De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

Wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988


Waalwijk 30 november 2008
----- Original Message -----
From:
P. Quekel sr.
To: tbesteman@telegraaf.nl
Cc:bmos@telegraaf.nl
Sent: Friday, November 28, 2008 12:55 PM
Subject: Theo Besteman / Artikel in Dagblad de Telegraaf van 28 november 2008

Geachte heer Besteman,

Hartelijk dank voor uw artikel Kamer als verkoopbalie. U bent samen met Bart Mos en Siep Wynia een van de weinigen die het aandurft om kritische geluiden over banken en verzekeraars te laten horen. Dat Kamerleden niets doen komt door hun beperkte kennis van de financiële markten, hun jarenlange omwil om te luisteren naar waarschuwingen en mede door de grote lobby van banken en verzekeraars en de verwevenheden van deze financiële instellingen met de hogere politiek, ambtenarij en rechterlijke macht. Ik ken tot nu toe slechts een (ex)Kamerlid die zich heeft verzet tegen de zoals hij tegen mij zei misdadige lobby, lees gerdleers.htm

Ik heb geen enkel bezwaar tegen het salaris van Zalm. Wel heb ik bezwaar tegen Zalm, die als slechtste minister aller tijden samen met Wim Kok, Vermeend en Wouter Bos, niet hun verantwoording genomen hebben tijdens hun polderkolder jaren. Lees het artikel uit Dagblad de Telegraaf van 19 oktober 1999 over een heuse vulkaan waarop wij leven volgens Wim Kok, die hetdebacle toen al constateerde maar niets deed evenals Zalm niets deed. Deze VULKAAN is nu tot een uitbarsting gekomen en het vurige lava stroomt alle spaardershuizen binnen met een ongekende verwoesting. Deze tijd zal de geschiedenisboeken ingaan als het moderne Pompeï. Deze heren en alle wettelijke toezichthouders alsmede Tweede en Eerste Kamerleden hebben het toezicht op banken (kredietcrisis) alsook het toezicht op verzekeraars (woekerpolissen) ernstig verwaarloosd.

Deze brekebenen moeten nu adequate oplossingen voor ons gaan verzorgen? De een als baas en de ander als commissaris, hoogleraar, minister. Het is adembenemend om te zien en te constateren hoe onze kapitalistisch communistische en zogenaamde democratische (?) Staat zich wentelt in de drek van de veroorzakers. We hebben met grote dank aan deze heren/dames (wachtgelden) geleefd in een met geleend geld gekochte economie en nu moeten de kleren van de keizer voor de zoveelste keer door het gepeupel (wij dus) worden betaald.

Waarom schrijft niemand wat de echte redenen zijn? Banken en verzekeraars hebben met toestemming van overheden (imaginair) geld uitgeleend dat er niet was, hebben in aandelen gehandeld die ze niet bezaten en verkopen nu goud/grondstoffen welke ze niet bezitten. Het vele geld op de bankafschriften/polisbladen zijn slechts enkele cijfertjes op een vodje papier, pas als het imaginaire geld wordt opgenomen is het echt geld geworden en heeft het waarde. Daarom wordt nu overal reclame gemaakt om te pinnen, blijft het misdadige systeem ten minste gesloten. En onze controleurs weten niet hoe het werkt, zijn onbekwaam of houden hun mond uit eigen belang, partijbelang en coalitiebelang. Wie gaat deze stal uitmesten? Of zal 1789 herleven en krijgen we een MODERNE BASTILLE? op de Europese binnenhoven.

Het is schandalig om de hypotheken van de gewone huis, tuin en keukenburgers te misbruiken om het eigen falen te verbloemen. Ik strijd al sinds 1993 tegen de macht en overheersing van banken en verzekeraars. Ik vind het vreselijk dat ik uiteindelijk gelijk gekregen heb. Niet voor mijzelf maar voor de velen die nog niet weten wat het betekent om als stalker (ook in uw dagblad), idioot, Don Quichot te worden neergezet als je opkomt voor jezelf en je jezelf verzet tegen de financiële overheersing. Lees wat Prof. J. van de Poel over mijn gezin geschreven heeft (vertrouwelijk). Op 19 december a.s. gaat onze soap weer verder met een pleidooizitting bij het Hof in Amsterdam. Lees ook theovangogh.htm

Zowel Zalm als Hoogervorst zie ik als vazallen van de financiële macht om de deksel op de beerputten te houden! Dat blijkt ook uit het artikel van de heer Besteman citaat: Deerniswekkender was woensdag slechts het gebrek aan kritiek van Kamerleden, die bankiers opnieuw hun verkooppraatjes lieten houden. Kamerleden jammerden achteraf wel dat zij de oorzaken van de kredietcrisis nóg niet hadden gehoord. Toch wel gek dat slechts het bedrijfsleven boetes van mevrouw Kroes heeft gekregen en zij nog nooit een bank of verzekeraar voor kartelvorming en prijsafspraken ter verantwoording heeft geroepen. Wie heeft de moed om een parlementaire enquête te eisen voor de vele financiële wanprestaties?

