Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Antwoorden op vragen van de Kamerleden Heemskerk en Wolfsen over de Parmalat-zaak

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS

Mogelijk is een onderzoek naar de nevenfuncties in en om de gerechterlijke macht met het unieke Nederlandse fenomeen dat eenmalig is in de gehele wereld, "de plaatsvervangende rechters en raadsheren vaak ook nog advocaat in het eigen arrondissement" in samenspel met het onderzoek van Prof. van Putten te koppelen aan het advies van de RMO en/of kan er mogelijk een samenwerking met deze RMO plaatsvinden, ( Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling ). Deze RMO staat onder voorzitterschap van Prof. H.P.M. Adriaansens, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht,

Download hier van de drie relevante documenten

Zie ook de aanbevelingen en analyses van Prof. dr. ir. A.F.P. van Putten

Vergelijkend-onderzoek. Nieuwe richtlijnen en procedures voor het
opmaken en afgeven van vonnissen, arresten en beschikkingen
Nieuwe richtlijnen en procedures voor het opmaken en
afgeven van vonnissie, arresten en beschikkingen
Checklist voor de opmaak, en afgifte van vonnissen, arresten,
beschikkingen en precessen-verbaal naar de wettelijke voorschriften
Brief aan minister Donner over het valselijk opmaken van arresten en grossen van arresten

M.vr.gr. Paul Quekel senior.


Geachte Prof. H.P.M. Adriaansens en directie en medewerkers van de RMO,

Hartelijk dank voor uw onderzoek. Kunt u mij een examplaar sturen, liefst per e-mail, anders per post. Adres: Grotestraat 413 5142 CD Waalwijk. Hierbij enige van onze bevindingen en ik hoop voor uw RMO dat u wel antwoord krijgt op uw advies,

M.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte Professoren, commissie van Justitie, spokespersonen van de Regering, volksvertegenwoordigers, e.a. ter uwer informatie en lees zorgvuldig http://www.sdnl.nl/procesmonopolie/procesmonopolie-index.htm

Lees zeker de bovenstaande aanbevelingen van Prof. Dr. Ir. Anton van Putten en om met uw politiek correcte uitspraken gelijke tred te houden, het is verbijsterend, schokkend en onthutsend, terwijl Theo van Gogh het adembenemend vond!!

Recht halen is niet alleen moeilijk voor laagopgeleiden maar voor een ieder die in de kaken van de meerkoppige draak komt die Vrouwe Justitia heet! Deze draak verslindt al zo'n 20 miljard euro per jaar. In Nederland kost het gerechterlijk bedrijf een factor zes duurder dan in Denemarken volgens een onderzoek uitgevoerd door Prof. Peter Tak,

M.vr.gr. Paul Quekel senior

Bron Dagblad de Telegraaf van 12 januari 2005.
Recht halen moeilijk voor laagopgeleiden

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG, woensdag
        Het vertrouwen van de burger in het rechtssysteem daalt. Met name groepen die het toch al moeilijk hebben, zoals uitkeringsgerechtigden, laagopgeleiden, ouderen, etnische minderheden en analfabeten, ondervinden steeds meer problemen als zij hun recht willen halen.
        Dit blijkt uit een advies van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat gisteren aan het kabinet is aangeboden.
       De RMO noemt het 'onthutsend' dat vooral mensen die zelf ervaring hebben opgedaan met de werking van het rechtssysteem uitgesproken negatief zijn. Hij vreest dat steeds meer mensen zich afwenden van de maatschappij of het recht in eigen hand nemen.
       Omdat steeds meer taken tegenwoordig worden overgelaten aan private organisaties, is de burger vaker op zichzelf aangewezen als hij bij een geschil zijn gelijk wil halen. De RMO vindt dan ook dat de overheidmeer moet doen om laagdrempelige voorzieningen voor geschillenbeslechting en bemiddeling in het leven te roepen.
        
 
 


Geachte heer Cotterell,
 
Aangenaam verrast ben ik van uw artikel in het Brabants Dagblad van 11 januari 2005. Ik zou graag eens een gesprek met u willen hebben over mijn ervaringen met advocaten. Alsook de ervaringen met Raden en Hof van Discipline en met de NOVA. Gelukkig heeft Prof. Dr. Mr. G.J.J. Knoops nu mijn zaak inzake een verzekeraar aangenomen. Het betreft een belang van zo'n 10 miljoen euro. Ik heb in totaal al veel meer dan 1,5 miljoen gulden uitgegeven aan advocaten en adviseurs, hetgeen begonnen is met onterechte belastingaanslagen (2 miljoen gulden met rente en kosten over de jaren 1986, 87, 88, 89) eind 1990 begin 1991. Tegen de Nederlandse Staat heb ik alle rechtzaken gewonnen in 1995, staat op www.sdnl.nl/quekel26.htm

Hopende op een positief bericht van u verblijf ik met vriendelijke groet, Paul Quekel senior.


 
Economie
'Advocaten veel te duur voor middeninkomens'

van een verslaggever


Dinsdag 11 januari 2005 - Breda - Advocaten zijn voor veel mensen te duur. Ze moeten bij cliënten met middeninkomens overwegen of ze niet beter lagere tarieven in rekening kunnen brengen. Ook kleinere bedrijven zouden voor lagere rekeningen in aanmerking moeten komen. Dat is de mening van de Bredase advocaat mr. H. Cotterell, tot eind vorig jaar deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda.

