Minister-president Balkenende wenst geen verdere briefwisseling met Paul Quekel
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Is het financiële establishment bij machte de politiek de les te lezen?

Mag 'n frauderend Delta Lloyd een ??? organisatie genoemd worden?
Is het niet merkwaardig dat premier Balkenende daarover niks wil weten ??

Tevens de correspondentie met het ministerie van Financiën inzake alle onterechte belastingaanslagen ter grootte van 2.000.000 gulden waarmee alle ellende begonnen is. De juridische en proceskosten daar bovenop waren ook nog eens meer dan 700.000 gulden. De totale kosten  aan advocaten, fiscalisten, een wel onterecht betaalde belasting, notaris en renteverlies bedroegen 1,9 miljoen gulden, zegge een miljoen en negen honderd duizend gulden  terwijl met de afkoop van de woekerpolissen en gedwongen verkopen van ons onroerend goed opliepen tot een schade van bijna 14 miljoen euro.

Citaat uit verzoekschrift EHRM dat met artikel 37 van de rol werd geschrapt en nooit inhoudelijk werd beoordeeld: "Bij inleidende dagvaarding van 18-1-2006 heeft verzoeker Delta Lloyd en DLL (hierna gezamenlijk: Delta Lloyd c.s.) gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. Zij hebben daarbij - verkort weergegeven - primair hoofdelijke vergoeding gevorderd van materiŽle schadevergoeding ten bedrage van Ä 13.735.800,84 en van immateriŽle schadevergoeding van Ä 50.000. Aan die vorderingen heeft verzoeker ten grondslag gelegd dat Delta Lloyd c.s. bij het aangaan van de levensverzekeringen, jegens hen in strijd hebben gehandeld met de EG richtlijnen 93/13 en 2002/13 en voorts dat sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, misbruik van  omstandigheden en bedrog.[1]". Einde citaat.

Zie: www.sdnl.nl/quekel21.htm en www.sdnl.nl/quekel28.htm en www.sdnl.nl/quekel29.htm  en www.sdnl.nl/quekel31.htm  over de ellende met woekerpolissen.