Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Europese Grondwet onderwerp van eerste landelijke referendum

PvdA, GroenLinks en D66 beloven de mening van de bevolking te volgen, de andere partijen doen geen toezeggingen. De initiatiefnemers van het referendum, Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66), zijn vol vertrouwen dat de burger uiteindelijk ja zal zeggen tegen de Europese Grondwet. 'Als je bang bent voor de stem van het volk, moet je geen referendum uitschrijven.' 'Wij zullen alles doen om te voorkomen dat dit referendum een democratische poppenkast wordt', aldus SP-senator Van Raak. De SP is geheel tegen de EU-Grondwet. (BRON : VK 27jan.05)

Verontwaardigd is de Tweede Kamer ook over de geheime campagnepot van 1,5 miljoen euro die het kabinet heeft ingezet tijdens het referendum voor de Europese Grondwet. De PvdA noemt het bizar, GroenLinks spreekt van vals spel, de SP van misbruik van belastinggelden. Het Comité Grondwet Nee vindt dat het kabinet volstrekt ondemocratisch opereert. Het kabinet heeft de 1,5 miljoen euro gereserveerd voor het geval de tegenstanders van de Grondwet tijdens de campagne met veel geld aan de weg timmeren. Het kabinet heeft de reserve maandenlang verzwegen omdat 'het parlement er nooit naar heeft gevraagd', aldus de staatssecretaris Atzo Nicolaï.

De geheime campagnepot lekte donderdag uit via de Volkskrant. GroenLinks-Kamerlid Karimi, initiatiefnemer van het referendum, reageerde verbolgen. 'Het kabinet mag zijn ja-standpunt uitdragen. Maar staatssecretaris Nicolaï van Buitenlandse Zaken moet geen staatspropaganda bedrijven met belastinggeld om het succes van de nee-campagne bij te buigen.

Voorzitter Bos van het Comité Grondwet Nee noemt het verbijsterend dat het kabinet over een 'geheime oorlogskas' beschikt. 'Je mag van het kabinet kennelijk alles stemmen, als het maar ja is', aldus Bos. Op basis daarvan beslist de Kamer of de speciale campagnereserve geschrapt zal worden. Een Kamermeerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Wilders neigt daartoe.

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)