Cotterell heeft zijn collega's een 'testament' nagelaten, dat vrijwel geheel gewijd is aan het declaratiegedrag van de advocaat. Cotterel signaleert dat de advocaat voor veel mensen (te) duur is.
Cotterell schat dat 'bij het gros van de kantoren' het uurtarief van een advocaat, inclusief BTW en kantoorkosten, minstens 187,50 euro is. 'Het zijn voor cliënten toch enorme bedragen die ze moeten betalen.'
De Bredase jurist vindt dat onder de kostprijs moet kunnen worden gedeclareerd. 'Je mag met een cliënt afspreken dat je niets of een bescheiden bedrag declareert als de zaak mislukt. Lukt de zaak, reken dan een normaal tarief. Het Hof van Discipline (het tuchtcollege van advocaten) vindt dat ontoelaatbaar, maar ik vind dat te preuts gedacht.'


Beste Henny, e.a.,
 
Advocaten veel te duur voor middeninkomens????
Niet alleen voor middeninkomens, ook voor veel MKB bedrijven, maar vooral voor de gewone huis, tuin en keukenburgers. Wat je soms tegenkomt kunt u lezen op  www.sdnl.nl/nauta-dutilh.htm Deze zaak heeft mij al zo'n 80 tot 90.000 gulden gekost en is nu aangebracht voor cassatie in Den Haag. Lees ook de rapporten van Prof. Dr. Ir. A. van Putten over de rechterlijke macht want als je al in de fictie van onafhankelijke Nedelandse rechtspraak geloofd hebt, zoals Balkenende mij schreefwww.sdnl.nl/quekel26.htm en je volledig financieel aan de grond zit dan kom je tot de ontdekking dat er vele plaatsvervanger rechters en raadsheren zijn, die vaak ook nog advocaat zijn in het eigen arrondissement of verbonden zijn aan een bank of verzekeraar. Daarom zou met het princiepe, de grootste schouders dragen de zwaarste lasten ook moeten gelden als cliënten/polishouders van banken en verzekeraars gedwongen worden naar een advocaat te gaan om een gerechterlijke procedure te starten tegen deze financiële machthebbers, deze de kosten moeten betalen van het geding. Je zult zien dat er dan geen jarenlange (vaak 5 tot 10 jaar) procedures zijn.
 
Een rechtzaak tegen een bank of verzekeraar is meestal een verloren zaak. Je kunt de enorme kosten niet opbrengen. Een bodemprocedure kost al gauw 40 duizend euro. Dan volgt nog het hoger beroep en uiteindelijk cassatie. Waarom je niet kunt winnen?
 
Lees citaat uit  www.sdnl.nl/flipse-1.htm
 
Ongemerkt en ongewild verkeert de branche van financiers en verzekeraars in de fase, waarin dit demasqué gaande is. (Decline and Fall of the Balloon Empire).

De verzekeringsfirma's verwijzen klager naar vage klachteninstituutjes (met zelfregulering houdt men de teugels strak in eigen hand) en/of gerechtelijke procedures. Banken, verzekeraars, de grote bureaucratische overheidslichamen en hun advocaten-colonnes hebben daar een eeuwenlange ervaring mee. Prettige ervaring.

 • Aan de borreltafel wordt vernomen: 'we procederen ze gewoon stuk'.
 • In het daglicht: 'wij hebben de kwestie voorgelegd aan de onafhankelijke rechter'.
 • Het lijkt een chique verhaal, maar is in werkelijkheid een drogreden.

In haar brochure 'Belastingramp 21e eeuw' (pagina 21) schrijft de Stichting Toezichthoudend Nederland: 'Het klassieke rechtsbedrijf (gerechtelijke en klacht-procedures) is inmiddels niet in staat gebleken om enkele individuele gevallen van Polis-Verkeerd tot een rechtvaardige oplossing te brengen. (De branche pronkt niet lang meer met een onafhankelijk klachteninstituut).

De huidige rechtsvoering sukkelt achteruit langs lijnen van communicatie (inhoud, vormelijkheid en middelen) die naar inefficiëntie het theoretisch denkbaar maximum behaalt en handhaaft:

 • partij A. (de consument) is onkundig en onkennig;
 • partij B. (de maatschappij) is top-deskundig en 'zit op de feiten' (individueel en cumulatief);
 • partij A. (de consument) betrekt stelling 1 ('Ik ben belazerd').
 • Partij B. (de maatschappij) betrekt stelling 2 (Het spiegelbeeld van stelling 1; oftewel: 'hoe komt u daar nu bij'; 'wij hebben gehandeld volgens de regels'; 'u heeft zelf gekozen en het zelf gedaan');
 • Een derde (de rechter) weet van niets, beschikt niet over specifiek vereiste kennis (van de individuele en collectieve feiten) en deskundigheid, maar moet oordelen;
 • Het staat partijen A en B vrij om de rechter van relevante feiten, gebeurtenissen, gebruiken en belangen onkundig te houden en de rechter een gemanipuleerde werkelijkheid voor te spiegelen.
 • Vertraging en verwarring troef.
 • Altijd in het voordeel van de wegens wandaad gedaagde partij.
 • De rechterlijke macht kan het niet aan'.
  Met een gerechtelijke procedure schiet de firma klacht en klager in een drietraps-raket enkele reis richting onbewoond en onbewoonbaar universum, vele lichtjaren van hier.
 • De verbinding met het ondermaanse is spoedig na lancering op onverklaarde wijze verbroken. Van klacht en klager werd niet meer vernomen. Einde citaat.
Nog meer informatie over financiële instellingen en de advocatuur op:
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior