Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

Kafka . . Juristen . . Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Quekel

Productie 4