhuis, dan moesten wij het maar om niet beschikbaar stellen aan anderen.

Een andere grote fout in die tijd was de invoering van de budgettering. Twee gelijkwaardige ziekenhuizen, een met een kostenpost van 100 miljoen gulden en goed functionerend kreeg als budget 90 miljoen gulden, het andere met een kostenpost van 140 miljoen gulden en veel slechter functionerend kreeg een budget van 130 miljoen gulden.

Dus de mensen met inzet en hart voor de medische zaak en die het goed deden werden gestraft. Waar kennen we dat meer van en hebben daar vele voorbeelden over, was het niet Paars? Ook de nivellering van de specialisteninkomsten heeft voor groot onheil gezorgd. In die tijd waren er bijvoorbeeld in het St. Lucas Ziekenhuis specialisten die meer dan een miljoen gulden verdienden (omzet hadden). Ze betaalden daar twee tot drie medische assistenten van en een secretaresse. Ze werkten wel 60 to 70 uur in de week en hadden geen wachtlijsten.

De gezondheidszorg kostte toen ongeveer 33 miljard gulden per jaar. Dat mocht niet meer, de specialisten moesten in dienst van de Ziekenhuizen komen en gingen een maximaal salaris verdienen. De rode nivellering, maar ook de rode werkwijze werd ingevoerd, van 60 tot 70 uur per week terug naar 32 uur per week en naar vele atv en andere onzinnige dagen. Wat eerst één arts deed, daar had je er nu twee tot drie voor nodig. Meer mensen meer management. Meer management meer overleg, meer overleg en vergaderen en steeds meer regels en rapporten, geïnitieerd door een kakofonie van Haagse regels.

In 1990 komt Kok in de regering als minister van Financiën. Het begin van het einde. De Zorgverzekering werd verkwanseld aan commerciële Verzekeraars en de kosten liepen op tot nu bijna 90 miljard gulden en de wachtlijsten groeiden en groeiden. Nog meer geld erbij en minister Borst bleef op het pluche, nog meer geld erbij en ze bleef maar zitten en de mensen stierven in Nederland.

Per jaar veel meer dan bij die verschrikkelijke aanslag in New York Maar dit zeggen is not done, echter er was eens iemand die zei 'vergis u niet meneer,het is een bloody shame'.

Het einde van Paars en zowaar een vernietigend rapport over de Gezondheidszorg met uitkomsten die we in 1986 al wisten. Een rapport van Borst om haar eigen straatje schoon te vegen? Het is weer zo links en doortrapt en zo links gemeen. Nog even op het scheiden van de Macht rotzooi trappen, dat had ze jaren eerder moeten doen dan hadden er nu nog vele mensen geleefd en had het de Nederlandse samenleving miljarden bespaard.

Wat zei van Mierlo ook al weer, het is een meisje geworden, voor mij is ze altijd opoe gebleven.

Met mijn bedrijf is het niet goed afgelopen. Door manipulatie van de RABO Bank en de onware artikelen van Ton de Jong, journalist van het Brabants Dagblad, werd op zaterdag 20 juni1987 op de voorpagina van dit Dagblad geschreven over Frans Spits directeur van de BOM, dat hij met voorkennis gehandeld zou hebben in Comdes aandelen. Kort daarnaar stortte de verkoop van onze software flink in. Ik heb toen gedwongen eerst een gedeelte en later al mijn aandelen moeten verkopen en stond in maart 1989 buiten mijn eigen bedrijf. Twee tot drie jaar later is het geheel ontmanteld en in stukken verkocht.

Misschien heeft u hier wat aan, waarschijnlijk niet maar het lucht mij in ieder geval op om te constateren dat onze visie begin 80-tiger jaren nog niet zo verkeerd was. Zeker toen ik Leen Zevenbergen 300.000 gulden gaf om met zijn bedrijf voor kunstmatige intelligentie te starten, Bolisium Systems Europe in Helmond. Want goede intelligente tabellen en medische wetenschappelijke structuren waren de volgende stap in ons RODIAS informatiesysteem voor de Gezondheidszorg.

