De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

Hoezo onafhankelijke rechtspraak?

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS


Waalwijk 16 september 2004.

L.s., Van: P.Quekel sr. [queke002@planet.nl]
Verzonden: donderdag 16 september 2004 15:38
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: Een onaantastbaar bolwerk van advocaten! / Code Tabaksblat? / Onafhankelijke rechtspraak?


TER INFO: Waalwijk 16 september 2004

 
Beste Henny, Rob, Kamerleden, Journalisten e.a.,
 
Buiten de meer dan 100 commissariaten door advocaten zijn vele van de amices en confrères ook nog Raadsheer en Rechter Plaatsvervanger en kom je deze heren ook weer tegen bij de Raden en Hof van Discipline! Daarnaast ook bij de vele achtenswaardige clubs zoals de Rotary, de Lions, de Ronde Tafel, de Witte en geheime Genootschappen zoals de Vrijmetselarij en de Maltezer Ridders. Al met al een ongekend netwerk van zakelijke en privé vertakkingen, belangen, vriendjes, familieverbanden, door en met gerechtelijke, bestuurlijke, publieke en politieke macht van het establishment, als dwarsdoorsnede door de gehele crème de la crème van de Nederlandse samenleving op TOPNIVEAU?
 
Hoezo onafhankelijke RECHTSPRAAK?
 
Een onaantastbaar bolwerk van advocaten, deze amices en confrères, die toch ook een advocateneed afgelegd moeten hebben, deinzen er zelfs niet voor terug om veel meer uren te schrijven, dan dat er gewerkt zijn, volgens het artikel van Micha Kat. 
 
Verder zijn er vele artikelen over Nauta Dutilh te lezen via de onderstaande links.
 
Wanneer wordt de huidige politiek wakker?
Wie en wanneer gaan enkele van de misschien nog eerlijke volksvertegenwoordigers vragen aan Donner stellen over dit soort praktijken?
 
Zoals van Mr. van Tongeren en lees ook over Parmalat (zoek maar eens op Google met: Dutch Parmalat) www.sdnl.nl/quekel-33.htm
 
Tevens wil ik u erop wijzen dat Wim Kok nooit en te mimer zijn verantwoording genomen heeft, lees zijn interview in Dagblad de Telegraaf van 1999, klik op: www.sdnl.nl/quekel-40.htm en u ontdekt waar vele van de echte oorzaken zitten, Paars en Paars en nog eens Paars, lees hierover m.b.t. tot Zalm en Kok op: www.sdnl.nl/ln-quekel.htmWie draait er voor de gevolgen op?
 
Wij met zijn allen, u en ik, de gewone huis, tuin en keuken burgers, waarbij de ouderen en zieken onder ons het wel heel erg te stellen krijgen met Prinsjesdag, ooh oh oh wat een dag! Men weet natuurlijk zich weer van de PRINS géén kwaad!
 
Met vriendelijke groet,
 
Paul Quekel senior
 
Vergeet niet dat Korthals Altes, Minister van Staat, mede oprichter? en "GROOT" Partner van Nauta Dutilh is cq was geweest!
 
SVP doorsturen
 
 

Meer dan 100 commissariaten bij topadvocaten

Door Micha Kat

Topadvocaten en hun commissariaten
Partners van de topkantoren van ons land bekleden samen meer dan 100 commissariaten bij bedrijven variërend van wereldwijd opererende multinationals tot kleine vennootschapjes. In veel gevallen zijn deze bedrijven tevens cliënt van het kantoor waaraan deze advocaten verbonden zijn. In dit laatste geval handelen zij direct in strijd met de aanbevelingen van de Commissie Tabaksblat die immers voorschrijft dat 'een RvC zodanig samengesteld dient te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren'. Deze gegevens werden gevonden middels eigen onderzoek dat niet pretendeert volledig te zijn.

