Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

Kafka . . Juristen . . Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Quekel

Productie 5

  SDN-rubrieken
  Netwerken van juristen
  Bijbanenregisters Rechterlijke Macht
  Rapport Integriteit van de Rechterlijke Macht
  Publicaties van Paul Quekel bij de Sociale Databank Nederland

  Terug naar het begin