Wij hadden met het doorgaan en ondersteuning van ons systeem honderden miljoenen kunnen besparen en mogelijk zouden vele mensenlevens gered zijn, want ons systeem waarschuwde de arts/specialist als deze verkeerde medicamenten voorschreef welke in conflict waren met eerder verstrekte medicamenten. Het systeem controleerde conflictsituaties in behandelingen met eerdere behandelingen en er kwam een signaal dat de arts wist dat er een mogelijke fout begaan werd. De arts moest daadwerkelijk deze fout autoriseren en al zijn handelingen werden opgeslagen zowel in de Data Base alsook in twee logfiles. Iedere nacht werden deze logfiles veilig gesteld en werden de back-ups in een kluis in het Ziekenhuis en in een kluis buiten het Ziekenhuis opgeslagen. We hadden toen al een internationale verrichtingen tabel in ons systeem welke elke dag geüpdate werd en konden met deze code de gemiddelde tijd van een verrichting controleren, evenals de noodzakelijke medicamenten en verbruik van middelen zoals verband etc.etc.

Jammer of zoals ze in Tsjechië zeggen Skoda, Skoda.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel voormalig eigenaar en directeur van de Comdes Groep te Den Bosch.----- Original Message -----
From: Patrick Kenis
To: Big Insurance
Sent: Monday, May 27, 2002 10:12 AM
Subject: Re: Gezondheidszorg versus Borst?

Geachte Heer Quekel,

Hartelijk dank voor het uiterst interessant verhaal van wat U heeft meegemaakt in de laatste jaren. Politiek en beleid zijn vaak stukken minder rationeel dan sommigen zouden willen. Jammer alleen dat het ook zoveel slachtoffers produceert.

U uiteenzettingen inspireren me in mijn verdere analyses van het systeem.

Met hartelijke groeten,

Patrick Kenis--------------------------------------- Prof. Dr. Patrick Kenis
Tilburg University
Department of Policy and Organization Studies
PO Box 90153, 5000 LE Tilburg
the Netherlands

Work: +31-13-466 3159 / 2069
Fax: +31-13-466 8068 / 3002
Home: +32-3-271 23 23
Mobile:+32-497-406226

Vervolg:
Vandaag 19 juni 2002 heeft mijn kleinzoon een ongelukje gehad. Hij heeft zijn arm gebroken. Eerst naar het ziekenhuis in Waalwijk, al gesloten om 17.00 uur. Dan naar het Willem Alexander in Den Bosch ook gesloten. Pas in het centrum van Den Bosch was het Groot Ziekengasthuis open waar mijn kleinzoon geholpen kon worden. Gezondheidszorg, een lachertje! Vind u mevrouw Borst het gek dat ik mij hierover zeer boos maak, zoals zovelen in Nederland. Bedankt Borst, bedankt voor de kosten van meer dan 100 miljard gulden per jaar. U zou zich zo verschrikkelijk moeten schamen, zo heel erg moeten schamen en ik hoop dat uw kinderen en kleinkinderen eens te weten komen wat u onze samenleving heeft aangedaan en dat deze kinderen en kleinkinderen zich ook schamen voor het leed van vele mensen in onze samenleving.

Pas geleden heeft u, Minister Borst van gezondheidszorg toegegeven dat er inderdaad mensen gestorven zijn door de wachtlijsten. Het zal je moeder, vader, kind, broer of zuster maar zijn, om gek van te worden. Had u in 1985 en 1986 maar naar de heer Huisman geluisterd!

Parlementaire onschendbaarheid is geen vrijbrief voor Morele (on)schendbaarheid.


Nu antwoord van en aan Mevrouw Goes, beleidsmedewerker van D66


---- Original Message ----- From: "Goes E."
To:
Sent: Wednesday, June 26, 2002 11:04 AM
Subject: uw e-mail gezondheidszorg versus Borst?

trendbreuken in de zorg.doc

Geachte heer Quekel,

Via de Gezondheidsraad kreeg ik uw e-mail waarin u uw verhaal uiteen zet over uw werkzaamheden en ervaringen bij Comdes. Hartelijk dank hiervoor.