Stibbe meeste commissariaten
De meeste commissariaten worden aangetroffen bij Stibbe waar vijf partners 27 bedrijven mede controleren. Er zijn echter veel meer Stibbe-partners met commissariaten dan deze vijf; Stibbe-MP Allard Metzelaar gaf recent aan 'dat zeker de helft van de 80 partners een of meer commissariaten bekleedt.' Partner Paul van de Hoek is voorzitter van de RvC bij ASMI, Ballast Nedam, Robeco NV, Robeco Groep NV, Buhrman NV, Het Financiele Dagblad, Rolinco NV, Rorento NV en Wavin BV. Daarnaast bekleedt hij commissariaten bij AND NV, AON Groep NL en Euronext NV. Vele van deze bedrijven zijn cliënt van Stibbe dat deals voor hen zelfs publiceert op de eigen website. Zo werd voor Euronext opgetreden in de overname van BVLP, de Portugese effectenbeurs en bij de verkoop van de aandelen van Euronext in Negicef. Voor Ballast Nedam, waar Van den Hoek zelfs voorzitter is, werd geadviseerd inzake de joint venture van de baggeractiviteiten met HBG.

Conceptcode Tabaksblat
Volgens Tabaksblat kan Van den Hoek onmogelijk controleren uitsluitend in het belang van de vennootschap terwijl hij daarnaast (zelf of via zijn maatschap) op commerciële basis ook adviseert. De conceptcode stelt immers dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn indien de commissaris 'een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen' en indien hij 'in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap heeft gehad'. Als commissaris controleert Van den Hoek het beleid van het bestuur dat mede tot stand komt op basis van de adviezen van hemzelf of zijn mede-vennoten van Stibbe. Bij Smurfit International BV, onderdeel van een van 's werelds grootste producenten van verpakkingsmateriaal (30.000 mensen, omzet 4,7 miljard) zitten zelfs twee partners van Stibbe in de supervisory board (G. Mosler en M. van den Wall Bake) terwijl daarnaast nog een oud-partner en adviseur van Stibbe (L. van den Blink) een derde commissariaat bekleedt. Stibbe adviseerde moederbedrijf Jefferson Smurfit Group bij diens overname door Madison Dearborn Partners. Een actueel conflict speelt zich thans of rond het bedreigde Hagemeyer waar Frans Corpeleijn commissaris is terwijl diens kantoorgenoot Fons Leijten Hagemeyer bijstaat inzake de megaclaim die de curatoren van het failliete dochterbedrijf Ceteco recent hebben ingediend.

De lijst
Andere kantoren met veel commissariaten zijn De Brauw Blackstone Westbroek (18), Houthoff Buruma (11) en Nauta Dutilh (11). Een opmerkelijk feit is voorts dat J. Glasz van Van Doorne, lid van de Commissie Tabaksblat, zelf vijf commissariaten blijkt te bekleden. Zie de onderstaande lijst, gerangschikt naar aantal commissariaten.


Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden:
17/ 09/ 2003
terugverder home zoeken stuur door reageer! stuur uw persbericht
 
 

NautaDutilh: alles anders

NautaDutilh heeft tijdens de in het afgelopen weekeinde gehouden partnermeeting een nieuwe bestuursstructuur en een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur van NautaDutilh bestaat uit Marc Blom (voorzitter), Tjitske Cieremans, Robert ten Have en Benoît Strowel. Zij zijn allen parttimers. Later dit jaar zal aan dit bestuur een fulltime professionele manager worden toegevoegd, afkomstig van buiten het advocatenkantoor.
IMG src="https://www.advocatie.nl/images/kantoren/bestuur_nauta2.jpg">
Het nieuwe bestuur van NautaDutilh

Nieuwe bestuursstructuur
Zoals bekend, was het dagelijkse management van de organisatie tot vorige week opgedragen aan een bestuur van de twee managing partners Joan van Marwijk Kooy en Job van der Have. Samen vormden zij bijna vijf jaar het bestuur. Beide heren hebben de nieuwe bestuursstructuur voorbereid.
Doel van de nieuwe bestuursstructuur is het vergroten van de bestuurlijke efficiëntie en slagvaardigheid van NautaDutilh als grootste advocatenkantoor van de Benelux. Bovendien hoeven partners niet meer fulltime met bestuurswerkzaamheden bezig te zijn en kunnen zij daarnaast in de praktijk actief blijven.