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

C.c. Prof. Dr. Mr. G.G.J. Knoops en Drs. G. Leers

NB IK had in 1989/1990 3,6 miljoen gulden ingelegd en kreeg in 1995 iets meer dan 2,8 miljoen gulden terug terwijl de verzekeraar in die periode bijna 17% rendement per jaar had gepubliceerd. Een negatief rendement van bijna 700.000 gulden buiten het gepubliceerde rendement. Hoezo woekerpolissen?

TER INFO:

Overigens wist Kok al in 1999 dat het volledig mis zou gaan en Zalm bagatelliseerde en is niet ongerust!
Nogmaals het Artikel in Dagblad De Telegraaf: Bron Dagblad de Telegraaf.

Al in 1999 had vader des vaderlands Wim Kok door dat het helemaal mis zat met de beurskoersen en de waarde van de huizen, toch heeft deze Minister President géén enkele actie ondernomen om het echec te beperken of zelfs in de Regering of Tweede Kamer een onderzoek te laten instellen. Ook heeft hij Zalm en Vermeend een nieuw belastingstelsel laten ontwerpen dat de Nederlandse Burgers opzadelt met belastingrampen welke zijn weerga niet kennen in de Nederlandse geschiedenis, www.sdnl.nl/flipse-1.htm en beleggingsfondsen.htm het artikel van Paul Koster (nu AFM) uit mei 1997.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE NEDERLANDSE BURGERS? Nee in die periode kwam het geld van de overdrachtbelastingen, de vennootschapbelastingen van de makelaars, de bouwondernemingen bekend geworden als het Poldergeld met zakken binnen!!! We leven nu op een financiële vulkaan, die elk moment kan ontploffen. Bedankt Paars en het poldermodel van de vele onwaarachtigen. (Huizengekte, Grondbank, Financieel onderzoek) (PQ)

Kok: Beurshausse en huizengekte gevaar,
Dagblad de Telegraaf van 19 okt 1999

Van onze parlementaire redactie

- DEN HAAG, dinsdag, Premier Kok waarschuwt dat Nederland met de uit de pan gerezen beurskoersen en de torenhoge huizenprijzen op een heuse 'vulkaan' leeft. "Mijn indruk is dat we in ons deel van de wereld de Verenigde Staten inbegrepen op een soort vulkaan leven", zo stelt Kok onomwonden vast in het jaarboek van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Kok maakt zich zorgen over de hoge koersen en onroerendgoedprijzen. "Als die luchtbel een keer uit de economie verdwijnt dan kan dat schokken veroorzaken", voorspelde Kok gisteren na de presentatie van het jaarboek van de PvdA-denktank.

Vertrouwen

De premier heeft geen vertrouwen in de 'papieren winsten' van effectenbezitters en huiseigenaren. "Op het moment dat het vertrouwen daarin wegvalt en laten we hopen dat dat niet gebeurt kan een groot deel van de speculatiewinst omslaan in verlies, met alle sneeuwbaleffecten die daardoor ontstaan", redeneert de minister-president. Kok heeft een ongemakkelijk gevoel over de huidige aandelenmarkt met de hoge koersen en de peperdure onroerendgoedmarkt. De waarschuwing van de PvdA-premier komt op het moment dat de stemming op de internationale effectenbeurzen nerveus is. "Voel ik me daar gemakkelijk bij? Nee. Omdat ik, evenmin als anderen, precies kan vaststellen wanneer de koersen en de prijzen daadwerkelijk reële waarde van aandelen of huizen weerspiegelen", aldus Kok.

Ondernemen Volgens hem kan de stijging van de aandelenkoersen alleen doorgaan "zolang de overtuiging blijft bestaan dat we op voortgaande groei kunnen rekenen." De speculatieve winsten komen in de ogen van de premier ook niet voort uit ondernemerschap. Volgens de bewindsman schort het juist momenteel aan ondernemerschap in Nederland. "Echt ondernemen, nieuwe dingen starten: daar mankeert het op het moment aan", meent Kok, die signaleert dat er wordt neergekeken op het ondernemerschap. "De speculatieve winst wordt helemaal niet geboekt door een ondernemer. Er wordt juist te weinig ondernomen. Er is veel meer kapitaal in ons land en in West-Europa dan voor ondernemen wordt ingezet."

Kok ziet ook gevaren in het zogeheten 'flitskapitaal' in de financiële wereld. "Wij hebben enkele jaren geleden daarvan de uitwassen gezien, toen hele economieën wankelden als gevolg van korte-termijn kapitaalbewegingen", aldus Kok, die doelt op de crises in Azië en Latijns-Amerika. De PvdA-bewindsman vindt dat socialistische regeringen moeten onderzoeken of de oplossing hiertegen niet kan worden gevonden in een nog scherper nationaal toezicht op de banken. Ook denkt Kok aan het opleggen van beperkingen op grove internationale speculatiebewegingen.