Ik begrijp dat u niet blij bent met de hele situatie. Veel van de door u gesignaleerde problemen zoals het slecht functioneren van ziekenhuizen, de invoering van de budgettering, het in loondienst nemen van specialisten, uitloting van studenten geneeskunde zijn voor ons zeer herkenbaar. Ik ben hetdan ook geheel eens met uw analyse. Toch denk ik dat het beleid van minister Borst er juist op gericht was/is om deze misstanden tegen te gaan. Zo heeft ze keer op keer gewezen op de verantwoordelijkheden van de ziekenhuizen, het mismanagement, is de budgettering afgeschaft (nu de interne budgettering nog), staan de salarissen van specialisten momenteel ter discussie en is dit jaar het aantal opleidingsplaatsen voor geneeskunde studenten uitgebreid. Bijgaand ontvangt u een document waarin al deze maatregelen nog eens op een rij worden gezet.

Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen problemen zijn in de gezondheidszorg. Ja, er zijn lange wachtlijsten, ja er gaat veel geld naar de gezondheidszorg. Hierbij moeten we niet vergeten dat de vraag naar zorg explosief is gestegen. Er zijn dan ook veel meer mensen geholpen ondanks de stabiliserende wachtlijsten. Bovendien kan de eigen verantwoordelijkheid van ziekenhuizen ertoe leiden dat ze verkeerde beslissingen nemen.

Met vriendelijke groet,

Drs. Elles Goes
Beleidsmedewerker Volksgezondheid Fractie D66Sent: Wednesday, June 26, 2002 12:35 PM
Subject: Re: uw e-mail gezondheidszorg versus Borst?

Geachte mevrouw Goes,

U bent een van de weinigen die de moeite neemt om te reageren. Een compliment op zijn plaats, bij deze. Echter was het Mevrouw Borst die als mede beleids bepaler in het toenmalige AZU in Utrecht de opdracht die wij gekregen hadden voor bijna 20 miljoen gulden met een trucje via de OR heeft laten annuleren. U kunt het haar nog vragen. Zij is er uiteindelijk mede de oorzaak van geweest dat onze software ter waarde van bijna 25 miljoen gulden, (stond nog op de balans voor 8 miljoen gulden) afgewaardeerd werd door de Rabobank naar nul. Uiteindelijk heeft dat geleidt tot een gedwongen verkoop van mijn bedrijf Comdes.

U kunt dat ook nog vragen aan Piet Hoogendoorn, mijn toenmalige accountant, nu de hoogste baas bij het Nivra en Deloitte en Touche.

Ik acht haar Mevrouw Borst, schuldig en verantwoordelijk voor het vele leed in de Gezondheidszorg, als Minister maar vooral ook als ondeskundige op het gebied van automatisering om aan haar (vriend?) Prof. Dr. Bakker een opdracht te gunnen. Hierover zou u als politieke partij een Parlementaire enquête moeten vragen. Tegen uw eigen Minister, jawel want het zou D66 misschien voor de Nederlandse bevolking weer wat geloofwaardiger maken.

Ik ben niet links en niet rechts, ik ben voor een eerlijke en betrouwbare transparante samenleving.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel


De negenoog in de politiek


3. NEGENOOG:

Geachte volksvertegenwoordigers en medeburgers,

In wat voor land leven wij? Onderwijzers worden vermoord! Politici worden vermoord! Politici gaan uitvoerig naar de hoeren! Corruptie tiert welig door vele geledingen van onze samenleving! Balkenende is de vleesgeworden pastoor uit de vijftiger jaren! Zalm is een boekhouder zonder visie! Nederland glijdt af naar een hulpbehoefende Staat! Oude van dagen worden aan hun lot overgelaten in de hoop dat ze snel sterven, scheelt kapitalen voor de pensioenfondsen, AOW en gezondheidszorg! En de Tweede Kamer (on)gelovigen? Die slapen in de Binnenhof Zandbank de slaap der (on)schuldigen!

Het geheel is als een negenoog, (negenoog is een grote steenpuist in het midden met 8 kleinere eromheen) want waar je ook op over praat, onderzoekt, leest, drukt, of je nu Peter R. de Vries heet of gewoon Jansen, overal spettert de ellende als een kwalijk riekend push (sorry voor de beeeldspraak) alle kanten heen en verziekt zo onze samenleving.

Nu weer een geldverslindend rapport van 2500 bladzijden over de intergratie, lees de opmerkingen van Syp Wynia in Elsevier.

Het is als zo veel rapporten, de samenstellers hebben er veel aan verdiend, wij de burgers van Nederland kunnen het betalen en de uitkomsten staan/stonden bij voorbaat al vast!

NIEMAND HEEFT SCHULD, want deze rapporten worden opgesteld door commissietjes uit eigen gelederen, voorgezeten door vriendjes uit de politieke sfeer en beoordeeld door de vele zogenaamde "deskundigen" die bijvoorbeeld onze millitairen licht bewapend op missie sturen en dan bij calamiteiten deze zelfde millitairen de schuld geven van het politieke falen, terwijl de hoofdschuldige met een theedoek op zijn missie gaat en nu Minister van Staat is met vele dikbetaalde commissariaten, waarbij zich een klemmende vraag aan gewone gedachten ontsnap: "zijn het beloningen voor bewezen diensten uit het verleden?". Wie had het ook al weer over de sociaal democratie? Zo hebben we al vele voorbeelden gehad sedert Paars 1 en 2 en nu Balkenende 2, sorry Paars 3.

Citaat uit Elsevier van Syp Wynia:De commissie wenst, met uitzondering van het LPF-lid Joao Varela, niets te doen aan de inperking van de desastreuze grensoverschrijdende gezinsvorming. Wie dat niet wil, wil helemaal geen integratie. De commissie kiest in plaats daarvan voor dweilen met de kraan open en het uitsmeren van problematische immigrantengroepen over Nederland, in de verwachting dat dat helpt. Niet de immigratie moet aangepakt, in die visie, maar ook buurten en steden die tot dusver verschoond waren gebleven van de negatieve gevolgen moeten hun deel van de mislukte integratie nemen. Zo'n rapport kan het best meteen de prullenbak! Einde citaat.

Zo hadden we de IRT affaire, de Ceteco ellende, Volendam, Bijlmer, Enschede, Tiel, Watersnood rivieren, van den Haak rapport, de heer de Koning ESF om Melkert buiten schot te houden, terwijl ook van Kemenade een eerste viool meespeelt (intussen moet Nederland zo'n 500 miljoen euro aan ontvangen subsidies terug betalen aan Brussel, bedankt Melkert), om het over de vele privatiseringen (Energie, Spoorwegen, NMB, KPN sorry PTT etc.etc.) maar niet te hebben, want het zou toch allemaal veel goedkoper voor ons de gewonde burgers van Nederland worden! Zo ook de euro, gigantische voordelen werden ons in het vooruitzicht gesteld door de persoon Wim Kok die als enige ons de euro heeft aangevreven en opgedrongen, daarbij gesteund door een boekhouder 3e klasse!

Met verdrietige groet,

Paul Quekel senior, queke002@planet.nlRol Burgemeester cruciaal bij veiligheid stad !!

De conclusie van de commissie Fijnaut is helder. Het veiligheidsbeleid in Tilburg is vanaf 1998 in hoge mate op zijn beloop gelaten! Ook was er geen samenhang van het beleid. Wie was in die periode burgemeester van Tilburg? Als burgemeester van een grote stad als Tilburg kun je niet zoveel nevenfuncties en bijbaantjes hebben. Een aantal zeker niet als socialist en vakbondsman zoals -samen met vriend Wim Kok- commissaris bij ING. We weten inmiddels dat de bestuurders zich daar asociaal aan het zelfverrijken zijn met 60% salarisverhoging, terwijl de mensen op de werkvloer er geen cent bij krijgen of zelfs ontslagen worden.