Nieuwe bestuursleden
De vier nieuwe bestuursleden zullen zich binnen het bestuur richten op de beleidsmatige aspecten van hun specifieke aandachtsgebieden. Marc Blom, partner Banking & Finance in Amsterdam, zal als voorzitter de eindverantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering en bewaking van strategie en beleid. Benoît Strowel, managing partner van kantoor Brussel, stuurt het beleidsterrein cliënt en markt aan. Robert ten Have, partner Corporate/M&A in Amsterdam, zal zich richten op de kwaliteit van de praktijk van NautaDutilh. Tjitske Cieremans, partner Insurance & Liability in Rotterdam, wordt verantwoordelijk voor human resources. De verantwoordelijkheid voor het operationele management zal worden overgedragen aan de nog aan te trekken fulltime professionele manager.
Bestuursvoorzitter Marc Blom
Joan van Marwijk Kooy en Job van der Have zullen de komende maanden hun bestuurstaken overdragen. Daarna zal Joan van Marwijk Kooy terugkeren naar de praktijkgroep Corporate/M&A in kantoor Rotterdam. Job van der Have zal het nieuwe bestuur nog enige tijd ondersteunen; op termijn heeft hij het voornemen zijn loopbaan op bestuurlijk niveau buiten de advocatuur voort te zetten.

Benoeming vijf nieuwe partners
Naast een nieuw bestuur heeft NautaDutilh tijdens de partnerbijeenkomst zijn ook vijf nieuwe partners benoemd. Dit zijn Daan Lunsingh Scheurleer van de sectie Banking & Finance in Amsterdam, Daniella Strik van de sectie Corporate & Commercial Litigation en Jennifer Willemsen van de sectie Employment in Rotterdam. Zij worden alledrie partner in Nederland.
Yvette Verleisdonk, van de sectie Corporate/M&A en Structured Finance en François Tulkens van de sectie Administrative Law worden partners in Brussel.

Nieuw kantoor
Net als een groot aantal andere advocatenkantoren heeft ook Nauta zijn intrek genomen in het World Trade Center in Amsterdam. Begin vorige week verhuisde het kantoor naar de Strawinskylaan 1999. Volgens Job van der Have past de huisvesting in het WTC beter bij het beeld dat Nauta wil uitstralen: topkwaliteit in de internationale dienstverlening.
Het lijkt erop dat NautaDutilh met al deze veranderingen alles in het werk stelt om het gisteren door Marc Blom in het NRC genoemde doel te bereiken: in drie jaar beter te worden dan het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek. De Brauw Blackstone Westbroek wil niet reageren op de uitlatingen van Blom.
Datum bericht: 30/06/2004

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden:
 

Bestuurscrisis bij NautaDutilh, DB treedt af

 

Job van der Have

Bij NautaDutilh, het grootste advocatenkantoor van Nederland, is een vertrouwenscrisis uitgebroken. Managing Partner Joan van Marwijk Kooij blijkt al weken niet op kantoor te zijn geweest. Daarnaast heeft de andere Managing Partner Job van der Have laten weten komend weekend te zullen vertrekken. Hiermee wil hij de weg vrij maken voor een nieuwe bestuursstructuur. Op afzienbare termijn zal hij de advocatuur verlaten, bevestigt Van der Have. NautaDutilh houdt komend weekend een partnermeeting in Marbella.
De vertrouwenscrisis heeft diverse oorzaken. Genoemd worden de ongelukkige communicatie door het bestuur in de Parmalatzaak en personele onrust. Op basis van interne notulen en diverse bronnen kan worden geconcludeerd dat de personeelscrisis is veroorzaakt door een te grote groei in het verleden. Om de organisatie rendabeler te maken worden onaangename maatregelen genomen. In De Stand van de Advocatuur was NautaDutilh al de op een na snelste daler in het aantal advocaten. Deze trend zet zich in 2004 voort. Dat niet al deze mensen vrijwillig de organisatie verlaten blijkt uit diverse aanvaringen. Van der Have bevestigt strubbelingen in het verleden: "Er zal best een enkeling ongelukkig zijn, maar de meerderheid heeft alle vertrouwen in de toekomst van onze organisatie".
Joan van Marwijk Kooij