Kok is trouwens optimistisch over de werkgelegenheidsontwikkeling in ons land. Volgens hem kan de situatie van volledige werkgelegenheid zelfs worden bereikt. "De ontwikkeling van de afgelopen vier à vijf jaar heeft ons de overtuiging gegeven dat een niveau dat in de buurt komt van volledige werkgelegenheid weer bereikbaar wordt", meent de minister-president. "Er is een tijd geweest dat wij dachten dat dat alleen kon worden bereikt door een radicale verkorting van de arbeidsweek tot 25 uur."

Zalm Minister Zalm (Financiën) gaf in een reactie op de uitspraak van Kok toe dat de beurskoersen en de huizenprijzen zich op een behoorlijk hoog niveau bevinden. De bewindsman zegt niet ongerust te zijn over grote negatieve effecten indien de prijzen plotseling flink zouden gaan dalen. "Het is natuurlijk mogelijk dat er een correctie komt op de huizenmarkt", aldus Zalm. "Duidelijk is echter dat de economie nu een stuk beter bestand is tegen dit soort zaken en ook de gevolgen van de beurskrach in 1987 vielen achteraf erg mee.

© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail: redactie@telegraaf.nl

Bron Dagblad de TELEGRAAF

Kamer als verkoopbalie

Nederlandse banken en verzekeraars verloren dit jaar tot 90% van hun beurswaarde, vroegen voor € 13,75 miljard aan staatssteun en ontslaan duizenden werknemers. De liquiditeits-crisis bij de banken beteugelde eerst de economische groei, die nu is omgeslagen in krimp. Bankiers gebruikten woensdag, tijdens de hoorzitting over de kredietcrisis in de Tweede Kamer, het ’strafbankje’ in de tempel van de democratie niet voor een mea culpa, maar voor een heuse roadshow: blazoen oppoetsen en schaamteloos producten verkopen.

Bankiers en verzekeraars treffen weinig blaam, claimen zij. Ze wijzen voor de oorzaak vooral naar de VS. Amerikaanse banken boden ongecontroleerd hoge kredieten tegen te zwakke leenvoorwaarden en garanties, voor hypotheken aan mensen die deze leningen – met gezond verstand bezien – nooit konden blijven betalen. Maar omdat president Bush met ’the American Dream’ garant stond voor het aanwassende woningbezit, leek de groei grenzeloos. „Dat het kon inzakken had niemand daar én hier ooit gedacht”, aldus een bankier.
Dat is aantoonbaar onjuist: al sinds 2004 – en zeker vanaf 2006 – schrijven economen hoe die huizenmarkt wel móést instorten. Deze onheilsvoorspellers spraken op congressen waar risicomanagers van dezelfde banken aanwezig waren. Maar toch heeft de omvang en snelheid van de kredietcrisis de bankiers overvallen. Het was „ongekaderd terrein”, aldus een bestuurder, die wel moest erkennen dat het – tegen zijn internationaal gesproken wat karige salaris – tot zijn kerntaak behoorde dit risico te zien. „Er wás riskmanagement”, zei een bankier. „Maar dat was bij een ongedacht scenario aanbeland.” Een klassieker voor toekomstige toezichthouders.

In de ongeremde drang naar meer rendement parkeerden ook Nederlandse instellingen dubieuze beleggingen op hun balans. Alle bestuurders hielden tot vlak voor een miljoenenverlies of de overheidssteun vol dat zij elke storm konden doorstaan. Zij hoefden ook maar voor hooguit honderden miljoenen af te boeken, claimden ze.
Dat zij telkens werden gelogenstraft en met opeenvolgende afschrijvingen wantrouwen schiepen – én zelf de kluisdeuren dichtgooiden, waardoor de kredietverlening in de gewone economie droog viel – dat lijkt bij de bestuurders maar niet te willen dagen.
Niet de bankiers, maar een schimmig ’tertiair bancair’ systeem draagt schuld, zo duidde Rabobank-topman Bert Heemskerk. Waar banken nog met eigen spaargeld tekeer gingen, ontpopten zich al in de jaren negentig (!) investeerders die net als banken hypotheken opkochten, bundelden naar kwaliteit en vrij klakkeloos van een AAA-kwaliteitsmerk werden voorzien door de almachtige kredietbeoordelaars. In deze tertiaire sector gaat net zoveel om als de biljoenen aan uitstaand individueel krediet.
Bankiers zagen het probleem groeien, keken te lang weg, en vertelden dat juist dankzij hun risicomanagement Nederland groter leed bespaard is gebleven. Deerniswekkender was woensdag slechts het gebrek aan kritiek van Kamerleden, die bankiers opnieuw hun verkooppraatjes lieten houden. Kamerleden jammerden achteraf wel dat zij de oorzaken van de kredietcrisis nóg niet hadden gehoord.

Theo Besteman