Door deze vele bijbanen kun je niet weten dat het in de Reeshof onveilig is. En ook beschuldig je dan ten onrechte de portiers in de binnenstad (die nog wel gezag hebben over de jongeren) van racistisch deurbeleid. Wij zitten nu met de erfenis: een onveilige stad.

Het wordt de hoogste tijd dat de gewone hardwerkende en welwillende mensen eens weten hoe alles werkelijk in elkaar zit en dat we een old boys netwerk hebben dat alleen oog heeft voor zichzelf en niet voor de hardwerkende en welwillende burgers.

Het is te hopen dat de nieuwe burgemeester van Tilburg wel full-time voor onze mooie stad beschikbaar is!

Hans Smolders TilburgCompliment voor het Brabants Dagblad

Geachte redactie,

Via via kreeg ik een e-mail van Hans Smolders over een door u geplaatst stukje van hem in het Brabants Dagblad. Klasse dat u dit heeft weten te plaatsen ondanks de kritiek in het stukje op de bestuurders van uw stad Tilburg. Vooral omdat ingezonden kritiek op PvdA of nader te noemen "het totale linkse gedachtegoed" nooit in het Brabants Dagblad wordt vermeld en zeker niet de censuur van uw heren Tony van der Meulen en Ton de Jong kan doorstaan en overleven. Ik heb daar zelf vele voorbeelden van, bij deze een voorbeeld want intussen weten we dat er vele Nederlandse gezinnen in grote problemen gekomen zijn "Dexia, Legio Lease etc.etc.", is de aftrek van de hypotheekrente grotendeels aan banden gelegd en zijn er besparingen van 17 miljard doorgevoerd, vaak ten koste van de oude van dagen in ons land en wordt de allochtoon niet meer doodgeknuffeld. Oplossingen lees op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en www.sdnl.nl/grondbank.htm

met vriendelijke groet en een groot compliment voor u,

Paul Quekel senior, een gewone Brabander die zeker niet helderziend is.


Nu de brief en het antwoord aan en van uw hoofdredactie


Geachte heer Quekel,

Helaas kan ik uw ingezonden brief niet publiceren. U strooit in de brief met miljarden euro's zonder ook maar enig bewijs te leveren. Ik wil hiermee de lezer niet op het verkeerde been zetten.

Met vriendelijke groet,

Ton de Jong
chef opinie-----Oorspronkelijk bericht----- Van: Big Insurance [mailto:queke002@planet.nl]
Verzonden: maandag 18 maart 2002 11:30
Aan: opinieredactie@brabantsdagblad.nl
Onderwerp: Fw: BBOPINIE-001

Geachte Opinie Redactie, de fax welke ik u ter informatie ook via e-mail doe toekomen,

m.vr.gr. Paul Quekel senior.

FAXBERICHT


Aan : Brabants Dagblad 
Faxnr. : 073 615 7171
Telnr. : 073 615 7157
T.a.v. : Opinie Redactie 
Van : P.L.G. Quekel 0416 563055/0622992975
Betreft : Wie bedriegt Wie? 
Referentie : BBOPINIE-001
Pagina's : 1 (inclusief dit voorblad)

Mocht u dit faxbericht niet in goede orde hebben ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Tel. 0416-563055 of Fax. 0416-563059

Waalwijk, 18 maart 2002.

Geachte Opinie Redactie, bezoek de websites www.toezicht.nl en www.sdnl.nl.

Wie bedriegt Wie? Zalm, Melkert of Fortuyn!Gezien bij TV Buitenhof en gelezen.

