Aanklacht tegen het gevangeniswezen in Nederland, oftewel de Nederlandse Staat (PDF)
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen

Psycholoog Heyster en het uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat? Stel vragen...!!

Aanklacht tegen het gevangeniswezen in Nederland, oftewel de Nederlandse Staat 1

Inleiding

Paul Quekel zegt: Er is in Nederland een groot onrecht, omdat er stelselmatig ‘klassenjustitie’ wordt toegepast. Het nogal corrupte systeem van naar verluidt frauderende ambtenaren en politici, die voor zichzelf vrijbrieven hebben verzorgd met de Pikmeer-1 en Pikmeer-2 arresten, is een van de diepere oorzaken van de teloorgang van ons eens zo mooie land. Lees het helder verhaal van Kees Kooman over de woekerpolissen.

Klik op de brief aan de heer Paul Witteman, met het verzoek om aandacht te besteden aan de onderwerpen die in zijn brieven en e-mails in het verleden aan hem werden gestuurd. Dit over de vele zaken van ontrechting, maar vooral over de financiële fraude in Nederland; ook in de tijd met mevrouw Sonja Barend. Zijn waarschuwingen gingen specifiek over de woekerpolissen, de kredietcrisis en het pensioendebacle dat er aankwam; en de grote ophoging van de huizenprijzen.

Klik op de onderstaande brief aan Paul Witteman

Klik hier voor de hele brief aan u van 12 maart 2013 uit de PI-Vught


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/quekel-witteman.htm