Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten... Moet u opdraaien voor de sanering?

Globaal overzicht oude vuilstortende provincies


Toelichting

Onderzoek of ook u betrokken bent bij vervuiling in de grond waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld

N-Brabant
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
Limburg
Flevoland