Minister Zalm reageert niet op de brieven van de Stichting Toezichthoudend Nederland. Paars heeft het gedogen tot ware kunst verheven. Paars heeft een nieuw belastingstelsel ingevoerd dat vele Nederlandse Gezinnen met een hypotheek in de problemen kan brengen. Een huis koste in 1995 fl. 150.000,- met een hypotheek van fl. 120.000,- Nu kost hetzelfde huis fl. 400.000,- met een hypotheek van fl. 450.000,- Het verschil is vaak de Nederlandse economie ingegaan in de vorm van nieuwe auto's, nieuwe interieurs, prachtige tuinen, mooie reizen, tweede huizen, caravans, boten, geschenken aan kinderen, etc. etc. (dit is het beroemde poldermodel, een gevonden en gecreëerde economie vanaf het verdrag van Maastricht?). Grote koppen in de krant. Meevaller voor Zalm van 6 miljard, nogal wiedes als er voor 100 miljard nieuwe hypotheken werden afgesloten (6% overdrachtsbelasting.)

Weet u dat de te betalen rente (de overwaarde van huizen) hiervoor niet meer aftrekbaar is? Evenals het belegd gedeelte voor de beleggingshypotheken en lijfrentes onder het nieuwe regime, terwijl door Tussenpersonen gesteund door Verzekeraars dit niet werd gemeld, (bewijzen voorhanden). De schade die vele honderd duizenden gezinnen in Nederland lopen wordt nu al berekend op tientallen miljarden Euro's.

Om het maar niet te hebben over fraude en corruptie, over de overvolle wegen in Nederland (pardon ze zijn niet vol alleen maar een beetje druk!), over de bussen en treinen, over wachtlijsten (gezondheidszorg in 1986 35 miljard en geen wachtlijsten, nu bijna 90 miljard en?), over de rampen in Enschede en Volendam, over ???, over plaatsvervanger rechters, over blunderend Openbaar Ministerie, over A zeggen en B doen, (zoals met de renteaftrek van de hypotheken), en vele, vele andere zaken.

Pim Fortuyn stigmatiseren en nu al voor bedrieger uitmaken, de goede man heeft nog niet eens de kans van het zogenaamd politiek correcte establishment in Den Haag gehad. Het zijn net verongelijkte kinderen, die hun lolly is afgepakt. Pim mag lekker niet met ons spelen. De Nederlandse Bevolking is niet dom meer, ze wil alleen maar drie zaken: duidelijkheid, duidelijkheid, duidelijkheid, gestoeld op een politieke en betrouwbare overheid. Wij kunnen hiervoor gele en rode kaarten geven aan Paars, iedereen van politiek correct den Haag bleef op het pluche zitten!

Nu ze erop worden afgerekend schreeuwen ze moord en brand!

Met vriendelijke groet, Paul Quekel senior.

This inbound message from KPN has been checked for all known viruses by KPN IV-Scan, powered by MessageLabs. For further information visit: http://www.veiliginternet.nl


 

De Telegraaf
       ONBEHOORLIJK bestuur. Misbruik en verkwisting van voor patiëntenzorg bestemd overheidsgeld. Patiënten die daardoor op wachtlijsten in de kou staan. En de bestuurlijke top van het ziekenhuis die tientallen miljoenen op de bank heeft staan voor ´leuke prestigeprojecten´ en eigenbelang. Dat gevoegd bij het deze week bekend geworden grootschalige gesjoemel met awbz-gelden door ziekenhuizen, maakt dat hartchirurg dr. O. Penn zich niet langer een eenzame klokkenluider voelt. Deze week verscheen zijn boek ´Hartverscheurend´, over jarenlange bestuurlijke en financiële wantoestanden in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. 'Een parlementaire enquête naar wangedrag van ziekenhuisbestuurders, die overal in de ziekenhuiswereld in allerlei vormen voorkomen, zou zéér op zijn plaats zijn.'

Hartchirurg Olaf Penn hekelt managers die goed voor zichzelf zorgen, maar patiënten vergeten

´ZIEKENHUIZEN DOODZIEK´

'Parlementaire enquête naar gesjoemel met geld is gewenst'

door RENé STEENHORST

EINDHOVEN/MAASTRICHT, zaterdag
       Hartchirurg Olaf Penn kan er nog altijd niet over uit: zuiver en alleen omdat de toenmalige raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) zwaar de schurft aan hem had, werd bijna een miljoen gulden besteed aan juridische procedures om hem te wippen.

