Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

AANTEKENEN

Aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

t.a.v. De Voorzitter, de heer F. Weisglas,
Postbus 20018,
2500 EA DEN HAAG

Huizen, datum 22 oktober 2004

Geachte heer Weisglas,

Diverse malen heb ik alle 150 leden van de Tweede Kamer gemaild inzake het onwettige procesmonopolie van de advocatuur. Tot op heden geen enkele reactie. Zelfs niet van mr. Atzo Nicolaï, die gevraagd was (nu Nederland EU voorzitter is) om ook dit Europese probleem op de agenda te plaatsen. Het blijft oorverdovend stil.

Rechters en advocaten blijken al jaren artikel 17 van de grondwet aan hun laars te lappen. Het recht op recht en toegang tot de rechtbank wordt met name door het procesmonopolie gefrustreerd. Afgevraagd kan worden door dit al jarenlang gedogen of Nederland nog wel een rechtsstaat is ?

Bijgaand nogmaals de betreffende brieven met een beleefd verzoek om actie te ondernemen en er op toe te zien dat kamerleden en alle belanghebbende instanties de stukken in hun bezit krijgen.

Uw bevestiging zie ik gaarne tegemoet, waarvoor dank.

Voor vragen ben ik te bereiken op telnr. 035-5244141


Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nlBijlagen,
brief 10 september 2004
brief 24 september 2004

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)