Paul Quekel waarschuwde in 1996 en schreef regelmatig verantwoordelijke bestuurders met nagenoeg géén resultaat

Nederlandse Staat aangeklaagd bij Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers,
namelijk: Joop van den Hemel, Frans Verlinden en John Sanders

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988

Verder mijn aangifte tegen Delta Lloyd wegens onrechtmatig handelen inzake mijn beleggingen


Waalwijk, 13 juli 2005

 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 13, 2005 1:40 PM
Subject: Antwoord aan prof. Bannier / Einde rechter-plaatsvervanger?

 
Geachte weledelgeleerde heer Prof. mr. F.A.W. Bannier,
 
Uw artikel Krom recht en de advocaat in het blad Ars Aequi is van grote klasse en getuigt van een eerlijke betrokkenheid bij onze Nederlandse samenleving. Waren maar alle advocaten en rechters gelijk aan u.
 
Citaat: Maar als de advocaat onmisbaar is voor het goed functioneren van de rechtsstaat, draagt die advocaat ook een zware verantwoordelijkheid. Het hangt dan ook (mede) van hem af, of die rechtsstaat goed functioneert. Einde citaat.  
 
Mijn gezin en ik zijn helemaal kapot gemaakt, eerst door de Nederlandse Straat, gevolgd door een Verzekeraar en als klap op de vuurpijl door een advocaat die in de verste verte niet komt bij uw aangegeven integere kwalificaties en niet schroomde om getuigen aan te zetten tot meineed. De kroongetuige heeft dat later, in een telefoongesprek dat ik heb opgenomen zelfs toegegeven. Mijn zaak staat nu bij de Hoge Raad en hoe dat afloopt is ook weer erg onduidelijk. Ook u bent plaatsvervanger en geeft in de rubriek nevenfuncties wel aan advocaat te zijn maar niet bij welk kantoor, zie hieronder. Lees zeker het onderzoek van prof. Dr. Ir. Anton van Putten uit het NJB, De Stevens-Schipper methode 
 
Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior

P.s., Paul Quekel was een voorvechter voor meer openheid over het recht.

De bijlagen met bewijslast zijn beschikbaar bij de redactie van de SDN