        Tegen elke prijs wilde de dagelijkse leiding van het universiteitsziekenhuis af van de bezielde, hardwerkende chirurg, die in haar ogen te veel eisen en verlangens had om, geheel volgens zijn opdracht, een hoogwaardige afdeling voor hartchirurgie op te zetten. Penn wilde het beste, het allerbeste. 'Een hartchirurgische afdeling met alles erop en eraan.' Waar, normaal gesproken, van omarming en aanmoediging sprake zou behoren te zijn bij zo veel geestdrift, kreeg hij slechts ontmoediging en afgunst over zich heen.
 
       Directie en raad van bestuur waren helemaal niet bezig met de belangen van patiënten, stelt Penn. 'Ik zei wel eens tegen ze dat ze in een ´ziekenhuis´ werkten: een huis voor zieken, niet voor gezonden. Ze waren echt alleen maar met zichzelf bezig. Met hun positie op het pluche, hun verknochtheid daaraan. Met hun lease-auto´s en luxe inrichtingen van hun eigen kantoren.' Daardoor liepen de wegen niet parallel en werd Penn als te eigenzinnig en te lastig ervaren. Dus moest hij weg, hetgeen uiteindelijk na jaren lukte...
 
        'Het AZM heeft voor het inzetten van advocaten tegen mij overheidsgeld gebruikt dat voor patiëntenzorg bestemd was. Geld uit de pot Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (awbz), geld van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG)', zegt cardiothoracaal chirurg dr. Penn - en niets in hem wijst op ook maar de geringste vorm van leedvermaak. 'Dieptriest!' vindt hij het zelfs. 'Want dat geld had natuurlijk nooit daarvoor mogen worden gebruikt. Er had nimmer een juridisch wapen tegen mij van mogen worden gekocht. Daar was het niet voor bedoeld. Maar ze beschouwden het als hun eigen geld. Dachten er helemaal niet aan dat het patiëntengeld was. Gedrag dat ik ook in andere ziekenhuizen zie. Bovendien verloor het AZM ook nog alle vier de procedures tegen mij... het had geen poot om op te staan. Volkomen weggegooid geld dus - daar hadden we heel wat van kunnen doen voor de patiënten.'
       
Geen druppel

       Dr. Olaf Penn - ´professor Penn´ nadat hij in 1985 als hartchirurg vanuit het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis was overgestapt naar het Sint Annadal-ziekenhuis, het latere Academisch Ziekenhuis Maastricht. 'Hij is altijd een ´patiëntendokter´ geweest.' Door sympathisanten wordt hij beschreven als een arts die toen en nu nog steeds alles aan de kant zette voor zijn patiënten. Die zijn hem heilig, zij staan centraal. 'Wanneer Penn de volgende dag moet opereren, wordt er niet geborreld, wordt er ontspannen en op tijd naar bed gegaan', zegt voorzitter Jan van Overveld van de Stichting Nederlandse Hartpatiënten (SNH) te Roermond. 'Geen druppel drinkt hij dan. Ook niet na afloop van een congres tijdens een gezellig samenzijn. En wie hem ´s avonds wil spreken over iets anders dan zijn patiënten, krijgt na tien uur geen contact meer met hem. Hij is dan wel thuis, maar is er gewoon niet. Bij klassieke muziek bereidt hij zich dan voor op de ingreep of ingrepen van de volgende dag. Hij leest en studeert en bekijkt nóg eens de patiëntenstatus. Zó is Penn. En gelukkig had en heeft hij veel medestanders onder artsen, die waardering hebben voor zijn ijveren inzet.' 
 
       Maar zijn tegenstanders, voorname-lijk afkomstig uit de ziekenhuisbestuurs-kringen, zijn allergisch voor zijn gedrevenheid, willen niets meer over hem horen en verbieden hun naam in de krant te zetten. Ze mijden Penn als een melaatse en gooien bot de telefoon neer, onder uitroepen als 'die achterbakse k....zak!' En: 'Hij hoort hier meer van! Dit muisje krijgt nog een juridisch staartje, daarvan kan hij verzekerd zijn.'

