Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988


Wachtlijsten en Gezondheidszorg in Nederland,
het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986

    Zie de NOVA-uitzendingen: en en

Nog wat meer historie:
H. Wijffels en prof. A. Bakker

Uit het archief van Paul Quekel senior:

P.L.G. Quekel

Geboren te 's-Hertogenbosch op 17 januari 1944.

   

Geachte redactie van RTLZ,

   

Betreft uw vraag d.d 15 november 2011 inzake de financiële problemen in Europa.

   

Oplossing en waarschuwingen van Paul Quekel senior gedurende vele jaren aan zowel de Nederlandse Bank, Nout Wellink, de AFM, de NMa en de diversen regeringen en nagenoeg alle Kamerleden vanaf 1996.

   

Neem het besluit als Europese samenleving tot het oprichten van een Europese Volksbank (zoek op Google Quekel/volksbank) zonder winstoogmerk als tegenhanger van de commerciële banken. Deze E.V. kan gefinancierd worden door de landen van de Europese Gemeenschap (EU), de ECB, de commerciële banken, verzekeraars en de pensioenfondsen. Geef aan de pensioenfondsen een rekenrente die voldoende rendement geeft om toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren.

   

Deze E.V. (Europese Volksbank) kan indien nodig commerciële banken overnemen. De E.V. neemt alle   €˜vuile  €™ leningen over van de in de probleem gekomen landen, van de verzekeraars en de commerciële banken tegen een percentage van de initiële waarde en geeft de uitgeleende gelden terug aan de belanghebbenden,    tegen een vast rentepercentage. De in het probleem gekomen landen betalen aan de E.V. een percentage over hun   €˜geredde  €™ leningen dat gelijk staat met het laagste gangbare percentage zoals nu aan bijvoorbeeld Duitsland berekend wordt.

   

Verplicht de banken en verzekeraars en pensioenfondsen te investeren in de eigen landen en wel in de infrastructuur, de opleidingen, de huizenbouw en grote projecten (zoals de Tweede Maasvlakte, de Zuiderzeewerken, de Delta werken) met de terugontvangen leningen. Antimeer grote maatschappelijke projecten om de economie te stimuleren voor een economische groei in de Eurozone.

   

Verander de huidige maatschappij en het belastingstelsel.

   

Hef géén belasting meer op menselijke arbeid maar op computers, machines en robots. Voer een BOG in (Belasting Op Grondstoffen) en schaf de huidige BTW af, want als een eindproduct onverkoopbaar blijkt te zijn, is de gehele keten van grondstoffen en arbeid doorlopen met een groot verlies. Alle heffingen zijn dan nagenoeg ten onrechte geweest. Hierdoor zal men zuiniger omgaan met de nu al vaak schaarse grondstoffen en de recycling zal nog zinvoller worden.

   

Lees hierover op:

www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm

www.sdnl.nl/grondbank.htm   

www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en lees bij deze laatste webpagina mijn artikelen over

   

Blad 2.

   

utopie, illusie en de brief aan Hans Hillen van 13 juli 2002, welke ook gestuurd is naar bijna alle Kamerleden/regering in die tijd.

   

Kijk ook eens naar www.sdnl.nl/parmalat.htm (hoe een 'misdadige' lobby ook in Nederland aanwezig is www.sdnl.nl/gerd-leers.htm ) want waar zijn de 6 miljard euro vandaan gekomen die in Nederland verloren zijn met de Parmalat fraude? Welke financiële instelling of pensioenfonds heeft dit enorme bedrag verloren? Waarom is het aangekondigde onderzoek nooit uitgevoerd door de Nederlandse bank en/of de AFM? Zoals dit werd toegezegd? LOBBY, van Korthals Altes?

   

Denk na over een andere invulling van onze samenleving. Ik noem het een zogenaamde   €˜speelmaatschappij  €™ want het is een utopie dat er in de toekomst voldoende banen zijn voor de nu al 7 miljard mensen op aarde met een voorspelde groei naar 9 tot 10 miljard in 2050.   

   

Er zullen hoe langer hoe meer   €˜uitvindingen  €™ gedaan worden welke menselijke arbeid zullen overnemen en overbodig maken. Terwijl ook door de verdere veredeling van gewassen veel grotere opbrengsten van voedsel zullen worden bereikt.

   

Dit is mijn korte idee over een mogelijke oplossing en een toekomstige   "leefbare" samenleving.

   

Met vriendelijke groet,

   

P.L.G. Quekel

   

c.c L.J.J. Dorrestijn, Prof. Dr. Ir. A. van Putten, Prof Dr. Mr. G.J.J. Knoops, R. M. Brockhus, Prof. E. Engelen, Prof. A. Boot.

Overzicht van de correspondentie

SDN-rubrieken
Netwerken van juristen
Bijbanenregisters Rechterlijke Macht
Rapport Integriteit van de Rechterlijke Macht
Publicaties van Paul Quekel bij de Sociale Databank Nederland

Terug naar het begin