Het ministerie van VROM probeert juridische procedures te frustreren door persoonlijk belang in twijfel te trekken

Brief aan voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie omdat VROM het
persoonlijk belang bij een bezwaarschrift tegen haar besluit in twijfel trekt


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


Aan: de voorzitter van de Europese Commissie R. Prodi
Wetstraat 200
1049 Brussel


https://ec.europa.eu/commission/index_nl


Huizen, 18 november 1999

Geachte heer Prodi,

Bijgaand stuur ik u een kopie van de brief die ik zond aan de directeur van het Ecologisch Kennis Centrum BV, dhr. ing. A.M.L. van Rooij, als reactie op de brief van het ministerie van VROM, waarin mijn belang in twijfel wordt getrokken bij het bezwaarschrift tegen een besluit van de minister. Ik maakte bezwaar tegen het exporteren van giftige houtspaanders naar andere landen van de Europese Unie, omdat ik wil voorkomen dat het Europese milieu en de voedselketen vergiftigd raken met zwaar kankerverwekkende afvalstoffen uit de metallurgische industrie, waaronder arseenzuur en chroom-VI verbindingen.

Het ministerie subsidieert zelfs het verwerken van deze hoogst giftige stoffen in nieuwe producten en in grondstoffen (zoals houtsnippers) die geëxporteerd worden naar de andere landen van de gemeenschap. Uw opmerking dat u geen enkel land toestaat om giftige producten te exporteren naar andere lidstaten, sluit m.i. de export van giftige producten anders dan alleen maar drugs, zeker niet uit.

Als bijlage stuur ik u een cd-rom waarop de hele problematiek rond deze chemische afvaltrajecten, procedures voor de Raad van State en het gesjoemel daarmee, massaal te bekijken zijn. Een lijst van toegezonden organisaties staat daarop eveneens vermeld. Ik hoop dan ook dat u de Nederlandse overheid met wettelijke maatregelen en internationale verdragen kunt bewegen het circuit van "vergiftigen omwille van de winst" te laten beëindigden.

In afwachting van uw reageren,

Hoogachtend,

R.M. Brockhus
Westkade 227,
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141Deze brief zal op internet worden geplaatst bij de Sociale Databank Nederland op website-adres http://www.sdnl.nl/prodi-1.htm