        Deze week verscheen het boek ´Hartverscheurend´ (uitgeverij Gianni), waaraan Olaf Penn ruim acht jaar werkte sinds hij in 1995, na jarenlange problemen met vooral AZMbestuursvoorzitter dr. J. J. Carpay, de laan werd uitgestuurd.

Hartchirurg dr. Olaf Penn: 'Premier Kok zei eens ´Geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Maar niemand neemt de verantwoordelijkheid voor het verdwijnen van al die awbz-gelden."
FOTO: SERGE LIGTENBERG
 
De woede van zijn tegenstanders richt zich nu tegen dit geschrift, waarin Penn zeer gedetailleerd, veelvuldig met naam en toenaam, de verbijsterende strijd binnen de muren van het ziekenhuis beschrijft. De eerste scheldbrief ('Nee, nog geen dreigbrief') heeft hij al binnen. Maar het deert hem niet. Olaf Penn heeft doelbewust gekozen voor deze ´inkijk in 'n hooglopend geschil´. Nu lachend; 'Ja, noem het maar een kijkoperatie.' 

       Bang voor juridische represailles is hij niet. 'Alles is juridisch afgedekt en gecontroleerd op smaad. Degene die hier iets tegen wil ondernemen, krijgt daar een harde dobber aan.' Het boek bevat een voorwoord van de Maastrichtse strafpleiter mr. Max Moszkowicz sr.
 
       Volgens Penn waren in het ziekenhuis intimidatie, verdeel-en-heerspolitiek, Stasi-methoden en het aan de laars lappen van de belangen van patiënten aan de orde van de dag. Penn, tegenwoordig hartchirurg bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ('Waar ik helemaal geen problemen heb'), schildert in zijn boek met name voormalig AZMtopman Carpay af als iemand die dictatoriaal en op macht belust was en nauwelijks geïnteres-seerd in de belangen van hartpatiënten. 'Een absolute gek, iemand die zijn macht en invloed continu wilde laten zien. Zo iemand kom je in de ziekenhuiswereld niet snel tegen, alhoewel er rare broeders rondlopen met vergelijkbare ideeën.'
       
Wachtlijsten

        De minister van Volksgezondheid - Olaf Penn zegt wel eens medelijden te hebben gehad met de zittende bewindsman of -vrouw. 'Die dan weer werd geconfronteerd met de problemen van wachtlijsten. O zeker: er waren wachtlijsten. Maar er stonden tegelijkertijd ook bedden leeg, gemiddeld zo´n 13 procent. En niet omdat daar geen geld voor was, maar puur omdat die bewust leeg gehouden werden. Om geld mee uit te sparen voor op de bank. De ziektekostenverzekeraar wist ervan, maar betaalde de volle mep uit. Dat geld werd dan naar de rekening van het ziekenhuis weggesluisd.
Zo, via de weg van het creatieve boekhouden, ontstond dan een bedrag van zo´n 60 miljoen gulden. Dat bedrag maakte dat het ziekenhuis zogenaamd ´financieel gezond´ was, terwijl de dagelijkse nood hoog was. Als de accountants die eraan meewerkten, hadden moeten verklaren dat de financiële situatie ´niet gezond´ zou zijn geweest, dan had dat koppen van directie en raad van bestuur gekost. Maar nu, nu hielden ze elkaar op het droge, waren dus de baantjes gegarandeerd. Het eigen hachje...'
 
        Van het geld werden ook ´leuke, prestigieuze dingen´ betaald, weet Penn. 'Zaken waarmee goede sier te maken viel. Zoals het overbrengen van de volledige afdeling neurochirurgie van Heerlen naar Maastricht. Het was feitelijk nergens voor nodig, maar het oogde ´krachtdadig´ en getuigde naar de buitenwereld toe van visie.'

       Het AZM, waar de bekritiseerde raad van bestuur en directie zijn opgevolgd, wil niet reageren op het boek van Penn. 'Wat ons betreft, is dat een gesloten boek.'
       
 

Terug naar pagina
 

13 maart 2004