Jan van Zijl houdt zijn belofte en snuffelt wat rond bij de SDN

EuroStaete . . . EKC . . . PvdA . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Reactie op het artikel 'De vaste belofte van Jan van Zijl', door Rob Brockhus


L.S.

Zoals ik 17 augustus in Huizen tijdens een discussieavond beloofde, heb ik rondgenuffeld op de site van SDN. Het artikel 'De vaste belofte van Jan van Zijl (PvdA-parlementariër)' - een verslag van de genoemde avond - heb ik natuurlijk ook gelezen. Helaas herken ik weinig terug van de sfeer van de avond zoals ik die ervaren heb. Het artikel is daarnaast ongenuanceerd en vermeldt hier en daar zelfs feitelijke onjuistheden.

Een belangrijke doelstelling van de Stichting SDN is het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm, zo staat beschreven op de site. Me dunkt dat deze doelstelling gebaat is bij een eerlijke en doordachte informatieverstrekking.


Met vriendelijke groeten,

Jan van Zijl, Lid van de PvdA Tweede Kamerfractie

Commentaar van R.M. Brockhus

Ik ga grif akkoord met de mening van Jan van Zijl dat hij in mijn commentaar weinig herkende van de sfeer op die avond. Hij sprak tenslotte voor eigen parochie en op uitnodiging. De 'sfeer' was zeker niet ongezellig of afwijzend. Behalve dat er werkelijk in mijn omgeving opmerkingen gemaakt werden dat hij beter van partij kon ruilen met Henry Mijdam van de VVD. Dat van Zijl dat niet zo ervaren heeft is logisch. Er werd geen 'Boeh..!' geroepen uit de zaal, maar de rechts-politieke uitstraling van Van Zijl op het gehoor was er wel degelijk.

Natuurlijk waardeer ik het dat hij zijn belofte heeft gehouden. Alleen: welk gewicht moet je toekennen aan het houden van die belofte? Allereerst stelt hij dat mijn verhaal nogal ongenuanceerd is. Ik meen zelfs dat het tegendeel waar is. Alleen mijn perceptie van die avond smaakt bij hem niet naar meer. Hij stelt ook wat eenvoudig dat er feitelijke onjuistheden in mijn verhaal stonden. Als dat zo was zou hij die gewoon even moeten vermelden; en niet op een koopje zomaar beweren dat die onjuistheden er waren.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat Jan van Zijl niet met een euforisch telefoontje aan kwam zetten over al die dingen die op de site van de SDN zo prangend om openbare en politiek aandacht vragen. Hij zegt duidelijk begrepen te hebben dat "Een belangrijke doelstelling van de Stichting SDN is het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm", leidraad is voor de SDN. Maar geldt dat niet ook voor hem?

Het is dan ook onbegrijpelijk dat hij enkele uiterst brisant onderwerpen op de site niet heeft opgepikt, die met name die sociale cohesie zowel maatschappelijk als politiek ernstig bedreigen. Hier een lijstje:

de geldpolitiek en de mist daaromheen
het milieu en de wolmanzouten-vergiftiging
de schadeclaim die de Staat der Nederlanden kan verwachten
de kinderbescherming en de misstanden daarbij
het tweede securitel-drama met nog eens 500 lacunes
de bijbanen van rechters en advocaten en de belangenverstrengeling
de verdwenen miljarden bij bankfusies ABN-AMRO en Postbank-NMB
de gevaren voor inflatie door de euro en deviezen voorraad
de misleiding rond de koopkrachtontwikkeling en de armoede
de betaalbaarheid van de sociale voorzieningen
de beleidsmatige verpaupering en verrijking mede dankzij de PvdA
martelpraktijken bij de vreemdelingendienst
enz., enz.

Mijn vraag aan Jan van Zijl is: 'Wat mankeert er aan je ogen Jan? Waarom negeer je zowel in de door mij zo nauwkeurig mogelijk weergegeven verslag van die avond. En ook nu weer, dat we met de PvdA aan het roer de sociale cohesie nog steeds aan het ondermijnen zijn?' Ik geef je in overweging eens een paar stukjes te lezen die ik deze week heb gekregen van mensen. Lees de artikelen van Piet van der Lende maar eens. Maar er zijn op de site van de SDN zoveel meningen kritieken en oplossingen te vinden, dat je weken nodig zal hebben om die allemaal te lezen.

Ik zou willen voorstellen dat alle politiek en ambtelijk verantwoordelijke personen de knopjes van de homepage openen en alles helemaal doorlezen. Wanneer dat gedaan is, meen ik dat er geen keus meer is om nog langer te wachten met het invoeren van een basisinkomen. Daarnaast moet de economische groei beteugeld worden (voor zover die zich manifesteert in meer import en export) en een duidelijk begin gemaakt worden met het bestrijden van de verpaupering die met Melkertbanen lijkt te zijn geconsolideerd.

Ik sta open voor kritiek. Zeg waar de analyses over de geldpolitiek, het poldermodel, de vergiftiging van het milieu en de waanzin van het sparen - met name voor het door uzelf zo bepleitte AOW-fonds - onjuist zijn geanalyseerd. Maak gebruik van de kennis die velen op de SDN-site naar voren brengen, maar daarvoor moet je dan wel ZONDER LAST EN RUGGENSPRAAK als VOLKSVERTEGENWOORDIGER willen en durven optreden. De grondwet kent geen politieke partijen, maar alleen volksvertegenwoordigers.

Ik ben op zoek (net als Diogenes met 'n kaarsje op klaarlichte dag) naar een volksvertegenwoordiger die de argumenten en waarschuwingen van velen over fundamentele onderwerpen in de kamer in discussie wil brengen. Begin dan eerst maar eens de vragen van Hendriks opnieuw aan de orde te stellen. Ik ben benieuwd.

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141