Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

Kafka . . Juristen . . Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Quekel

Productie 29

----- Original Message -----
From: P. Quekel sr.
To: sdn@planet.nl
Sent: Thursday, September 15, 2005 6:41 AM
Subject: J. Baartmans toevoegen bij productie 29

Afzender: Familie Quekel Grotestraat 413 5142 CB Waalwijk

J. Baartmans
Pettelaarseweg 565
5216 BM 's-Hertogenbosch
t.a.v. mevrouw Joep Baartmans

Referentie: JBAARDMANS-002
Betreft: ISD Waalwijk
Pagina's: 4
Fax.: nvt
Tel.: 073 6890902

Waalwijk, 1 augustus 2005

Geachte mevrouw Baartmans,

Op mijn brief van 6 juli jl. aan u gericht kreeg ik een nietszeggend antwoord van de heer A.A.M. Vervest.

Op geen enkele van mijn vragen is antwoord gegeven. De ISd Waalwijk kan dan wel zeggen (en laten schrijven in de krant) dat de onderhavige problemen bij deze Sociale Dienst van géén enkele invloed zijn op de uitvoerbaarheid van de wettelijke regelingen en dat de ingeschreven personen zeker géén hinder zullen ontvangen van deze bestuurscrises is volgens mij een utopie.

Bij deze verzoek ik u om een afspraak met u samen met de heer Leo Dorrestijn, (Kolonel Buiten Dienst) om een en ander mondeling toe te lichten.

U zou ook op de hoorzitting kunnen komen dd 9 augustus om 18.00 uur. zodat u in de praktijk kunt constateren hoe de bestuurlijke macht werkt of in woorden van Prof. mr. A.Q.C. (Twan) Tak te spreken:

Nederland is geen democratie meer maar een dictatoriale staat, vooral als burgers bij de overheid hun recht proberen te halen. Lees zijn artikel in Ars Aequi van juli/augustus 2005 KROM - RECHT bladzijde 564 'Het bestuursproces in de mechanische mierenmaatschappij'. Er staan nog enige andere interessante artikelen in.

Of kijk naar de uitzending van Twee Vandaag van 25 juli jl. Ook nog te zien bij www.sdnl.nl klik hier op Twee Vandaag.

Met de meeste hoogachting

Paul Quekel senior, 0416 563055 / 06 30970785

Bijlagen: Brieven van de ISD.

  Ter uwer INFO:

  Graag willen wij u informeren over deze onlangs verschenen uitgave van juridische uitgeverij Ars Aequi.

  Krom~recht. Over misstanden in het recht

  In dit bijzonder nummer van juridisch studentenblad Ars Aequi staat het thema Krom~recht. Over misstanden in het recht centraal. In verschillende bijdragen worden bestaande misstanden aan de kaak gesteld én worden knelpunten en spanningsvelden kritisch belicht. Twaalf gezeghebbende auteurs komen aan het woord en geven ieder hun eigen visie over hetgeen volgens hen krom recht is. In twee afsluitende interviews wordt ingegaan op een aantal van de door deze auteurs geponeerde stellingen.

  Redactiecommissie: Jeroen Boot, Jan Bart van de Hel, Claudia Rijckenberg, Hendrik van der Zwan

  Bijdragen van prof.mr. F.A.W. Bannier - prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer - prof.mr. J.M. van Dunné - prof.dr. L.E. de Groot-van Leeuwen - prof.mr. T. Hartlief - prof.mr. C. Kelk - mr. G.J. Kemper - mr.dr. A.T. Marseille - prof.mr. P.A.M. Mevis - prof.mr. J.M. Reijntjes - prof.mr. A.Q.C. Tak - prof.dr. W.A. Wagenaar

  Interviews met prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin - mr. J.H. Brouwer & mr. E. Unger

  Eerste druk 2005 | ISBN 90-6916-565-1 | 121 p. | 3,25 euro

  Als u bovenstaande uitgave van Uitgeverij Ars Aequi wilt bestellen klik dan op het plaatje of op de titel van het boek, als u hier uw gegevens invult krijgt u binnen enkele dagen het boek met de factuur en acceptgiro toegestuurd. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze administratie:

