Verpaupering door regelgeving.. Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale
diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden, zoals in de gemeente Waalwijk

Kafka in Waalwijk . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

Productie 27