verzekeringsmaatschappijen

L Big Insurance      Big Insurance  L

Paul Quekel

St. Toezicht Nederland . . . SDN Homepage . . . Schandpaal


Dik Trom in Hoofddorp: Het is een bijzonder kind, en dat is hij..!!


Een uitgesproken fatwa door Delta Lloyd

Mag 'n frauderend Delta Lloyd een ??? organisatie genoemd worden??

Pleitnotitie voor het Kort geding van Delta Lloyd versus Quekel door Mr. G. Engelgeer
Het vervolg van de Delta Lloyd-saga met 'n brief aan de Telegraaf over het vonnis van mr. GisolfPaul Quekel _ _ _ _ _ Hans Smolders _ _ _ _ _ De moord _ _ _ _ Pamela Hemelrijk _ _ _ _ _ Paul RuysOnderzoek Nederlandsche Bank (DNB) Delta Lloyd


  9 maart 2002

   door BART MOS

  AMSTERDAM, zaterdag

  Een onderzoek van toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), en dus niet de betrokken bankverzekeraar zelf bracht de deze week onthulde strafbare onregelmatigheden in de leningenadministratie van Delta Lloyd aan het licht. Dit melden direct betrokkenen. Delta Lloyd trof een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) voor ruim 1,1 miljoen, om strafvervolging wegens valsheid in geschrifte te voorkomen.

  Eerder deze week beweerde de bankverzekeraar nog zélf, bij regulier intern onderzoek in 1999, op de fouten te zijn gestuit. Vervolgens zouden de onregelmatigheden ter beoordeling aan de toezichthouder zijn voorgelegd. Dit blijkt een onjuiste voorstelling van zaken. In werkelijkheid was het juist de toezichthouder die bij Delta Lloyd aan de bel trok'zo melden ingewijden. Delta Lloyd besloot pas na de constatering van DNB in te grijpen in de bankorganisatie. den vijftal. betrokken medewerkers van de bank kregen een berisping en de verantwoordelijk directeur werd herplaatst binnen de verzekeringsgroep. Bovendien werden de activiteiten met 'back to back-leningen' gestaakt en stelde de bank nieuwe - strengere - compliance-regels op.

  Delta Lloyd gaf gisteravond toe dat het inderdaad DNB was die destijds op de onregelmatigheden stuitte. 'Maar direct nadat de toezichthouder tot de ontdekking kwam dat er enkele zaken in onze administratie niet helemaal correct waren, hebben we zelf orde op zaken gesteld. Pas een jaar later kwam DNB pas tot de definitieve uitspraak over de onregelmatigheden", vergoelijkt een woordvoerder van de bankverzekeraar de eerder gedane uitspraken. Met 'back te back-leningen' bieden banken' de mogelijkheid om zwart geld of zelfs crimineel geld wit te wassen. De omvang van het geleende be- dit soort constructies even groot als. het onderpand dat de klant aan de bank verstrekt. Deze klant kan op zijn beurt het onderpand (bijvoorbeeld zwartgeld op een buitenlandse rekening) uit het zicht van de fiscus of justitie houden, en ondertussen vrijelijk gebruik maken van het geleende geld. Voorwaarde daarbij is dat het onderpand in de Leningovereenkomst niet genoemd wordt, hetgeen bij Delta Lloyd het geval was. Ook voor de bank is de 'back to back-lening' een aantrekkelijk product. Door het direct inbare onderpand van de leningen loopt de bank namelk geen enkel risico.

  Delta Lloyd stelt dat niet is aangetoond dat er met de betrokken leningen geld is witgewassen. Onduidelijk blijft echter waarop deze stelling gebaseerd is. "In ieder geval is de Nederlandse fiscus niet benadeeld. De gewraakte leningen werden allemaal versterkt door buitenlandse ondernemingen", zo voegt een woordvoerder toe.

  Bankverzekeraar Delta Lloyd beweerde eerder deze week nog zelf de onregelmatigheden te hebben ontdekt.

  Het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarin onder meer het OM, DNB en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) samenwerken op het gebied van financiële integriteit, is afgelopen jaar een onderzoek gestart naar het fenomeen back to back-leningen. In het jaarverslag over 2000 meldt het FEC dat dit soort leningen gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor witwasoperaties: De publicatie van het onderzoeksrapport wordt binnenkort verwacht.

  Nadere informaties: Paul Quekel senior
  Tel: 0416-563055


  P.L.G. Quekel