  T 024-322 44 41
  E admin@arsaequi.nl
  F 024-324 11 08

  Voor meer informatie over Ars Aequi Maandblad, zie https://juridischeuitgeverij.nl/home/maandblad.htm
  Als u ons gehele fonds wilt bekijken ga dan naar: https://juridischeuitgeverij.nl/home/fondscatalogus.htm

  Met vriendelijk groet,
  Uitgeverij Ars Aequi
  www.arsaequi.nl

  DOSSIER BRABANTS DAGBLAD ISD:
  editie De Langstraat

  COLUMN

  Zelfcontrole

  door Johan van Grinsven

  Zaterdag 3 september 2005 - 'Jac Klijs heeft het geweldig gedaan als voorzitter van het dagelijks bestuur van de ISD!', aldus voorzitter Jac Klijs van het algemeen bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD).

  Zo hád het kunnen gaan toen Jac Klijs van het algemeen bestuur van de ISD werd gevraagd naar het functioneren van het dagelijks bestuur van die organisatie. Van beide is hij namelijk voorzitter.

  Het algemeen bestuur van de ISD moest begin deze week oordelen over het dagelijks bestuur van die instelling. Dat was het gevolg van het onderzoek dat is verricht naar het conflict dat tussen personeel en directie/dagelijks bestuur van de ISD heeft gewoed. Het rapport kostte ISD-directeur Ad Vervest de kop en ook de ondernemingsraad is opgestapt. De derde partij in het conflict, het dagelijks bestuur, bleef zitten. Het wilde eerst het oordeel van het algemeen bestuur afwachten. Wat zullen de Heusdense wethouder Jac Klijs en zijn mede-bestuursleden Jan van Baardwijk (wethouder te Waalwijk) en Peter Roelen (wethouder te Loon op Zand) in hun rats hebben gezeten de afgelopen dagen. Je weet per slot van rekening maar nooit wat zo'n algemeen bestuur beslist.

  Dat algemeen bestuur blijkt alle vertrouwen te hebben in het dagelijks bestuur. 'Ach, iedereen maakt wel eens een foutje, zelfs Jac Klijs', aldus Jac Klijs. 'Ook Jan van Baardwijk en Peter Roelen hebben absoluut niet gefaald als leden van het dagelijks bestuur van de ISD', vindt Jac Klijs, mede namens Jan van Baardwijk en Peter Roelen van het algemeen bestuur van de ISD.

  Zo hád het ook kunnen gaan. In dat algemeen bestuur zitten, namelijk, naast Klijs, ook Van Baardwijk en Roelen. En dan nog drie gemeenteraadsleden, uit alle drie de Langstraatgemeenten één. Uit Heusden was Jeanet van Ruremonde van coalitiepartij Gemeentebelangen afgevaardigd, uit Waalwijk Diel Zijlmans van coalitiepartij AB/LB mee en uit Loon op Zand Jacky Smit van oppositiepartij VVD.

  De drie leden van het dagelijks bestuur - waarvan het functioneren ter discussie stond - vormen dus zelf al de helft van het algemeen bestuur. En dan zitten er ook nog eens minimaal twee politieke vrienden (want: coalitiegenoten) in dat algemeen bestuur. 'Nee, ik heb geen enkele reden om aan de kwaliteiten van Jac Klijs te twijfelen', aldus Jac Klijs. 'Jan van Baardwijk is een superieur bestuurder', aldus Jan van Baardwijk. 'Peter Roelen is een kanjer. Die ga je toch niet wegsturen', aldus Peter Roelen.

  Zo hád het kunnen gaan. Maar zo ging het natuurlijk niet. De voorzitters Jac Klijs en Jac Klijs wezen erop dat er helemaal geen meningsverschil was in het algemeen bestuur over het optreden van het dagelijks bestuur in het ISD-conflict. En zo'n constructie van zelfcontrole vindt hij helemaal niet gek, want die is gebruikelijk als gemeenten samen hun zaakjes regelen. Ik heb mijn baas voorgesteld dat ik mijn volgende functioneringsgesprek met mijzelf voer. Ik zal dan tegen mij zeggen dat ik een vette salarisverhoging heb verdiend.

  Reacties? column.delangstraat@brabantsdagblad.nl