Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988