P&O manipuleert beoordelingen
De verschillende managers van de praktijkgroepen zijn begin 2004 verzocht "nog eens goed naar de bezetting van zijn/haar praktijkgroep te kijken". Dit heeft geleid tot een grote onrust. Zo wordt geklaagd dat jaarlijkse beoordelingen "worden geschreven met in het vooruitzicht een exit gesprek". In de afdeling P&O heeft men geen vertrouwen blijkens de vraag "of P&O wel voldoende geëquipeerd is om de kwaliteit van de beoordelingen te bewaken".

Junioren schrijven niet-gewerkte uren
Een medewerker van Nauta vertelt: "Aangezien het bestuur noch de criteria noch de termijn voor de aangescherpte beoordelingen bekend wilde maken, leidde dit tot een revolte. Er was sprake van grote onrust en veel junioren voelden zich gedwongen veel meer uren te schrijven dan er feitelijk werden gewerkt."

Konijn Fonteijn
Het recente bericht dat het kantoor op zoek zou zijn naar een externe man/non-lawyer, als Chief Operational Officer (COO) is volgens bronnen "het konijn dat de oplossing moest vormen voor de incompetentie van het zittende bestuur." Een aantal partners zal een deeltijd bestuurslidmaatschap op zich nemen. Een van de namen die wordt genoemd is die van Chris Fonteijn, hoofd van de praktijkgroep Energy & Utilities in Rotterdam.
Auteur: Micha Kat.
Datum bericht: 23/06/2004

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden:

NautaDutilh


Nauta Dutilh Amsterdam
Nieuws 2004
 
september NautaDutilh sluit IE-praktijk Rotterdam
augustus Advocaat te serieus voor sport
augustus Alles gratis voor toptalenten
augustus Advocaat blijft bereikbaar tijdens vakantie
augustus Willem Leppink en Hilde Pors van Nauta naar Simmons
juni Mr. H. van Everdingen van NautaDutilh boekt winst in legioleasezaak
juni NautaDutilh: alles anders
juni NautaDutilh: de pijnlijke weg naar de Champions League
juni Bestuurscrisis bij NautaDutilh, DB treedt af
juni Charles van Sasse van Ysselt verruilt Clifford voor Nauta
juni Loyens en Nauta betrokken bij koop Nedcon
mei NautaDutilh zoekt niet-jurist voor topmanagement
mei NautaDutilh adviseur Volkswagen in koop Lease Plan
mrt Nauta weer grootste kantoor Nederland
mrt Loes Gijbels van Nauta wint Gouden Zandloper
feb Nauta wil af van commissariaten
jan Nauta in opspraak wegens banden Parmalat

Nieuws 2003
 
16 dec Bannier benoemd tot bijzonder hoogleraar Advocatuur UvA
17 sep De commissariaten van de advocaten van NautaDutilh
8 sep Nauta verliest belangrijke Brusselse partner
1 sep Advocaat van Nauta naar Berlage Advies
15 juni Nauta staat Jan Veerman ('t Hemeltje) bij
1 juni Weer IT advocaat naar Klos Morel Vos & Schaap
1 juni Brinkhorst al na twee maanden weer weg als adviseur
22 april Partner van LoyensLoeff Luxemburg naar Nauta
1 februari Twee IP advocaten van Allen & Overy naar Nauta
1 januari Nauta grootste leverancier advocaten nieuw IE-kantoor
1 januari Nauta benoemt acht nieuwe partners
terugverderhomezoekenstuur doorreageer!stuur uw persbericht


Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden: